logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
DateringObjektets datering, om möjligt när det tillverkades.
Datering, engelskaObjektets datering, om möjligt när det tillverkades.
Datering, koreaObjektets datering, om möjligt när det tillverkades.
Datum - Påbörjad konservering
Datum - registreringDatum då objektet registreras i databasen.
fjäder: datum
FotodatumTidigare år/tidpunkt.
Fotodatum - repro
Fotodatum f o mTidigast möjliga fotodatum.
Fotodatum t o mSenast möjliga fotodatum.
Månad - Månadens föremål
Period i Korea, engelska
Tidpunkt - död
Tidpunkt - födelse
Tidpunkt - förvärv i fält
Tidpunkt - förvärv till museet
Tidpunkt - öppnad/startTidpunkt för när en händelse (t.ex. en utställning) börjar. Anges år-månad-dag, t.ex. 2009-10-12. Om exakt datum saknas ange år och månad, eller bara år.
Tidpunkt - stängd/slutTidpunkt för när en händelse (t.ex. en utställning) slutar. Anges år-månad-dag, t.ex. 2009-10-12. Om exakt datum saknas ange år och månad, eller bara år.
Tidpunkt - tillverkning, senast
Tidpunkt - tillverkning, tidigast
Tidpunkt, katalogkortAnger när fotot blev registrerat, dvs när själva katalogkortet upprättades. (Tidigare "reg-år")
Tidsstämpel för bildinläsningUnikt identifierande tidsstämpel för bildinläsningen
Tidsstämpel för kommentar
Vecka - Veckans föremål