logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Checksumma
Ingår i programverkFrån Accessdatabas, samlingsbesök.
Landsnummer
LicensVisat värde i plocklistan licenser. Motsvarar rdf:ID på http://kulturarvsdata.se/resurser/license/license.rdf