logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Analys: analyser
Anmärkning
Användningsområde
Avian allies, text eng
Avian allies, text sv
Avsett resultatFrån Accessdatabas, samlingsbesök.
BeskrivningTest som beskriver föremålet.
Beskrivning, engelska
Beskrivning, engelska - tidigare
Beskrivning, franska
Beskrivning, holländska
Beskrivning, kinesiska
Beskrivning, korea
Beskrivning, spanska
Beskrivning, tyska
beskrivning [Haga]
bilddokumentation
bildrättigheter
BildreferensPlats och namn för det fysiska bilddokumentet
bredd [Haga]
Datum - Slutförd konserveringTidigare: Vård: signatur
del
digitalfoto nr
Entré till samlingen
etn/ark
fjäder: beskrivning
fjäder: kommentarer
fjäder: övriga material
fjäder: referenser
fjäderdel: antal
fjäderdel: bearbetning
fjäderdel: fjädertyp
folk [Haga]
Förvärvsomständigheter
Förvärvsomständigheter, engelska
Förvärvsomständigheter, koreanska
fotograferat
framed
genomförda analyser
HanteringsanvisningarTidigare: Vård: ev rekommendation
hanteringskrav
höjd [Haga]
Identifierad till utställning"ja" betyder att föremålet har plockats fram från magasin, "nej" betyder att man letat men inte hittat det.
Källor
Källor - httpurl till källa
Källor, Kulturnav - samma
Källor, Viaf - samma som
Källor, Wikidata - samma som
Källor, Wikipedia - beskr. av
kategori
Kommentarstext
Konserveringsåtgärd - Tidigare
Konserveringsåtgärd - Utförd
KontextAnvänds för att ange arkeologisk fyndkontext, t.ex. lager, plats etc.
mått [Haga]
monter
monterdel
monteringskrav
Obs.: BeskrivningFör inlånat föremål tidigare description.
Obs.: Beskrivning, tidigareTidigare, ej längre aktuell beskrivning av föremål.
Obs.: fyndomständigheter
Obs.: litteratur
Original: beskrivningAvskrift av Originalkort, informationen får ej ändras! (Fältet används även för namnposter för tidigare beskrivning, eventuellt bör dessa flyttas till eget fält)
Original: byte tillAvskrift av Originalkort, informationen får ej ändras!
Original: dep-nrAvskrift av Originalkort, informationen får ej ändras!
Original: deponAvskrift av Originalkort, informationen får ej ändras!
Original: klichéAvskrift av Originalkort, informationen får ej ändras!
Original: negativ-nrAvskrift av Originalkort, informationen får ej ändras!
Original: publAvskrift av Originalkort, informationen får ej ändras!
Original: skioptAvskrift av Originalkort, informationen får ej ändras!
Original: skiss eller fotoAvskrift av Originalkort, informationen får ej ändras!
Original: stamAvskrift av Originalkort, informationen får ej ändras!
Original: teckning nrAvskrift av Originalkort, informationen får ej ändras!
Original: utställtAvskrift av Originalkort, informationen får ej ändras!
Publicerad text
Publicerad text, engelska
Publicerad text, spanska
Publicerad text, tyska
samlat av [Haga]
Sketchfab 3D - linkLänk till modell på sketchfab, anges "https://sketchfab.com/models/..."
Spärrad
Text i dokumentText som finns i dokument, t.ex. ocr-tolkad text från inscannade generalkatalogsidor
Text i dokument, eng
text ur generalkatalogen
Tillsammans, beskrivningBeskrivning för objekt i utställningen Tillsammans.
Tillsammans, utställningstextRubrik för objekt i utställningen Tillsammans.
Tillsammans, utställningstext, engelska
TillståndsbedömningLöptext om föremålets tillstånd. Gamla lagningar och andra konserveringsåtgärder ska i första hand anges i Åtgärder – Tidigare! Här ska anges skador som uppkommit genom mögel, insektsangrepp m.m. men också följder av tidigare konserveringsåtgärder. Det kan innebära att samma information som återfinns i Åtgärder – Tidigare återkommer här. Datum skrivs i toleransen.
Tillståndsbedömning, engelskaLöptext om föremålets tillstånd. Gamla lagningar och andra konserveringsåtgärder ska i första hand anges i
Tillståndsbedömning, koreaLöptext om föremålets tillstånd. Gamla lagningar och andra konserveringsåtgärder ska i första hand anges i
Typ & teknik: period
Typ & teknik: typ
underkategori
Utställningstext, Korsvägar
Utställningstext, Korsvägar, eng