logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Namn - ägare
Namn - ansvarig
Namn - avbildad
Namn - beskriver
Namn - brukare
Namn - byte från
Namn - byte tillInstitution som mottagit föremål från VKM.
Namn - donator
Namn - dotter
Namn - FöreställerAnger vilken person bilden föreställer
Namn - förvärvat från
Namn - foto (digital bild)
Namn - fotograf
Namn - gift med
Namn - insamlareTidigare fält i Filemaker: "Insamlare/donator/säljare/byte från". Informationen har städats, flyttats till detta dataelement och kopplats till personregistret.
Namn - långivareNamn på institution/person (t.ex. museum) som lånat ut objekt.
Namn - låntagare
Namn - mottagareMottagare av t.ex. brev.
Namn - repro (digital bild)
Namn - reprofotoAnger vem som har reprofotograferat.
Namn - säljare
Namn - samarbete med
Namn - son
Namn - syskon
Namn - tillverkare
Namn - tillverkare (digital bild)
Namn - verksam vidNamn på organisation/institution/förening el liknande där en person är eller varit verksam.
Namn, antikvarie - ansvarig