logo

Carlotta - the museum database

OBJNAMVerksamhet

CountValue
6affär
6analys
2antikvariat
1antikvitetsaffär
1apotek
1Arkeologisk aktivitet
1ateljé
2auktionsfirma
1band
1besök
3bibliotek
2bild
1bokhandel
5butik
1café
1dagstidning
2dödsbo
1dokumentation
11Ekspedisjon
39Expedition
1filminspelning
1firma
1flytt
1fond
1förening
1företag
3forskarbesök
4Forskningsresa
2foto
1fotostudio
12galleri
2hjälporganisation
2humanitär organisation
3in-deposition
1inlån
1inventering
1konsert
1konsthall
1konstnärsgrupp
1kunskapsuppbyggnad
3kurs
1livbolag
3mission
69museum
1Musikgrupp
1myndighet
1NGO
1omlokalisering
2program
2religiös organisation
3repatriering
1resa
1restaurang
64samlingsbesök
1seminarium
1stärbhus
1sterbhus
2stiftelse
1temadag
2tidning
1trossamfund
2universitet
1upptäcktsresa
3utlån
22utställning
1Utställning
1Utställningen Siwa
2världsomsegling
1varv
1visning
5vykort
1workshop