logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTText i dokument

CountValue
1a.. ELANOERS. 090 502. 11. 53. Gen. n:r 86691. Sam!. n:r 1 59,21,85, Dep. n:r Föremål: Bladoboe, BeE3tår .av. en. :s.prfkalvri.den. remsa, från kokospalmens fingerblad, Denna har tillplattats i den spetsiga- anblåsiiingsändan och spiralen sammanhålles i. den andra ändan av eia.•-sticka.• som-Ki•xplaöerad tvärs över opp:ungen, :Längd:••••8---cm, -- Kallas-av-de—infödda--Et, •nvändei— ...son..leks.ak vand) insambpäincx av: ..D....S....Mars.hall ,....Danve r.s. y. År:.23/1. och Köp från: densamme:: Massa 1959 Lokal: Mangel a, Stam: 9.9d1t: C , -5', ?K-9 Depon. : Magasin: H-- ? k. V. 4- i -2 Byte till: Negat. n:r Bild n:r 15.260 Skiopt. „ Kliché» „ Publ. .13.erätte1.s.en..för,_.19.59...iArstry.ck..1959,19.6V., Göteborg 1963, . fig,la, sid,5, ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOGR. =ur
1a.. ETNOGRAFISKA MUSEET,' Göteborg ETNOGR. Gen. n:r 84385. " ISand. n:r i 55.13.310; Dep. n:r Föremål: ..Sp.j.i.it...med...bred.o.st.o.r....s.pet s.. Sk§„ft.öt Har. en-dekorerad elpölAirtaik ansvällning och i skaftändan ett- . . cylindriskt bleck med. fläns. Speta och bleck av järn : 'Spjutets; längd: l53 cm. Stam: • Itroprii., Gåva av: .The...Wel1c.ome...Hi5tor.ica1 .-,Itt~it: Medical. Mdseu.m. Lokal: Belgiska Kongo, (Efterbestämning;) lt.16;9M" 459 eV't Magasin: ,eid4eir Negat. n:r Skiopt. „ Pub!. Depon.: Byte till: .Bild n:r Kliché„ ELANDER5. 050 502. Il. 53.
1a. där folket sitter .Föremål: hord a.f brukligt i Orineten v/ Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. Miklga. (Det icke tillämpliga strykas) Gen. n:o 1189 Saml. n:o 736 Dep. n:o på mattor med korsl låga divaner. Insaml. av: A • We.ä.t.erliä .Egyp.t.e.n2 Stam: agda ben eller på rg Är, 1865 Negat. n:o Skiopt. „ Teckn. n:o KlicU „ Publ.•
1A.E,Nordenskiöld 1870 Lokal: C laushavn , väs tra Grönland Stam: Utställt: -1/7 Koi '- Magasin: g Depon. • Byte till: Negat. n:o Teckn. n:o Skiopt. „ Kliche „ Publ.: GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN 31.14tOtarl ARKEOL. (Det Icke tillämpliga strykes) Gen. n:o Saml. mo D p. mo 2710 11'75 yIII Föremål: Stenavslag, Insaml. av:
1A.E.Norden.skiöld 1870 Insaml. av: År: Lokal: Från verkstäderna vid kjökken.- möddingen tid Kaja, västra Grönland. Stam: Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: Negat. n:o Teckn. n:o Skiopt. „ Kliché „ Publ.: GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN EILEIMI ARKEOL. (Det lake tillämpliga strykas) Gen. n:o Saml. n:o Dep. mo 2954 Föremål: Sten.avslag.
1A.E.Norden.skiöld 1870 Insaml. av: Är: Lokal: Kaj , västra Grönland. Stam: Utställt: Magasin: • 63--(59?_ //7 a• Depon.: Byte till: Negat. n:o Teckn. n:o Skiopt. „ KlicU „ Publ.• GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN Efigibig2.. ARKEOL. (Det Icke tillämpliga strykas) • Gen. n:o Saml. n:o Dep. n:o 2720 1176 i Föremål: Pilspets av sten.
1A.E.Norden.skiöld 1870 Insaml. av: År: Lokal: Tossukatek , västra Grönla-nd Stam: Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: Negat. n:o Teckn. n:o Skiopt. „ Kliche' Publ.• 3 i' GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ~lag ARKEOL. (Det icke tillämpliga strykas) Gen. n:o Saml. n:o Dep. n:o 3.877 il.25 0-I Föremål: Flint sp ån.
1A.E.Nordenskiöld 1870 Insaml. av: År: Lokal: Från verkåtäderna vid kjökken- möddingen vid Kaja, västra Grönland. Stam: Utställt: Magasin: 6--1 P- 42 X4 P' 71. Depon.: Byte till: Negat. n:o Teckn. n:o Skiopt. „ KlicU „ Publ.• GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ngrifflya. ARKEOL. (Def icke tillåt:10ga strykas) Gen. n:o Saml. n:o Dep. p:o 2925 1179 n Stenavslag. Föremål:
1A.E.Nordenskiöld 1870 Insaml. av: År: Lokal: Jacob shavn ,Itästra Grönland. Stam: 0 Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: Negat. mo Teckn. n:o Skiopt. „ Kliché Publ.: GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ITZEIntra ARKEOL. (Det icke tillämpliga sfrykes) Gen. n:o n:o Dep. n:o 2278 1156 in Föremål: P11- eller lansspets av sten frag .
1A .E .Nordenski öld 1870 Insaml. av: År: Lokal: Kaja, västra Grönland. Stam: Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: Negat. n:o Teckn. n:o Skiopt. „ Kliché „ Publ.: se GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN 44415iliila ARKEOL. (Det icke tillämpliga strykas) Gen. n:o Saml. Dep. n:o 2786 1177 ä Föremål: St enav s lag .
1A.E.Nordenskiöld 1870 Insaml. av• Ar: Lokal: Tossukatek., västra Gränland.. Stam: Utställt: Magasin • Depon.: Byte till: Negat. n:o Teckn. n:o Skiopt. „ KlicU Publ.: 2,4pm , GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ALIMB. ARKEOL. (Det Icke sfrykes) Gen. n:o Sand. n:o Dep. n:o •1125 u-I 1883 F
1A.r:4517 ... 53. Gåva Lemlyaga—rebudajaan immic av• Indonesia. ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOGR. 4P1t4E~ ( .Negat. n:r Bild n:r Skiopt. „ Publ. ELANDERS. GBG. 3870. 10.51. Gen. n:r • Såml. n:r Dep. mr 83033. 1953.16.200. Föremål: Fodral, Korgflätningsarbete. Består av lock, fodral och inre fodral vänd! Lokal: Timor, Stam: utställt: Magasin: S. —9. ff-/a 7. Depon: Byte till: •
1A'br vdrrs, Gby ... ., Gen. n:r »51281 - . Saml. .n:r 32.2.125 -N Dep.. n:r • Föremål: Slända eller del av dylik. Gåva. ? Insaml. av: År: Lokal: Peru. Stam: , Utställt: Magasin: •fl Al. /2... t) N-2- i 465-,--42. a, bi Depon.: • , Byte till: Negat n:r Teckn n:r 'Skiopt. „ Kliché „ Publ.. , GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN *KUK ARKEOL.
1A'Immelers, Gby å 55-e-nt, Utställt: Magasin: C Depon: Byte till: Föremål: --Leksakseköld..gj.o.rd..av..koko.spalme . ns hölsterblad. (dubbelnummer)Orig.nr 2747 Insaml av: Walter Kaadern dec. Ar: 1919 Lokal: inapc7ean, by och bygd i Löjnang i NO Celebes, Stam: reks-3, 6: Negat. n:r Bild n:r Skiopt.- „ Kliche Publ. Ethn.Stud.Celeb.Bd IV, s.11, f.1 B Gen. n:r 81121 ISaml.- n:r I 51.23.1783 Dep. n:r ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOGR. rneX
1A'landers, Gbg • GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN X 13:«222. ARKEOL. Sånt. n:r 29,26.171.1 Föremål: . Slung a , s t or ,. fl ä...t a d.. Insaml. av: N .Gre tzer År: Lokal:..Par u.. Stam:. Utställt: Magasin: 7~/ 1/ 'AG . DeP°fr Ilaån Byte tilie Pr ov Ran.n.a.ve.r Negat. n:r Teckn n:r Skiopt. „ Kliché„ Pub!. Gen. n:r 45117 Dep. n:r
1A'landers, Giv (y)' /0å,ve, ,29 Utställt: Magasin: Depon • Byte till: Föremål: Slän.d.a...ma.d....t.r.åd.. Lokal:Nas.c.a..,. Peru.. Stam: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché „ ra., omålad. .o.oh ..förs.add. Orn.amon.t... , Insaml. av: Tr... Gaf fr an År: GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN eg~ ARKEOL. Gen. n:r 45163 Samt. n:r 29.32.2d. Dep. n:r Publ.
1A'leander., Obg GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN gT~. ARKEOL. Gen.. n:r 44972 Samt. n:r 29.26.68. Dep. n:r Föremål:Vävnad . Sen för—inkaisk Insaml. av: Iår....Gr.e.t.z.e.r.• År: Lokal:.P.er.u.. Stam: Utställt: Magasin: Depgp.:,, Iran Byte ta ..P.r.o.v.inzial,M.u.s.eum, Hannover., Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché„ Publ. • e. 16 t Y-02)
1A'Noldera. G. Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: _ . Gen. n:r Saml. n:r Dep. n:r 36115 27.21.41 I Föremål: Battenfragment av lerkärl—med ...ringformad...fat. Lokal: Boplats 1., Isla Saboga, Pärl- öarne.,_ Panamd. Stam: , Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. • „ Kliché„ Pub!. Insaml. av: S • Linne' År: 1927. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN EM2~%. ARKEOL.
1A ( lil v v 5. y v V Gen. n:r 9350 8 I 79a.m12.n5:r3 Dep. n:r Föremål. Kam. Lokalt namn (nubiskt): mijt. Mått: 6 x 6 cm. Insaml., akfetxäzIR Ali Osman j. 1979 Köp från: Lokal: Assuan, Egypten Stam: Utställt: 6---g k- •i Depon: i Byte till: Magasin• hi-131 K-/ Negat n:r Bild n:r • Skiopt. n:r Kliché n:r Publ. i- ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOGR. ~ifk. ELANDEMOBB.1972. 6 crvI__ e9
1a 0 e e
1a 1. ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOGR. ..fieft~ /0 _ ELANDERS. DRS. 5687. El. 61. Gen. n:r 88278. I Sam!. n:r . - 62:24/.16`.-- I / , Dep. n:r Föremål: Tvådelad underkjol för ett, brett midjeband av linnelärft. två nedhängande, delvis plisserade fästade:. Nertill broderier i. silke: På• vardera stycket finns -på ena _parti med ett dominerande broderi -14~494 Gåva av. Grevinnan Blanche 44613...A.,41.,....Arvingar, kvinna. Upptill Vid detta år tygstyckeii- blommotiv. sidan ett storr nertill.Dett fån-c9---- Bondes Är: 3/9 1962, Lokal: Östasien, troligen Stam: Kina. (Efterbestämning U ällt: '7 ru-14=U Magasin: Depon.: Byte till: Negat. n:r Bild n:r Skiopt. „ , Kliché „ , -- - Publ. _ —
1A10
1a 1 ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOGR. APPP.0 ELANDERS. GBG. 56E17. 8. 61. en..n:r 91G543 I Saml. n:r I 11.226. 68. I Dep. n:r Svärtad kant AC-11—!Imillja." och---7 --- ljusa__ fält.Corp. bil-dad____på_foto...taget_av___Ilammar Insaml., 432R4 av: Gåva K65Xfrån: Föremål: Martel...aanträ... ta-g---av---dess_r_kagsam...är...svärtad.Morteln ...Foten uppdelad primaire ofärgad i J .Hammar. • i 7 mörk med undan finnes av Yalemba 2/12 19 Ar:1911 denne 2/9 1967. Lokal: Yalemba,Övre. Kongo ,f.d.Belgiska Kongo Stam: ? Ut.ggit: GI-S 14-ht g i a) Deptin.: , Byte till: /ell 44 - 4. frägasin: k-il, Negat. nr Bild n:r „ 11:29 Skiopt. „ .Kliche Pub 1.
1a 1 ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOG R. Mrdra ELANDERS. GBG. 5687.8. 61. Gen. n:r 91 418 Sam!. yr i 68.11.101: Dep. n:r I Föremål: Bastvävnad väv av raffiabast.Inslag J.Hammar. trådar bildar mönster.Ilått:I15cm sammansydd av orange— 1967. och "tråcklade". av två våder.Tät och mörkt iiiii x 215 cm. År:0.191 Kanterna invikta Insaml.,~ av : Gåva- 476.44 från : denne 2/9 före 1915. Lokal: Kongo ( efterbestämning) Mayomb e , event. trakt. av Vivi. Bayombe el. Bakongo . Stam: (efterbestämning.) Ut a lt : a." ( i 0 44 i 4 agasin: /7'- /2, ,)De h) i■ in. — cg . Byte till: Negat. n:r Bild n:r Kliché,, Skiopt. „ Pub 1.
1a -1 GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. XFIRRX. .E1,,otlers, C:9 Gen. n:r 48610 Saml. n:r 31.29.60. Dep. n:r -- Föremg:Yxa.....me.d...träs.k.aft..,.. grovt arbetad , Txbl.adeI kr 2 6 cm långt.. skaftet 45 c: Insaml. av: .Gust.a.f._..Balinder År: Lokabe.e.n.trala Sierra Leon.e , Väst-Åfrik • Stam: ..191.encl.t. Utställt: Magasin: 74, Kv hl- — 2. /4/— ra , IS Depon - Byte till: Negat. n:r Teckn.n:r Skioof „ Kliché Publ. . .
1A 3,3 cal • Gen. ,n:o 275'71 Sam!. n:O 24.16.5u Dep. n:o Föremål: KeralaiJefr.agment med djurhuviska Insaml. av:C.......Nimue.ndajii • År: 1.9.2.2 LokahlLayard.,....S.antaremmr.å.d.e.t..,....Amazona.s 3.r.a.s.i.1.1-e-E, Stam: Utställt: Magasin: 04-(A AJ, aivk , 2.171 C 5-, labÅta) / - Depon.: Byte till: • Negat. n:o Teckn. mo • Skiopt. „ Kliché „ Publ.: • GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN Exautz . ARKEOL. (Det icke tillämpliga strykes) Elanders, Gbg
1a a ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg jeMitte ARKEOL. ELANDERS. GBG 502. 11.53. .Gen. n:r . 85969, I Sam!. n:r . I 1958,48„4„ - 1 Dep. n:r Föremål: 10,5 cm högt lerkärl med nedre delen a kärlkroppen och mynningskten i samma jämna röd dekor, Mellan dessa, partier synes kärlets över- del av godsets ljusa färg och här har placerats -fyra- :-ödl ar.-1-- -upphö j d -plastisk --ntf ormning - el l'a **** • • vända. .åt -samma-Ull- så-att-de-kan --t änkas• • •s pring ...runt _kärlet., IWIffilt, Mgfax»: År: Köp från :S r.Angel Montoya 9 San Jo s 6 , 24/7-58 Lokal: Guåpile's , "Linea Vieja" , östra Costa Rica, . Stam: Utställt: ()ex v i1\-5 Magasin: Depon.: Byte till: • Negat. n:r Bild n:r Skiopt. „ Kliché „ Pub!.
1aanders,ON Gen. n:r 31729 Saml. n:r 26.9.679. Dep. n:r Färemä:_namhurdr_anvUnt för förvaring _eller tranpo.rt av tQbak, (Orig ,nr 60). Insaml. av:Walter...Ka.u.d.e.rn Är:1917,-2( Lokal: GoarocIllh.i..,....Mangdnd.a.u.,...11..C.e.i.e.hes- Stam: Utställt: Magasin: C --- — 3 , Ll -4, < Depon.: Byte till: Negat n:r • Teckn n:r. Skiopt. „ Kliché „ Publ. GÖTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN E TN 0 GR. åtRXISDIK
1Ab:nedom., Ok 1 Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: c.,&<4 aA,4 / GÖTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN Eig~. ARKEOL. Gen. n:r Saml. n:r 38096 2.7. 21 . 443 i Dep. n:r Föremål: Profilerat kantfragment av lerkruka, Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliche „ Publ. Insaml. av: Linne- År: 1.92.7... Lokal: Boplats Ray,. Pä:r 1 öarna Pa_namL Stam:
1Abanders, Gb9 GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN Efteffl. ARKEOL. • Gen. n:r Samt. n:r 37560 27.21.362 f Dep. n:r Föremål: Framnt av 1 erkärl med. ris- ta-d- och punkt° rnament i k. Insaml. av: Linne Ar: 1922— Lokal: Boplats 4, Isla del Rey, Pärl • älarna.„ Panama.. Stam: Utställt: Magasin: 4-4/ et.-z-cc cuelee_ , Depon.: Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché„ Publ.
1Abanders, Gbg Stam: Choroti. Utställt: Magasin: Depon.: . Byte till: Föremål: Tigit aviå'hgt trätedskap. Användes vid lerkäristiliVerkning (Orig .-n:r D.992) . Insaml. av: Erland Nordenskiöld: År: 1908-09: Lokal: ....EtmerEtada Sydamerika. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. XIXXIaL. Gen. n:r -Samt. n:r - 11156 13.1.110 z. Dep. n:r Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché„ Publ.
1Abanders, Obp 3- cl" GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN Xtirffi= ARKEOL. Gen. n:r 45045 Sam!. n:r 29.26.139. Dep. n:r • Föremål:VAvnad:.,....s.kad.a.d.. Insaml. av: WOretzer. Lokal: Perus Kustland. Stam: Utställt:• EPV L — Magasin: Deport.r ån Byte 1itk ....Pro.vin.zial,Mu.s.e.uro..,....Hanno.v er.. Negat. n:r Teckn. n:r -Skiopt. „ Pub!. Ar:
1Abanders. Gbg Saml. n:r 28 1 . 3a Föremål: B.1.å.s:.r.dr Insaml. av.C.ur N.i j.1.1 Ar: 1-9.2 9 LokaW.ant Stam: Ba 11,1v a Utställt: . Magasin: 59 <k« Depon.• Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché. „ Publ. Gen. n:r 42956 Dep. n:r GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. 14V65"g
1Absnders, Gbp Utställt: Magasin: Depon • Byte till: Gen. n:r 37570 Saml. n:r 27. 21.362 p Dep. n:r Föremål: Fragment av 1 e rkärl med djur- huvud i relief. Insaml. av: S Linne 1927.- Lokal: a....d.e.I...Rey.,...Päri Stam: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché Publ. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN R. ARKEOL. $,4 citn.,---f
1Abstader., Ob9 czr Insaml. av: Gen. n:r-- I Saml. n:r Dep. n:r 36817 27.21.-255 Föremål: Profilerat. kantir.agraent. • större lerkärl. Linne' År: darna.,. Paname.._ Stam: Utställt: Magasin: ate-t--wt r ■-•s? OC■ p Depon.: Byte till: Negat: n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché„ Publ. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN C.7511~ ARKEOL.
1Abwedomfgh9 Utställt: Magasin: \ Depon Byte till: Föremg: Profilerat kantfragmerit. av lerkärl. Insaml. av: Linne År: Lokal: ao.plats_ 8_,. arna,JaRarn Stam: Ce-aAAA - , Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché„ Pub!. . • Gen. n:c,, 36577 la7.21-194. Dep. n:r GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ~eg. ARKEOL.
1a c ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOGR. AML b <ml =7,1 - a ii äy,1 3 kr, i Gen. mr .90 801. . . . . ' SamL mr i. ..1967 43 ..79a7-9:. Dep. n:r Föremål: Tredelat föremål. av. målat träl en s,k fjärils-docka, nmunieca-mariposal", samma använd ning som nr' 78.., Består av ett central stycka.. m ....ett i gult "nålat- ansikte*.tattaukataIogizerat å 4ta-parti,..insättes i skåror- och fastas nled tappar två. .vingar. Deliste..hö.j.d...6.1 cm. Mittstyckets 35 cm. Sidostyckeha b) och a. Insaml, flinta:av:Lars Persson i septembex-nov.1966 Köp från: dito Lokal: Övre Ri OD 'Vari t ip äranå, inom östligaste de len av Dep. Caquetex, Colombia. Stam: Yu.kuna. Jfr ytterligare stamtext till 57. Utställt: - ,/ Magasin: kry «a f / - 4 el I Depon: Byte till: Negat. n:r • -, - Bild n:r Skiopt. .„ Kliché,, PubL . i , • ed 011 ELANDE.~8626.6.65
1Acquisition: Association of Albanian Girls and Women, Albania Year: 2006 Teddy bears bought from an Albanian organization who gives protection and support to trafficked women. The teddy bears have been made by trafficked women who have managed to return to Albania and now receive rehabilitation. The teddy bears are sold to cover the expenses of the shelter where the women live. From: Albania To: Italy
1Acquisition: Miguel Castro/Manolo Ródenas, Almeria, Spain Year: 2006 A patera is a rustic fishing boat which nowadays also has been known as tools for North-African people trying to find a better life in Europe. This patera comes from Almeria in Southern Andalucía in Spain. Supposedly it was left at the Almeria coast in 2004, having, according to witnesses, carried around 25 people to land. The police normally burn the boats that are found without people, but in this case, there were witnesses and some of the passengers were identified, so the boat became part of a juridical process. Supposedly the police was also able to identify the trafficker. From: Morocco To: Spain
1A DE GR ÄNSOM R ÅDE T mellan USA och Mexiko har en lång konfliktfylld historia om vatten. Vid gränsen hindras människors rörelser norrut och vattnets flöde hindras söderut. Mer än 90 procent av Coloradofloden försvinner i amerikanska dammkonstruktioner och uppdämningar. När floden närmar sig den mexikanska sidan är det som återstår mest en uttorkad sprucken flodbädd. THE MILITARIZED BOUNDARY between the United States and Mexico has a long history of conflict over water. At the border the flow of people is prevented from going north and the river from running south. Over 90 percent of the Colorado River disappears into American dams and irrigation constructions. By the time the river reaches the Mexican side, all that remains is a cracked and arid riverbed. AT T KORSA DEN HÅRT BEVAK ADE GR ÄNSEN mellan USA och Mexiko har blivit allt svårare. Vattenflaskorna och de handbroderade dukarna är kvarlämnade spår från migranter som försökt ta sig norrut genom Sonoraöknen. Migranterna bär med sig så mycket vatten som möjligt, men det är i stort sett aldrig tillräckligt. Många dör av törst, värmeslag eller för att de druckit förorenat vatten. TO C RO S S T HE HE AV ILY G U A RDE D BOR DER between the United States and Mexico has become increasingly difficult. These water bottles and hand-embroidered cloths are the remaining traces of migrants trying to cross to the north through the Sonoran Desert. The migrants carry as much water as possible, but it is almost never enough. Many die of thirst, of heatstroke or of drinking contaminated water. ANTROPOCEN är ett namn för en ny geologisk epok. Den innebär att människan nu förändrar hela jordens klimat- och ekosystem. Förbränning av fossila bränslen, överutnyttjande, masskonsumtion och utrotande av arter har påverkat jordens balans och förmåga till återhämtning. Många allvarliga ord skulle kunna beskriva hur en mindre del av jordens rikaste befolkning de senaste hundra åren exploaterat världen omkring sig: ansvarslöshet, arrogans, girighet och egoism. Antropocen efterträder holocen, den period i jordens historia som började för 11 500 år sedan. En epok som ledde till framväxten av jordbruk, städer och större samhällen. Vad antropocen kommer innebära står ännu öppet. T HE A N T HROPOCENE is a name given to a new geological epoch. This means that humans are changing the entire global climate and its ecosystems. The burning of fossil fuels, overuse, mass consumption and extinction of species have affected the Earth’s balance and ability to regenerate. One could use many grave words to describe how a small percentage of the world’s richest population have exploited the world around them in the past hundred years: irresponsibility, arrogance, greed and egoism. The Anthropocene follows the Holocene, the period in geological history that began 11,500 years ago. It was an epoch that led to the advance of agriculture, cities and larger societies. What the Anthropocene will entail remains an open question. ALLT HÄNGER SAMMAN. De antropocena förändringarna visar hur nära allt hänger ihop. Samband och samexistens mellan individer, organismer och ekosystem. Vi ingår i samma system som allt annat levande. Fler och fler inser allvaret och tar initiativ till radikala omställningar. Något håller kanske ändå på att hända. Världens ledare har stor press på sig att stoppa utsläpp, finansiera energiomställning och ge stöd till de som mest påverkas av klimatförändringarna. Många av museets samlingar kommer från platser där de ekologiska och kulturella sambanden varit oskiljaktiga. Vissa av föremålen har tillverkats och använts av människor med nära och mer hållbara relationer till jorden och allt som växer och existerar. E V
1a Depon.: Byte till: Gen. n:r Saml. n:r Dep. n:r 83838. 54.18.11 Föremål: Kv.innohal.s.band.med..v;.1.clsvinstand...och...snäol skalsmynt. Anses-reprepentera stort värde. Insaml., Githmnroa: ..J.A.Johansson Köp från: . Lokal: Quaribari-floden, Purari-deltat, Nya Guinea Stam: ut it6,5, Magasin: H—/ 0 kot - Negat. n:r Bild n:r Skiopt. „ Kliche „ Publ. ELANDERS. GIEIG 502. 11. 53. ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOGR.
1a ELANDERS. GBG 502,11. 53. ' • Gen: n:r 853284, ' - Sänl. n:r 1957.26.5.. 1 Dep. n:r - . .Föremål. . Skärva av_svartkeramik,MOrtia bredd 4,5 Kantfragment.s.Yttrarittad_ornamentik.Lifieär-Samm ornamentik återfinnea.pliarlet P1.29:1 l_A.L:Kroe -beft-PnracasIgavernas-and-Chavinniv,of-Califor _nia_Publ... in Amer.Arch.....and_Ethn.Vol.40484pp-313... 348). Fragmentet har tillhört samling Pablo L.Sol di i Ica. , • Gen.konsul Sven Karell, XkinäMK, Gåva av: - Ar:1957. Stockholm 94154xxAkax Lokal. . Paracas,ljerti. Jfr. dock specialtext i ingress till denna samling. , Stam: - Utställt: (3( " II • (v,, - Magasin:1 0. r:1-1 q . k. epon.: yte till: Negat. n:r Bild n:r - Skiopt. „ KlicH. „• Publ. ' , . ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg --imeeer ARKEOL.
1aels gulneensis, bladstjälk, som -17Jremål: "Mintrt"pl. mi-, tvillingkorgar som passar exakt den ena i den andra. Tillverkade av oljepalmens, krin • • '• • _ • - IN 1191 an A4-.. 1954 insennA, W5Nnv: Josef LagerfJrc.n Gen. 11.T Saml. 11.T i Dep. 11.T 97397. i 82.4.19 nch mattbr Kor en har arallellh andp lam llp Kr • 1 orgar ektanciulir fast bott d fl- e SY Köp från: Lokal: Sundi Lutete, Manianqa, Nedre Zaire. Stam: Sundi Utställt: Depon: Magasin: . I. Byte till: Negat n:r Bild n:r Skiopt. n:r Kliché n:r PubL ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOGR. *SO" 40. i ti J:4.17'4 ELANDEiRs',GwEl
1aen.fro 4920; Samt. n:o 2215.e, -q. Dep. n:o GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN 4-~77i»77/7M7 \.5\9vov -›,.\‘ •%\9" •••=•,.. ti "Fullst.saml.strålanv.till hatt- m,m.flätning ...jämte flätnings- mönsterprof." 17 stycken. Fyndort: Tahiti. stam:Polynesier. Utställt: Magasin: ff--7":"---6.-4-"(c 77- Depon.: • Byte till: Negat. .n:o Teckn. n:o Skiopt. „ Kliché „ Publ Vänd! Se baksidan.›.
1aeti: n:å 6317.6. 1 Sam!. n:o - 39.70.232. Dep. n:o . . ,. .._ "Härna", utspänd pannhud .av rea.._Användes som 'sidor vid skotillverkningen. Stud. Ernst Perssons saml. (4251). . _ ' Fyndort: Lappland utan närmare uppgift. Stam :...Lappax:, ,i...) /x-f; Utställt . '' .--Y3;>A-,21›, ;,.,.'- • • • Magasin: Depon. • , Byte till: Negat. n:o Teckn. n:o Skiopt.. „ Kliché „ Pub!.: .. : GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNING EN ' Se baksidan.
1a ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOGR. »XX ELANDERS. GSG. 5687.8 61. Gen. n:r 89 159. Sam!. n:r 1 (14.9,g90,:;, 1 • Dep. n:r Föremål: ..I.Tkiiskulptur. Sittande människofigur med uppdragna knän mot vilka underarmarna - ___den..ana över den _pk_en_aackal„ .liöjd:: callas_billul. andra 4I:cm, Anses av _äldre_ datum, BUlulfigurerna-sättes - vilar, Figuren sitter Denna träskulptur insamlaren att vara av L risladorn vänd) Är: 1961- oc n Insaml.~~r • Köp från: H.C„ Conklin_t New. Haven, Conn. 1963. Lokal: Luzon:: Banaue, Stam: ifugao, Ut ällt: G25 ("bam9 H-1 Byte till: Depon.: Magasin: RUM-3, Negat. n:r10713 Bild n:r 18_355 _a-b-c Skiopt. „ .Kliché. „ Publ. _
1a ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOGR. 31Ma ELANDERS. GSA. 5687.8. 61. 90 Gle6n6. n:r i Saml. n:r 66.15.12. I. i Dep. n:r För mål: Dubbelklocka av trä,s.k."Kunda la"(ibland:"Dibu dya- f.)Längd:351 är "lubota"(Milletia Demeusei)Runda cinmannen för_ att ta reda på tjufa makter,borttappade saker mm.KaIIas ra".Ingår även i "medicinmannaknyten",sk."Nkisi" Insaml., 03WanilfX - Köp från:Josef Lagergren,Göteborg. dya fyed . cm.Materialet anvaav men-- ,,,,,,,,,,,,,,,,, "Trtliikt-i-fikal Ar:1:931-- LokalR ibunzi,Luozi—terr.,Nedre. Kongo , f .d.Belg. Kongo. Stam: Basundi /Gåva Rnplik Ceza) pien_av avgudaprästen ny hnlin Ut ällt: (4,K4 j) Magasin: 39 il I De n.: Byte till. /sf'i Negat. n:r Bild n:r Skiopt. „ Kliché,, Publ. , ,
1a ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOGR. 4414~, ELANDERS,GBG.5687.8.61. Gen. n:r 90) 2841„ 1 Saml. n:r 66,16.3.i Dep. n:r Föremg: Kardbåge till bomull.Mått.:39,6 Lokalt namn: "Tjiowo” el ,"Tjio tia båge- fök: att samla bormillen."Tengo".bomui utan f ro .Jmf.„Diapositiv, n: r 2„ :Kvinnan handfull b„på strängen och genom och släppa denna Diekrar hon upp Båget av Rotang.g19bel @i räng, a-v: f Insaml.,if,.4■.:9-,,, _Nuanven_imp_„kardok, Köp från: Lars. Johns son,Häl cm, mala tango". 1--tiiii-a-- lägger en att ömsom spänn och- breder uti b ibersn öre r:1962 singborg, Lokal: Komgbama.,Liberia ,Västaf rika Stam:(0issi)Xassi. Uts - . t: (åm.' 4.) agasifi: d---67 Kar ,71, De Byte till: Negat. n:r_ Bild n:r Skiopt. „ 2488 (2:18) Kliché,, Publ. 39,6 km,
1a ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOG R. ate1264, ELANDERS. GAG. 56E17. El. 61. Gen. n:r 88192, I Saml. n:r i —62,141,1, 1 Dep. n:r Föremål:_..a.kt, till ett utskott cm, Långsidorna dans handtag består lister som har eller rottingstrimIor *infuliqr~y~« från långsidorna, med hål, Sköldens prydda med en gräsfrans, av två parallella, fyra öppningar genom trätts, så IL_ M, Lissautr, välvd sköld, Up' längd: 165 Baksi= vertikal vilka bank att horisontal vänd) ,4r: 7/2 Kipftån:Melbourne, 1962, Lokal: Nya Guinea—territoriet: Sepik—området: byn Wom vidiKambarambam, Stam:._ Utställt: , Depon.: Magasin: C' S, de P. i"1 - 1/, Byte till: Negat. n:r 9557-9558• Bild n:r 15282. Skiopt. „ .KlicU „ Publ. _Berättelsen för-1962„:"Årstryck 1959-19522 . .,s• Göteborg 1963, fig,9, si461.
1a ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOGR. JON( 9 ELANDERS. DOG. 5667.0: 61. Gen. n:r 91 572 Sam!. n:r i 68.11.255: i Dep. n:r Föremål: "Teba"—matta1pl.bi—,Mayombe.1915.J.H—r" MÅtt198 x 107 cm.Material:Luvubi—stjälkar,som kluvits itu,skrapatsitorkats och mönster,Luvubi.(Maranta Lujaei)AnV.som mattaangår i hemgift.Mattan har där flätningen el."inplockningen" Insaml., ~ä av: Gåva ffiagifrån: J.Hammar. denne 2/9 1967. lagts ut i önsk sov—och e 8 regelb.fält bildar mönster ilr:1915 LokalMayombe,Nedre Kongo,f.d.Belgiska : Aloriginalanteckn.av missionär Stam: Bayombe.,basundi. Kongo.1) J.Hammar.1915. - Ut tålit:C-Sid*r4 4 4 Q .) agasin : 8-vd) r li—i 3. Dsp6n.: BYte till: If) 41.• — 4 • Negat. n:r_ Bild n:r Skiopt. „ Klich „ Publ. — —
1a ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETN OG R. nupg /5 ,111 ELANDERS. GBG. 5687. 8. 61. Gen. n:r 90)6574 Sam!. n:r 1 66,49,4: I Dep. n:r Föremål: "Järnfångse1",s,413i6" Användes f6r att hålla "witches" och brottslingar fängslade3,be- står av en jårnkrampa med hål och två-läSa,Smidd spikar,Krampan är 1645 cm lång,Spikarna är 13 cn långa och drivs genom krampans hål in i en träd flind 0-,I.dr. 4.1119iYealViRlieWelittYtIMatt Insamr, ii.):+;•:- .f . Är: 1962 Köp från... Ears;JohnSadn4fläläIngbört _ . Lokal: Korighaxaa:,Li_heria„Västafrika, Stam: ((crissi)Kissi 4, J.L142' Uts lt:C- , m- 14. ) De n.: Al 4' ") ' asin: -1-1- r9_,_fait-Å--1, B te till: Negat. n:r_ Bild n:r Skiopt. Kliché,, „ Pub!. - .
1a ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOGR. XX{RX ELANDERS. GBG. 5687. B. 81. Gen. n:r 90) 236"1 1 Saml. n:r 66.15.82. I Dep. n:r föremål: Pärlband,s,k,"Buchanga",perles 138 st,cylinderformade- bleue-, blåa glaspärlor uppträdd som mynt„jmf,66,15778 Är:1963 på ett fibersnöre„Användes Insaml.~Qin Köp från: Josef Lagergren,Göteborg, Lokal: Sungu Monga_,Katnga,f,d,Belgiska Kongo, Stam:_ Baluba—Shankadi, / a r /i i \ Utställt: _ ,-2,,14.'km-0 •a_Cy Magasin: li-Oiraii..-g• Dep,orK: Be till: R k hl- — g. Negat. wr Bild n:r KlicU „ Skiopt. „ . Publ. _
1Affisch Med tillstånd av: syster Eugenia Bonetti, USMI Första sidan i en affischserie som används för informationsspridning om människohandel i Nigeria. Serien baserar sig på erfarenheter gjorda av kvinnor som utsatts för trafficking till Italien. Från: Nigeria Till: Italien
1AFISKA MUSEET, Göt'kbO Etnogr. kritcutIZ t•-• 4102_, R g=588-8r1"-B Gen.nr. Sdrnl.nr 84,14,39 Dep.nr Fleintiä av bomullsgarn med mönstereffekt i varprikt. ding i form av en vit rand omgivande på vardera sida ett guiCooh rosa schackmönstrat mittfält. Varpen jir.i båda ändar samlad i två flätade fransi som avslutas i en tofs, L: 127 cm B: 1 cm, Efterbest,v.g.vänd. I nsaml av I Är Josef Lagergren 1984 Wi/ Kili p a v j Är Josef Lagergren Lokal Chihnahua, M4xico Stam Tarahumara Utst Mag Kons/Vård Neg.orh k e !Bild nr Dia nr Övrigt
1a fjädrar nära Pil utan metallspets. Fyndort: Östra Kongo Saml. n:o 39.65.67 bakändan. Gåva. Kapten Th, Larsson, Kungsbaoka. Stam: Utställt • Magasin: Depon.: Byte till: Negat. n:o Teckn. n:o Skiopt. „ Kliché „ GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN Dep. n:o Gen. n:o 62886
1a fr 63,5 Gen. n:r 9O978 . i Sand. n:r 67.15.15 a.-b. I Dep. n:r Svärd f)a)_.av 'stål .Märkt:"Martindale,Birm Fkernåh hamTMA E...IN-ENGLAND,REGISTERED0No..-1623- " i ängd: 63,6 cm.Tv-eggad,å.sslipad klinga.„av.smalna: de mot fästet.liandtag m.14 cm.lång kavel utan kn lindat med läderband.Vid handtaget,bredd:2,8 cm. Slidan_(b)består av ett läderfodral med konkav m i. ing..rörsena niece. naroand,c:a go cm langt.panne...: ii ickel.Ornamentering genom pressning i lädret oc: en "kråka taTkoäöm" länga mittlinjen.SLidans Ung Insaml.,:n:-:,..:t.:..fr...kna.p.p...t...mynnin.g:5.3Ar: _19.6.5.. Köp från:Missionär Naima Lindan,A1ingsås. Lokal: Arnsha,Tanzania,Östafrika. Maska.. Stam: Mas Ut It: e-- S . le‘lh -2. Magasin: - -3 . , I Depon: I Byte till: Negat. n:r Bild n:r Skiopt. „ Kliché,, Publ. • . , ELANDERS. GBG. 8826.6.65 in ap ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOGR. .4.614G~
1Afrika. Lokal: Kongo Gert. n:o Sam!. n:o 347a - 1305 Föremål: B3-6 e • Insaml. av: P.Möller Stam: Utställt: Magasin: R- 2. faekt— 6, Depon.: Byte till: Negat. mo Teckn. mo Skiopt. „ Kliché „ Pub!.: GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. AVKVÄR(Def icke tillämpliga strykas) Dep. mo
1Agandtrs, ■.■ Gen. 80087 Saml. n:r I 51..2:3.764 cc...11 Dep. n:r - FöremåhGammalt svä.rd med slida, goema. Fästet snidat av karbauhorn (vattenbuffel) örig.nr 13o9 Stam: - UtS ä lit: Magasin: 1 • V 1,41 3 Depon: Byte till: Negat. n:r Bild n:r Skiopt. „ „ Publ. Insaml. av: Walte.r.-.Kaudern. -- • Ar:1.9.1.S ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOGR. Altketic
1a GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN 20CrW ARKEOL. 4 triond.r., Geg Gen. n:r I• , Saml: n:r - 33469 , 26.26.345f1 Dep. n:r Föremål: ...Kr.uks.kärva Insami av: • C .Ninmend a j'd År: 1926. Lokal: ..J Fr anea.,Ama.z.onas.,....Br.asilien Stam: de Villa Utställt: • Magasin: 11-11g6-14t-/-1 f .Depon.«. Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché Pub!. . ..
1Aianders, °bo Utställt: Magasin: Depon.• Byte till: GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ~sk ARKEOL. Gen. n:r, 36854 Samt. n:r 27.21.266 Dep. n:r Föremål: Prqfilerat .kantfragment „av lerfat måd målad dekor på yttersidan. Insaml. av: S. Linne Lokal: 13.o.pi.ats 14.. Isla Viv.e.ro.s..t. Pärl- Stam: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché „ Publ. 41, 5 cht
1Aianders. G. Gen. n:r Samt. n:r 36126 27"..21.42" Dep. n:r Föremg:Kantfragment av lerskål. Insaml. av: Linne' Är:1927. Lokal: Boplats 1..„ Isla Saboga, Pärl- öarna, Panama'. Stam: J Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché„ Publ. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN 11~8$1 ARKEOL.
1Aignders, Gbg Gen. n:r Sam!. Dep. n:r 4 elY -.g 45606 30.2 • 95 . a— Föremål: Kalkdosa för kokatuggning... Med ätpi./171e. Köpt Insaml. av: LokahNieveria.,...P.eru enl., påsk rif.t Stam: Negat. n:r Teckn. n:r - Skiopt. „ *Kliché„ Pub!. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN CilletIK ARKEOL År: Utställt: Magasin:' Depon.• Byte till:
1Ainnders, Gbg Insaml. av: År: 1927, . Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: oe4,14.i b-. - - Gen. n:r 37728 Samt. n:r Dep. n:r 27. 21.369 z Föremål: .ICan.tfragment_av-Lerfat...med .p ka-nten .smartrnäIacre. rän.de-r- Stam: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ • Kliché „ Publ. 62 ats- GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN Eafaea. ARKEOL.
1Ainnders, Gbg Köpt. Är: Insaml. av: k_03-201 3 E), -Z■15--- Magasin.- RP « A 4 /2.g. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN XfglägR. ARKEOL. Gen. n:r Samt. n:r 45528 .30 . 2 . 1 8 . Dep. n:r Föremål: _Skadad.. vävrta .n.r 15.) Lokali..1? Stam: Utställt: Depon.• Byte • till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché„ Pub!.
1Ainnders, Obg År: si4v- Utställt: Magasin: Depon.. Byte till: Föremål: Ten till•slända(se nr 15.1) Köpt. Insaml. av: Berthon Lokab...P.e.ruo Stam: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kiché„ Publ. IM k-2 GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN äKreW. ARKEOL. Gen. n:r 45964 Såna. n:r 30 1 3 • 3 0 . Dep. n:r
1Ainnfiera. Ar:1927 E.Nordenski öld Insaml. av:ExP • Utställt: Magasin: Depon • Byte till: ifydaap GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. XRIIETEg Gen. n:r 41068 Föremål: Kalebass_ 27.27.97. Samt. n:r Dep. n:r Starn: Ch0C6 Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ KlicU Publ. utställt "Former för måltiden" Lokal: R.i.o...B.amb di... Panama
1Ainntiers, Obg GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN 83~21, ARKEOL. • - - Gen. n:r 36924 Samt. n:r Z7.21.283 Dep. n:r Föremål: K-autfragius.n.t. .a.v .1.erkärl.. fr S. Linne: Lokah..Bo.pla-ts 2, Isla Viveras,. Pärl- ti-arna„ .Panamal. Stam. Utställt: . Magasin:c-J 14 cee~ e Depon.: Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché„ Pub!. Insaml. av: Ar:1927.. 42- /_3
1Ainteders. Gbq Samt. n:r• '7. 21.. 21.8d. 1 Gen. n:r 36644 Dep. n:r Utställt: Magasin: Depon • Byte till: peet,t--14 .2 GOTEBORGS MUSEUM', ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN Itätå~ ARKEOL. Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché„ Pub!. Föremål: Sracka Ulurex regius, Viload Insaml. av: 8. Linne Ar: 1927. Lokal: Boplats öarna v Panamå.. Stam:
1Ainterlere, Ghr n:r 42322 IGen. Saml. n:r .. 27.27 132.6. Dep. n:r FörernåkMiniaty...r.p.il.. Pil.en....sk.i.c.k.a.s....me.d. ..e.n....d.ö.d....f.ö.r:.1.a.tt. a.v ho.n.o.m....151.1.r.a.s....fram...t.i.: ..f.drut diidr.1...c.unaind.i.a.n.er i. • andr.a..v.är..1.d.( . vänd!' Insaml. av: Exp...E.,.No.rdezåsk,i131d... Är: _1.9.27 Loka/...Ka.y.ncir.a_,....S.an.....B.1.a.s.„ Panama Stam: .03.111.a: 1 ' _- Utställt: Magasin: , ~01 ,, i'lel Depon.: Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché „ • Publ. • GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. 3
1Aintodera, Gbg Föremål: Slän.da. ( se nr 13.1) Utställt: Magasin:' Dep,er • Byte till: H-14 q Gen. n:r Samt. n:r 45948 30.13.14. Dep. n:r Köpt. Insaml. av: Merthon År: Lokal: ..P.e.ru.z...k.us.t.land_. Stam: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché „ Pub!. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN girPOU. ARKEOL.
1Ainwienha5u Föremål.: St en i miIten- med inknackad fördjupning Insaml. av: 5. Linne GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN 11512~. ARKEOL. • • Gen. -n:r • Sam1.- n:r • 36425 27.21.142- Dep. n:r Lokal: Boplats a, Isla Saboga, Pärl- öarna,' Panama.- Stam: ,Utställt: Magasin:( )1/ CZAA cnj Depon.. Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ • kliché,- „ Publ. Är: 1927. .
1Ainwiers,(3.54 Dep. n:r Gen. n:r 36421 Saml. n:r 27..21.138 Förmak Fragment av sten. Insaml. av: S. Linne Ar:1927. Lokal: Boplats a, Isla Saboga, Pärl- öarna, Panama'. Stam: Utställt: Magasin: L-1 (m-4. )3 Depon.. Byte Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché„ Pub 1. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ffillipalt. ARKEOL
1Ainwiers.ak Gen. n:r 45525 Saml. n:r 30 .2 .1 6e Dep. n:t Föremåh Del av quipu(jfx nr 15) Köpt . Insaml. av: ? År: Lokal:....P.e.r.u.... Stam: Utställt: Magasin: .-Zy Depon.. Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Publ. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN DOPlägR. ARKEOL.
1Ainwiers. delar utan nummer, Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: &wiewei .L—JY GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. ratZEML. Gen. n:r 41811 Samt. n:r 27.27.824 Dep. n:r Rotknippet numrerat 1950, övriga växt- Föremål: Pressade plantor av ett träd . jämte ett rotknippe, Insaml. av: Exp,E.Nordenskiöld Ar:1927 Lokal: Ri.o...Hur.uvidå.,....Cho.c.6.,....Go.lamlaia.. Stam: ahne.f5 Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ „ Publ. k ‘Y)
1AirMers.G4 Sam 1. rur 30.13.58. Dep. n:r År: Insaml. av: _BeTtlhons sam1. Utställt: Magasin: Depon.. Byte till: e, Ae— /2 /i-92., Föremål: Arbetskorg för kvinna. Innelig gande föremål märkta 59-101. Kört. Lokal: .. .2.e.rus. k us tl a nd.. Stam: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché„ Pub!. GOTEBORGS MUSEUM; ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN Korgens innehåll: ( 59. Slända ni/tråd. 6o- 80. Tenar. 81- 82. vsvä•d. 83.. Bunt med pinnar. 84. Bit av bambu-rör ni/tråd. 85. Bast ni/snöre. 86- 91. Trådhärvor. 92- 94. Gruppor av trådnystan. 95-bo. Ulldockar. lol. Vävnad. Gen. n:r 45992 37--k
1AKKJA sled, place of origin unknown. Collector unknown. 1948.21.0096 HALTER AND REINS for reindeer, from Girja Sameby (formerly Norrkaitum Sameby), Gällivare. Purchased from Nils Nilsson Skum. 1937.31.0026 RE INDEER COLLAR of wood with leather straps, from Jukkasjärvi, Torne-Lapland. Purchased from Johan Thuri, Torneträsk. 1939.70.0328 DRIVING REINS from Jukkasjärvi, Torne-Lapland. Collected by Ernst Persson. 1939.70.0183 HARNESS from Jukkasjärvi, Torne-Lapland. Purchased by Lars Nutti, Laimolahti. 1939.70.0289 SKIS and ski poles purchased in Älvsbyn, Norrbotten in 1899 by Carl H. Sasse. 1971.33.0001a-b, 1971.33.0002a-b. SKI POLE –snow shovel, probably Lycksele lappmark. 1939.70.0017 REN/DRAGREN som tillhört den samiska konstnären Nils Nilsson Skum från Sjisjka, Gällivare. Han valde ut ett djur från sin hjord som sedan, förmodligen genom etnografen Ernst Manker, kom till museet i Göteborg. AKKJA från Jukkasjärvi, Torne lappmark. Insamlad av Ernst Persson. 1939.70.0240 AKKJA från okänd plats. Insamlaren ej känd. 1948.21.0096 GRIMMA med tömmar till ren, från Girjas sameby (tidigare Norrkaitums sameby), Gällivare. Köpt av Nils Nilsson Skum. 1937.31.0026 RENLOKA av trä med läderremmar, från Jukkasjärvi, Torne lappmark. Köpt av Johan Thuri, samisk författare, Torne träsk. 1939.70.0328 KÖRREMMAR fån Jukkasjärvi, Torne lappmark. Insamlad av Ernst Persson. 1939.70.0183 SELDON från Jukkasjärvi, Torne lappmark. Köpt av Lars Nutti, Laimolahti. 1939.70.0289 SKIDOR med tillhörande stavar inköpta i Älvsbyn, Norrbotten år 1899 av Carl H. Sasse. 1971.33.0001a-b, 1971.33.0002a-b. SKIDSTAV –snöskovel, sannolikt Lycksele lappmark. 1939.70.0017
1Aknders, Gbp ( 2 k- . Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: Gen.- n:r 37567 ' Saml. n:r . 21. 362- m Dep. n:r Föremål: ...Fragment..air tad-. arnam an t Insaml. av: Linne Ar: 1927- 13-opiats- 4, Isla del Rey,_ Pärl- Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. Kliché Publ. Lokal: ö-arna, Panåma/- Stam: GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN EnEttäde. ARKEOL.
1akv Gen. n:r 73715 Sam!. n:r 1 44.8.1. Dep. n:r Föremål: ... 1.4exkärlofragraent . Insaml. av: STI,Ck RYDPS . Ar: 1938... Lokal: Området kring SOLKATITI, dept . LA PAZ, prov. IN GAVI 9 BOLIVIA. -Stam: • Utställt: <, ,, Magasin: Depon.: t" Byte till: Negat n:r Teckn n:r. Skiopt. „ Kliché „ • Publ. 9 y,f, Vh7,:;f:;■ ' - • l'PGÖtkEiöRdS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDEP91,t,`Iggh,4', ARKEOL. N
1Al.amders. ON, Ar: 192,7. Insaml. av: S.. .Linne , — Gen. n:r - 36748 • Samt. n:r 27.21.26- c- Dep. n:r Föremål: Kant fragme.nt av lerkärl. irn Lokal: .....ackplat.s...2_,...Isla_.Casaya,...Pär 1— öarna Panama. • Stam: Utställt: Magasin: f(36‘(---L-u •■.) Depon.: Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché „ Publ. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ilPgffleit ARKEOL.
1Al.triers, a5,1 Dep. nr , G. n:r Saml. n:r 36474 Lokal: Eioplats 7, Isla. abogar Pärl- Föremål: Ilussals.kai • Callista aurantia, Hanley. e Insaml. av: . Linne Ar: .192,7. Stam: Utställt: Magasin: det.t,u, '4J`uk / 3 Depon.• Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r. Skiopt. „ - Kliché „ Pub!. GÖTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN WITEM ARKEOL. öarna, Panamal.
1Alaltders, Gbp Gen. n:r 45010 Saml. n:r I 29.26.106. Dep. n:r Föremål: Vävnad. Fragment. Förmodligen ur gfitta ursprungliga texti.l. sotx nrLI 75.1 x) , samlingen, Enligt av fru Margareta Anker Insaml. avNi. Gr e tzex, 2W: Lokal: Perus Kuland , Stam: Utställt: Magasin: 2424t/ &4- I( 4 - Deponfr Byte illh 13.ov.i.n.z.lal-,Mu.s aux., 1-1annovar.... Negat. n:r Teckn. n:r Sldont. „ Kliché. . Pub 1. , , GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN «öra. ARKEOL. i GEM våren I9.73i gjord; ana lya (katalogkortet upptog tidigare endast det föga upplysande:"Väw- nad") är det fråga om en bår& i go- belinteknik.. Varp: Bomull 9/cm,vit; InslagBomull 44/cm, vit,gulrblå, ljus brun', ljust rödbrun. Bården har varit fastsydd vid en mörkbrun bomullsvävnad. Trådar från denna och stygnen, med vilka den varit fäst, finns kvar längs ena sidan av bården.
1Alander,40b9 Gen. n:r 77395 • Saml. ri:r -48..12..60 Dep. n:r Föremål: Mindre manshuvud, rödinålat Insaml. av: - E. •Tiberg Ar: 19 47 Lokal: La Tolita , prov, Esmeraldas'; Ecuador, Stam: Utställt: ." , ..s° ‘fk., .,.,,4 Magasin: .. 4,9 - ;;/,;/- • - K Depon.: 7 Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. ,, Kliché, „ Publ. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN xUdygik ARKEOL. 48.12
1Alander., GbG Dep. n:r Gen. n:r Saml n.r i 36806 217. 21.2.52-. • Föremål: S t enyxa. köpt. Utställt: Magasin: Depon.. Byte till: 4„<ju. Of...A../(42.. • Q V Insaml. av: Linne År: 1922 Lokal: Ls.3. a Ca say et a ,... Pärl stiarn a ,. Panama/. Stam: Alegat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché„ Publ. GPTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN. ARKEOL.
1Alander..0.59 Gen. n:r 41813 Samt. n:r i 27.27.826 Dep. n:r FöremåhVäxt_som...använd.es_till_fiakgift .110.to.n_lrossaS och mossan lä.g.ges i vtl vana.Insaml. av: ..Exp...E..N.o.r.d.e.ns.kiincl. Ar: ....ing - Lokakk.1.0 Sambu ' „ Panama • Stam: C1oe5 Utställt: Magasin• y e4T. / Depon.• ' Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ • Kliché . Publ. ., GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. XV,Kira. 9
1Alander.. Gby År: Insaml. av: V71.. Gr t z e.r GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN jertkiäR. ARKEOL. Gen. n:r Samt. n:r 45033 29.26.129. Dep. n:r Föremål: _Vävnad, c---/Y-7 Lokal: Perus Kustland . Stam: Utställt: Magasin: Depow ån Byte Wlf: Pub!. SKåRm Negat. n:r Skiopt. Teckn.. n:r Kliché „
1Alander8, Dep. n:r • Gert. n:r 43260 Utställt: Å Magain: De port.: Byte till: i Sam!. n:r28.1.200f. Föremål: BY v .. .... ädr o Insaml. av: G Nimu en cia j År: 1 9 9 7 LokakYnt.-1.e.a..,....Me.1.1e.rz.t.E)....11.1)".a.u_n.e.s..,....18r. a. si, Stam: Vanna. Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché„ Publ. daitAdt GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. 1-41RUS.
1Alandera, Gbg ayt, Utställt: Magasin: Depon • Byte till: N c- . GOTEBORGS. MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN Tele~. ARKEOL. Gen. n:r. 21233 Saml. n:r 20.5.390" Dep. n:r FöremåhEragment av bränd lera. Insaml. av: Eric H. Backman Loka/Eyn.dplats....på.. land, Misiones., Argentina, Sydamerika. Stam: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché„ Publ. År:
1Alandera, Gbg g .257 Negat. n:r 6976". n:r Skiopt. „. „ Gen. n:r Saml. n:r Dep. n:r 44967 29.26.63. Föremål: .Vävn.a.d.. Sen f..ör-i.n,kartsk...t..id.-• Insaml. av: ..W...Gr.e.t.ze.r.. : Lokal:.13.e.xu . Stam: utställt: PEP..0 Magasin: c' ' Depon.• från_ Byte adt: oV inZiQ.1-Mus QuIn Hannover. Publ. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN xxstion. ARKEOL. 3 )( -
1Alanderra, Gb9 GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. INDOXX Gen. n:r Sam!: n:r Dep. n:r 163%/ 1001j( Föremål: Spjut med hullingföseddjärnspete. 144 om. långt, År: Lokal: Övre Kongo, Afrika. Stam; Utställt: Magasin: k - , c Depon • Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché Publ. Insaml. av: 71, Möller
1Alanders, 01,9 Dep. n:r Utställt: Magasin:, Magasin:, Deperii.. - Byte till: I 'Gen. n:r' Saml. n:r .45939 30.13.5. Föremål:Släria.a.(.s.e. nr 13.1) Köpt. Insaml. av: BetthOriS ..sanding År: Lokal:..P.e.r.u.s....kuatland.. Stam:• 1-t--(4q K-8 Neg. at. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Pub!. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN glIrKTGRX ARKEOL.
1Alanders, åbp j Gm, Gen. n:r Sam!. n:r 45042 29.26.136. Föremål: .Vävn.a.d..,...något...åka.d.ad, Insaml. av: W•.Gre.t.zer • Är: Lokal: .Pe.r.3.2.z....Ku.s.t.1.and Stam: Utställt: '&14t, -Rh. z q1 I Magasin: : Dep211. ån Byte 174: .2.r.a.v.i.n.z.å.a.1nIVIus.e.um.,...1-1.a.nuo.ver • Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché „ Publ. Dep. n:r GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN Xlfa« ARKEOL. 45"
1Alanders, Gb9 Gen. n:r- Sam!. n:r 46187 30.13.253 Dep. n:r Föremål: . Tr ådnystan se nr 160 ) Köpt . Insaml. av: Berthon År: kustla tid. Stam: Utställt: .0 D Byte till: Magasin:' ,e4C19 j /4 4 eet.-- f• Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché„ Publ. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN DIEWICX. ARKEOL.
1Alanders, Gb9 GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN 1~ ARKEOL • Gen.. n:r. 36405 • Säml. n:r 27.21.126 Dep. n:r Rh-emAh _ Profilerat kantfragment av. kruka- • Insaml. av: Linne Lokal: Boplats 2,•Isla Saboga, Pärl- barna, Panamg. Stam. Utställt: ' Magasin /9-br4 0 4•14 • cl•--12 )3 A) Depon .• Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché Ar: 1922. Pub 1.
1Alanders, Gbg År: .19:27, Insaml. av: Föremål: ... Fragme-nt...av....rarlari .... rnercl-måle-cl. cliekor .p.å,..ytter.ard.an. Lokal:Pärl- Lokal:Pärl-, öarna, Panama- Stam: Utställt: Magasin: Ce-rat Depon.: Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché„ Publ. 4.- Linne: GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN • 12~ ARKEOL. Geni .n:r 37605 , • 'Samt. n:r 27..21..364 n Dep. n:r 17/ 5-
1Alanders, Gbg k r■I/ Dep. n:r Samt. n:r 27 ..27 .7261 Gen.--n:r 417 08 Föremål: Träfigur (.jfr nr 713) Insaml. av: .1Exp .E.No.relenski &id Är: 19.2.7... Lokal:. Rio ..Baud.6, Choct, Colombia Stam: Ch.o.c.6 Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ „ Publ. Utställt: Magasin: Depon.• Byte till: GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. 20000UC
1Alanders, Gbp Gen. n:r 43324 Samt. n:r i 28.I.235j Dep. n:r Föremål: /läderpryallacUslm_stic.ke.s .... 1.0.d.r.... ..rätt...ne.d....1....knappen....p.å...handtaget .n.å ...d.ans.staven. Insaml. av: .C....Niranend.a.A År: 19.2 7 . LokahYutlqa , Mellersta R.Uaup4, Brasi- ...lien, Stam: ..Vanna.. Utställt: • . Magasin: Depon.• Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché Pub!. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. XIKKÄ.X 4,9
1Alanders, Gbp Insaml. av: Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: i rine: År: 19.2.7, Lokal:... BO plats 4, Isla _del Rey, Pärl - öarna,: Panama/. Stam: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliche „ Publ. Gen. n:r 37652 Saml. n:r 7.21.366 Dep. n:r Föremål: Fragment ay_ _lerkärl. me-d målad. dekor p.ti..yttersidan- GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN 1KEEtelgR. ARKEOL.
1Alanders, Gbp S. Linne År: 1927. Utställt: Magasin: al Depon.. Byte till: c4 K7-get---~ . LlJe, i 3 . Gen. n:r 369ö9 .7 Saml. n:r Dep. n:r.21.273 U Föremål: _Profilerat ...kantf.r.agmant 1 e rkärl . Lokal:.. piat å Is 1.a Viv aro s , Pärl. — Urna:, .Pana Stam: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché„ Pub!. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN IffiteCYR. ARKEOL. Insaml. av:
1Alanders, Gbq GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN EilliReeR. ARKEOL. ' +1 c Gen. n:r . Sam!. n:r Dep. n:r 37352 27.21.361 s Föremål: Fragment av lerkärl med. tad och punktornamehtlk, Ar: 1927, Lokal: Bopla.t.$ Stam: Utställt: Utställt: Magasin: neatAm , lJfr' Depon.• Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché„ Publ. . Linne Insaml. av:
1Alanders, Ghu Gen. n:r 42329 • Samt. n:r Dep. n:r• 27.27.1333.1 Föremål: Min.i.a.ty.r.b.åg e . D.ö.d.s.g.å.v.a....j.f.r....13.3. krup....av....R...P.grez....Kant ule .:..43±) r c, nr 1 3 3 2 . Insaml. av: Exp .E,Nordenskiöld År:1927 Lokal:Kayn.d.r. a , _San B1az.,...2anam.a • Stam: au_na, _ ,---- -. Magasin: I 4447 - 41 Depon.: Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché Publ. • GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. WRIZET9U
1Alanders, Obo Gen. n:r 3 69 9 7 Saml. n:r 27.21.290 t Dep. n:r Föremål: Profilerat kantfragme-nt...av större- lerkärl. Insaml. av: S. Linne- År: 19-27- Lokal: B.o.p.lats. 4,. Lala. Visteros., darna.4. B.a.nania. Stam: Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: 0.5.e0 sirade? 6cia /9j? Negat. n:r ... ..16ekn • n:r /y..< / Skiopt. ;, Pub 1. 47, 3 GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN EgEMEICS. • ARKEOL.
1Alanders, Obq Insaml. av: År: 1927.. Föremål: -Fragment ... raed:..mål ad .y er.s-Idan.. Lokal: ga piets. .Plär.I- ö-arna Penpm,L Stam: Utställt: / Magasin: Depon.: Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché„ Publ. Linne GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN Efflatiiit. ARKEOL. Gen. n:r 37657 Samt. n:r 27 . 21 . 366 v Dep. n:r
1Alanders. G,7q g År: 1927. • - Gen. n:r Saml. n:r .Dep. n:r 36114 27 21 . 41 k-_ Föremål: ..Kant..f. Insaml. av: S. Linne/ Lokal: Boplelts 1,: .Pärl- .öarna,.. P.anamj• Stam: Utställt: Magasin: eDe• • 4 2 Depon.. Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ • Kliché Pub 1. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN Eseeme• ARKEOL.
1Alanders. Gbp ARKEOL. ~ML Utställt: Depon.• Byte till: GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN - Gen. n:r- Samt.- n:r 36378 27.21.124r.2 Dep. n:r Föremål: Mus s el skal . ( .Meleagrina.) margari tif era, Linne. Insaml. av: S. Linne/ År: 1927. Lokal: Boplats .2., Isla Saboga, Pärl- ö arna , Panama/. Stam: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché 40,2 crp.
1Alandors, ab9 Dep. n:r Gen. n:r Saml. n:r. - 36819 274 21 . Z56 a Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: egw.4 CLA-4 Föremål: Kantfragment av större ler— kärl . Insaml. av: Ar: 192.7 ..$.: Lit111; Lokal: Boplats 1, Isla Viveros, Pärl_ ö arna PanaÅu... Stam: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché„ Pub 1. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN 11~ ARKEOL. 43,3 On ~«Intitutrutlmui"-- 10111111
1Alandsrs, Ob9 Föremål: Kantfragment av 1.erkär.L. Är: l Insaml. av:Era H. Backman Lokal: Backmans ägor, Bompland Worte,_ tvlisiones., Argentina., Sydamerika. Starn:. Utställt: Magasin: V."44.4 Depon.: Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché„ Publ. Gen. n:r 19194 Samt. n:r Dep. n:r 17.1.-45 .i• 44*--;;\ • GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ~14. ARKEOL
1Alasaderg, Gbg Utställt: Magasin: Depon.• Byte till: koteuuu / , GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ~ML ARKEOL - - Gen. n:r •Saml. n:r. 37o28 27.21.294 Dep. n:r Föremål: .ProllIerat...kantfragment....a3J...1-er Insaml. av: Linne Ar: .192-7. Lokal: to.p.l.ats 4, Isla Viveros, arrrn Panama',. Stam: Negat. Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché„ Publ. 11, 7
1Alaseddra, Abf 38273 Saml. n:r 7. 21.-484 Dep. n:r Föremål: .Martelstölt...a.v...sta. • , Insaml. av: S.. E4rine- Ar:.L927* Lokal:.M.a.f.a.f.a.,—.1.s.1.a....d.ei...Rey.,...Färibanaa., ,' vallarna. Stam: Utställt: Magasin: CedAA-v • 0-.?-4 . 7.2 ir Depon.: Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché Publ. GOTEBORGS MUSEUM. ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN 1261115~ ARKEOL
1Alataders, Gb9 Insaml. av: Är: 1.927 Linna , - Gerp. .n:r 37624 Saml. n:r 2'7.21.365 k Dep. n:r Föremål: Fragment av lerkärl med målad . dekor på yttersidan. Lokal: .. plats 4, Isla de-1 Rey Pärl— Pa-nama., Stam. Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. , Kliché Publ. Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN farffleja. ARKEOL. (Pk..
1Alawiera, ON; GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN Xlalgt:MR. ARKEOL. Gen. n:r Sam!. n:r 44988 29.26.84. Föremål: V.ä.v.n.a.d.., Insaml. av: ..117...,Gretzer.. År: Loka/:Perus Kuotlanda Stam: Utställt: Nizu s'KgRYL A Magasin: DepoNåe Byte OFF Provinzial—Museum, Hannover. Negat. n:r 769 ..-T-erkrr. n:r :•• Skiopt. „ „ Dep. n:r Pub!.
1Alawiers, Gen. n:r 41355 i Samt. nit- 2 7 . 2 7 . 3 7 5 . Dep. n:r I Föremål: Stämp.e.1....s.o.m....an. vän.d.e s v id. kropps _målning.. Insaml. av: ..Exp....E...nord.en.s.k.i.ö.l.d.. År: 1.927 . Lokal: Ri.o...B.a.u.d.6..,....C.h.o..c.d.,...C..al.onib.i. a Stam: ChQc-5 . Utställt: X )d 0/44,.. H — ,Z./ "1g Magasin: 5 Depon.. Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché Publ. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. XRWEg
1Alawlers, Obp nne År: 1927 Insaml. av: I Gen. n:r Sam!. n:r Dep. n:r 37037 27. Z1 . 303 a- Föremål: lius.s.e1 ..V.e.nus...multicostata.,--- Sowerby. Lokal: Bo plats 1, Is la klA 1 Rej Pärl — ö arnal, Panama/.. - Stam: Utställt: Magasin: oeek--14 A fot4Å ct../ Depon.• Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché„ Publ. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN EffleGiR. ARKEOL. 41,
1Ale 9113.11.>1 1:u -;ctopis a:u .4e2aN . IV numulextu rsu.gnint snu mg ":1Jodau c,, 5 :u3sväew • typ Tagg -"X t - H ' :411Y1S4 fl 9creAx.w24S -trä T-gtaa 4 'eLtgii2u av* g—ut-o a q. s gey07 •1114".re"cruassT3-1•-m- vuesui •Te-ap-o-j-s-Tti ed -- 1:u .daq 53,.°63 goL5t .2:12 .pues •uaD leinnt 00N1 N39611N13aAV VNSIYOISON13 twn3sn4 S921083109
1Alemders, Gb9 Föremål: Musselskal.Pecteguventricosus,- Insaml. av: Sowerby. Ar: .1.92.7. S- Linne Lokal: Boplats 2, Isla SabotA, ?r1- öarna,. •anamå. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ~I ARKEOL. Gen. n:r Sam1.- n:r - 36371 27-21.124m..1 Dep. n:r Stam. Utställt: `1Z Magasin7c& Depon.: Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché„ Publ. 6". Lyy2,
1Alestaders, 0b9 År: 1927. Insaml. av: Föremål: Fragment av lerkärl med in- tryck- o ristad ornamentik. S. Linne' Lokal: boplats 1, Isla Casaya, Pärl- öarna *Panama', Stam: Utställt: Magasin: Depon.• Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché „ Pub!. Gen. n:r 3 6711 Saml. n:r 2:7.21.221 f Dep. n:r crri GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN 12311~9R. . ARKEOL.
1al Gen.nr Saml.nr 83.8.48 Dep.nr Föremål Lerkruka ollita, i miniatyrstorlek. Krukan är sfärisk med två utskjutande handtag på ömse sida av krukan, den har kraftigt utsvängd mynningskant samt avplanande botten. På krukan finns fragment grön färg samt en beläggning av kalk framför all kring mynningskanten; För användning och datering se 83.8.2. H: 2,7 cm, B: 4,0 cm. Insaml av lAr Nelly Wäsström GåvaNai gv IÅr Ntily Wäsström 1983 Lokal Lago de Chapala Jalisco Mexico Stam Utst Mag CL — 99-3 Kons/Värd Neg.nr !Bild nr !Dia nr 'övrigt ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg 115124ff. Arkeol. RA 588 81,03
1Allaekake f örkläde . För kvinna.. Apron - 1i1 Ma ekake GOTEBORGS MUSEUM, ETNGGRAFISKA AVDELNINGEN Vänd! Se baksidan. Gen. n:o Sand. n:o 60462 1938..41.12. Dep. n:o Fyndort: Toyama ken,Japan. Starn. • Utställt • Magasin: Depon : Byte till: Negat. n:o Teckn. n:o Skiopf. Kliché„ Pub!.: •
1alla om de kände igen det. Ingen hade något svar, men de flesta hade idéer och kopplade det till olika porslinsmönster. Sedan jag hade pratat med Bertil om trycktekniken så inser jag hur mycket spännande information det finns att hämta där. Att hitta tryckeriet som har tryckt det känns som att leta efter en nål i en höstack. Men det har varit lärorikt och intressant. Kommer aldrig att glömma mönstret eller ge upp om ursprunget. Någon gång kommer jag förhoppningsvis hitta tryckkällan, utställningen det trycktes till och inspirationskällan till trycket. Beatricé Lovén Ledarskap i Slöjd och kulturhantverk Göteborgs Universitet 2015 Muntlig källa: Lindskog, Bertil. Före detta Textiltryckare, Gällstad textiltryck i Gällstad. 1981-1995. Samtal 2015 Tryckta källor: Arvidsson, Gösta. (2007) Gustavsberg: porslinet, fabriken, konstnärerna. Nordstedts förlag Carlsson, Michél, Orzolek, Urban. (2010) Svenska Serviser 1950-1975. Icas Bokförlag Gyllensvärd, Bo (1977). Kinesiskt porslin och dess förhistoria. Lund: Kulturen Dahlbäck Lutteman, Helena (1980). Svenskt porslin: fajans, porslin och flintgods 1700-1900. Västerås: Ica bokförlag Otryckta källor: Nationalencyklopedinmusselmönsterwww.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/musselmönster hämtad 2015-03-24 Nationalencyklopedinlökmönsterwww.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lökmönster hämtad 2015-03-24
1Allnders, .9.59 Gen. n:r . . 42327 Saml. n:r 2 7 . 2 7 . 1 3 3 1 . Dep. n:r Föremål: Mixkia ty ; sk i .c.k.a.s...ne.c3 an. I.n.d.r.a .... vär.i.d..e D.....b.v.e.r.larana.e Insaml. av; .7-,'x :o....2 r b..15.g.e.., " k i. nki.V. B.å.g.e.n d .5.c.1 f.e3 r att ev h a.n.on.....i t i 1.1...når2;o.n...t.i vänd! . ..110.r.e.T.1,s.k i i-31d.. År: .,1.9 2 7 Loka/i-K.a.y.n.61- n..., S n n. Bl P., c--, , PariP raa ! Stam: Curla • x i Utställt: Magasin: .Y4-4"4-1, .1te i Depon.: Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché „ Publ. . . GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. Af:~
1Aln.dera, Gb9 Insaml. av: Pub!. S' Linne: Darien in The Fast, _ • - - Gen. n:r 36847 Saml. n:r_ 27.-21..259 Dep. n:r Föremål: Fragment av lerkärl med ris- tad ornamentik och relief i form av ett ormhuvud. År: 1927. Lokablagats._1.,....IalaViveroa Pärl- öarna„ Panam. Stam: Utställt: Magasin: , -3 ,9\, Depon • Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché„ 5,2 cm_ sid 90, fig, C. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN .9!~: ARKEOL.
1Alnnders, Gbp Föremål: Profilerat kantfragnien.t Gen. n:r 36691 Smid. n:r - Dep. n:r 27.2I.-219 e- större lerkärl. Insaml. av: ä. Linne Lokal:. Boplats. 1, Isla Casaya Pärl— öarna, Panama. Stam: Utställt: Magasin: JAL-4-k-2/, ) Depon.• Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché„ Publ. 40,5-..ekrz GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN IffEIMAL ARKEOL.
1Alnwders, Gb9 Insaml. av: Linne Är: 1927_ Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: 1~ 64.A.4k Gen. n:r 37715 Samt n:r 27.21.369 1 Dep. n:r Föremål:Wamtfragm'ent av lerfat med. pÅ kanten svartmnacte ränder. Lokal:. aQP.I..atS 4, Is-Ia de' Bey Pärl- öarna, Panama'. Stam: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché„ Publ. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN 130210&. ARKEOL.
1Alnwiere. O Loka/alatelco. Azcapotzalco, Mexico. Utställt: Magasin: Depon Byte till: e • Gen. n:r 43892 Saml. n:r 263.19,96. Dep. n:r Föremål: . Bjällra av lergods. Insaml.. av: ..I...Th Q r :re, Gr ay Stam: j-cp? N egat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché„ Publ. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN NW&R. ARKEOL.
1Aloe Gby Gen. n:r 51280. . Samt: n:r 1 32.2.125 2 Dep. n:r i Föremål: ._51ände...aller...del...a.v..4.1ik. . Gåv'a. ? Insaml. av: Ar: Lokal: Peru. Stam: Utstä//t: _ A°1 /-2_,E.-.4 ' A"--ery- -- ;I- 47 Magasin: v Depon.: - Byte till: Negat n:r Teckn n:r Skiopt. „ Klich „ PubL. GÖTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN IKKEILK ARKEOL.
1A look through the container Dataanimation Konstnär: Darko Fritz, Kroatien/Nederländerna Konstnären Darko Fritz har skapat denna dataanimation utifrån ett dokumentärt foto, inskannat av den Brittiska tullen, som visar en lastbil med illegala immigranter. Människosmugglig över gränser döljer många fall av trafficking. Den globala människohandeln försiggår på land, över vatten och i luften – mänsklig last som låses in och göms i containrar, bussar, båtar, bilar och lastbilar. Högteknologiska instrument som till exempel röntgenfotografier avslöjar ibland den fördolda verksamheten. Från: Till: Världen
1Alqwiews,a5Q År: 19Z.7. Insaml. av: LinnS Utställt: Magasin: Depon.• Byte till: cea~,' cz<c,,6 .. I 2 n, GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN REZIMM ARKEOL. Gen. n:r 36424 Saml. n:r 27.21.141 Dep. n:r Föremåk Sten med inknackad fördjupning_ i mitten. Lokal: 2, Isla. Sanaga., .Pärl- öarna, Panama'. Stam: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché„ Publ.
1Alromiers, Gbp Gen. n:r 37638 Saml. n:r 2'7.21.366 c Föremål: Yragment...av...I.eriarl...med-riålad dekär ytt.ersi.dan.. År: 1927.. Lokal: Boplats. 4, ksla. del _Ray., Pärl- darna., .Banam.a... Stam: Utställt: Magasin: 661~z. Cvde, AJ Depon.: Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliche „ Publ. Dep. n:r Insaml. av: S. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ElfiMR. ARKEOL.
1AMARANTH På senare år har sojaplantagerna fått problem med en mycket speciell växt. Det är en uråldrig växt som odlats i tusentals år i Syd- och Centralamerika. Den växer oerhört snabbt och är mycket tålig. Att den dessutom har ett högt proteininnehåll har gjort att den ses som en av framtidens grödor. Växten har också utvecklat motståndskraft mot bekämpningsmedel. Det gör att den kan frodas fritt i de stora sojaodlingarna. Därför ses den av vissa som det värsta ogräset. I Gran Chaco har växten istället blivit en symbol för motstånd. Mot kolonialism, de stora sojabolagen och mot användningen av bekämpningsmedel. In recent years, the soy plantations have had problems with a special plant. It is an ancient plant that has been cultivated for thousands of years in South and Central America. It grows incredibly fast and is very hardy. Due to its high protein content, it is considered an important crop for the future. Amaranth has also developed a resistance to pesticides, which allows it to thrive freely in the large soy plantations. Because of this, some people view it as a horrible weed. In Gran Chaco, the plant has instead become a symbol of resistance. Against colonialism, against the big soy companies and against the use of pesticides. RAPA NUI – ny text 181204 Rapa Nui/Påskön har ofta använts som ett varnande exempel på följderna av skogsskövling. Orsakerna till att den palmskog som en gång växte här försvann är dock många. En stor befolkning och öns magra resurser var utan tvivel en stor påfrestning på naturen. När européerna etablerade sig på Påskön på 1800-talet förvandlades landskapet dramatisk. Stora områden blev till betesmarker för får och nya jordbruksmetoder började användas. Den stora tragedin skedde när tusentals öbor tvingades till slavarbete i Peru. Få lyckades återvända. Idag finns en stark kultur på Rapa Nui och många talar det traditionella språket. Flera av föremålen som visas här är släktklenoder som var tänkta att gå i arv till kommande generationer. Rapa Nui/Easter Island has often been used as a warning example for the consequences of deforestation. However, there are several reasons why the palm forest that once grew disappeared. A large population and the islands scarce resources most likely did put a lot of pressure on the environment. When Europeans settled in the 1800’s, the landscape was dramatically changed when lands were transformed to graze sheep and new farming methods were introduced. The real tragedy took place when thousands of islanders were forced into slave labour in Peru. Few people were able return. Today on Rapa Nui there is a strong Indigenous culture with many speaking the traditional language. Several of the objects on display are considered heirloom objects that would have been passed down through the generations. MATERIAL FLOWS - ny 181206 Inom textilproduktionen är nässlor, bambu, lin och hampa några alternativ till de oljebaserade syntetmaterialen som polyester, nylon och akryl. Varje gång vi tvättar syntetiska kläder släpper de ifrån sig små plastpartiklar som hamnar i sjöar och hav. Om bara några årtionden beräknas det finnas mer plast än fisk i haven Med dagens snabbt växlande modetrender förbrukar vi människor globalt ca 80 miljarder nya klädesplagg varje år. Det är 400 % mer än för 20 år sedan. Genom att konsumera mindre och återvinna mer skulle vi kunna göra mycket för jorden och alla levande varelsers välmående. In textile production, nettles, bamboo, flax and hemp are some alternatives to petroleum-based polyester, nylon and acrylic. Each time we wash synthetic clothing, small plastic particles pours out that end up in lakes and oceans. In just a few decades it is expected to be more plastic in the oceans than fish. In today's rapidly changing fashion trends, we globally consume 80 billion new pieces of clothing each year. That is 400 % more than two decades ago. By consuming less and recycle more, we could achieve a lot for the well-being of the Earth and all living beings. AMARANTH FOR TLALOC – ny 181206 I aztekernas huvudstad Tenochtitlán var ett av de största templen tillägnad Tlaloc. Guden som härskade över vattnet, regnet och jordbruket. Ett av offren till Tlaloc var en speciell sorts kakor gjorda på växten amarant. Det var en viktig växt som försåg en stor befolkning med näringsrik föda. Amarant var på många sätt gudarnas mat. Vilket var en av orsakerna till att amarant förbjöds av de spanska kolonisatörerna, som såg vissa liknelser med nattvarden. Idag är amarantkakor vanligt godis under Dia de los Muertos. Tlaloc lever också kvar som en del i det moderna Mexico City. Bland annat genom ett vattensystem som samlar upp regnvatten under de nederbördsrika perioderna. Ett system som kallas ”Tlaloque” efter guden Tlalocs medhjälpare. In the Aztec capital of Tenochtitlan, one of the largest temples was dedicated to Tlaloc. It was the God who ruled over water, rain and agriculture. One of the offerings for Tlaloc was a special kind of cake made of the amaranth plant. The plant was also a very important source of nutrition for the large population. Amaranth was in many ways food for the gods. That is one of the reasons amaranth was banned by the Spanish colonizers, who saw similarities with the Communion. Nowadays amaranth cookies are common during Dia de los Muertos. Tlaloc is still present in modern Mexico City. For instance, in system that collects water during the rainy season. The system is called "Tlaloque" after God Tlalocs assistants. AMAZONAS: ECONOMY VS ECOLOGY - ny 181206 När konkurrensen över råvaror och nya produkter ökar har många urspungsbefolkningar hamnat i frontlinjen av vad som ibland beskrivs som ett globalt resurskrig. Konflikterna trappas upp i takt med att exploateringen breder ut sig över allt större områden. Tusentals människor tvångsförflyttats från sina hem när miljarder dollar står på spel. Många har organiserat sig för att gemensamt skydda marken och vattnet mot förstörelse och förgiftning. Kampen är på samma gång en kamp för hållbarhet och ett annat sätt att se på jorden. While competition over raw materials and new products are increasing, many indigenous peoples found themselves at the front line of what is often described as a global war over resources. The conflicts escalate as the exploitation spread over large areas. Thousands of people have been forced to leave their homes when billions of dollars are at stake. As a result, many indigenous peoples have organized to jointly defend the earth and water from being destroyed and poisoned. The fight is also a fight for sustainability and a different way of viewing the Earth. QWA-Y-CIIK - ny 181206 “Qwa-y-ciik (vargen) är ett djur högt respekterad och vördad av Ehattesaht/Hesquiaht folken, för vargens ande är både kraftfull och skyddande. Den skyddande sidan av vargen bevakar, försvarar och vägleder människorna. Delar av denna ande finns även hos hunden. Det gör att hundens roll som ”sällskap” till oss människor är något mycket viktigt för det gör att vargens skyddande ande alltid är med människorna.” Tim Paul, Nuu-chah-nulth/ Hesquiaht, British Columbia, Canada (intervju med Vincent Rickard, 1998) Vargen är också en nyckelart för välmående ekosystem. På senare tid har flera studier visat att de stora rovdjurens betydelse för ekosystemen är större och mer komplex än vad man tidigare trott. Att det finns varg på vissa platser har visat sig påverka allt från växtlighet och djurliv till hur floderna strömmar. "Qwa-y-ciik (the wolf) is an animal well respected and revered by the Ehattesaht/Hesquiaht people, for the wolf spirit is both powerful and protective. The guardian aspect of the wolf spirit watches, protects, and guides the people. Some of this spirit of the wolf is found in the dog. This makes the role of 'companion' that the dog has with humans a very important one because it allows the guardian spirit of the wolf to be with people at all times.” Tim Paul, Nuu-chah-nulth/ Hesquiaht, British Columbia, Canada ( artist statement for Vincent Rickard, 1998), The wolf is also a key stone species in healthy eco systems. Recently, several studies have shown that the predators’ significance for healthy ecosystems are far more important and complex than previously thought. It has been shown that the presence of wolfs affect everything from plant life, wildlife to how river flows.
1am ii .. dx Nils It emner,Lund. ........... .................... GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN Gen. n:o 55849 7 Samt. n:o 35-.-1•65 Dep. n:o Kniv. Madjapahit—tid. • Köyt., 1 • östra Java. Fyndort: Stam• Utställt • Magasin: , H b k ok. K- 2. Depon. • Byte till: Negat. n:o Teckn. n:o Skiopt. „ Kliché„ pubi.Årstrycket 1936,sid.68,fig. 9 B.
1A MUSEET, Göteborg Etnogr.21.1=13X RA 588 8103 Gen.nr Saml.nr 84;14.36 Dep.nr Föremål Band av bomullsgarn med mönstereffekt i varprik. ninp i form av en röd och en ljus blå rand om- givande på vardera sida ett mittfält med'alterne- randa mörkt blå och oranga tvärgående fält. Varp är i båda ändar samlade i två flätade fransar sor avslutas i en tofs. L: 120 cm, .B: 1 cm. Efterbes. v.g. vänd. insaml av 'Ar Josef Lagergren 1984 År Pg'ireligielef Lagergren Lokal ' ChihUahua, 1/Äxica Stam Tårahumara Utst, Mag Kons/Vård Neg.nr/3 2,6 ..1._ 1Bild nr IDia nr Övrigt
1Analys enligt Intyg N:o 26,784 av Stadskemisten Dr. G.Karl Almströms Laboratorium,Göteborg: Tenn,',Sh 6 14 Koppa'r,Cu... .... % 99.45 %
1and the ice is melting. In the permafrost around the poles, there are vast volumes of greenhouse gases that may be released if the ground thaws. Much of the life and the old traditions that were dependent on Arctic conditions will have to adapt to completely new conditions if the ice keeps melting at the current rate. These photos were taken in western Greenland during the summer months of 1915–1917. FILM FRÅN PROJEK TET DARK SNOW som undersöker hur stigande temperatur och globala föroreningar lämnar mörka avtryck på det grönländska landskapet. Alger färgar isen och snön svart, vilket i sin tur påskyndar issmältningen. Filmades 2014 på södra Grönland. FILM FROM THE DARK SNOW PROJECT, which is studying how rising temperatures and global pollution are leaving a dark imprint on the landscape of Greenland. Algae dye the ice and snow black, which speeds the rate of melting. Filmed in 2014 in southern Greenland. AMA ZONAS ÄR VÄRLDENS STÖRSTA regnskogsområde med en viktig roll för jordens klimat. För Inyfolket i centrala Amazonas har regnskogen och floderna både en stor politisk och andlig betydelse. Araguia- floden är själva grunden i tillvaron. Flodens cykler är avgörande för många kulturella traditioner, även när och hur denna f jäderprydnad ska användas. Förväntningarna på Amazonas som en utvecklingsbar resurs är hög. Sojaodlingar och boskapshjordar breder ut sig. Likaså gruvdrift och dammbyggen. Flertalet ursprungsfolk har gått samman för att försöka hindra den pågående skövlingen. THE AM A ZON BASIN IS THE WORLD’S L A RGEST area of rainforest and plays an important role in the global climate. For the Iny people in the central Amazon basin, the rainforest and the rivers are of both great political and spiritual significance. The Araguaia River is the central artery of their lives. The river’s cycles are central to many of their cultural traditions, including when and how this feathered decoration is used. There are great expectations for the Amazon as a developable resource. Soy fields and cattle herds are expanding, as are mining operations and dam building. Most of the native peoples have joined forces to try to prevent the ongoing destruction. AMURFLODEN HAR SIN KÄLLA I SIBIRIEN och rinner ut i Stilla havet. Flodens karaktär och mörka vatten har gett upphov till namn som Svarta drakens flod eller Svarta floden. Genom historien har floden setts som en helig livsådra för de boende längs dess långa lopp. Den här broderade kvinnodräkten är tillverkad av fiskskinn. För Nanaifolket i Sibirien var tiden för laxens lekande i Amurfloden den största högtiden. Idag har fisket minskat drastiskt och Nanai har tvingats förändra sitt levnadssätt. Amurfloden har de senaste hundra åren utsatts för giftutsläpp och föroreningar från industri, jordbruk och gruvdrift. 2013 orsakade floden den värsta översvämningen i Rysslands historia, på grund av de pågående klimatförändringarna. THE AMUR RIVER ORIGINATES IN SIBERIA and drains into the Pacific Ocean. Its character and dark waters have given rise to names such as the Black Dragon River and the Black River. Throughout history, it has been considered a sacred conduit of life for inhabitants living along its long-ranging course. These embroidered women’s clothes are made of fish skin. For the Nanai people of Siberia, the annual salmon run was the ceremonial high point of the year. Today fishing is much reduced and the Nanai have been forced to alter their way of life. In the past century, the Amur River has been subjected to toxic emissions and pollution from industry, agriculture and mining. In 2013, the river caused the greatest flooding in Russian history, which resulted from ongoing climate change. UNDE R Y TA N I VÄ R L DSH AVE N
1an- Föremål: Muss.alskal.. Ventricola--rigida Dillwyn,z.- Venus.. rugosa, Gme1• Insaml. av: S. Linne. År:192,7. Lokah..ao.plats. Casay.a„ Pärl.= öarna, Panama". Stam: Utställt: Magasin: \F Depon.• Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Publ. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ~ML ARKEOL. Gen. n:r Saml. n:r Dep. n:r 3 6666 7.21.218 ni laanderi, Gbg
1Angela Artist: Jill Renee Smith, USA Material: Mixed media ”This piece depicts a variety of metaphoric images alluding to the many factors involved in the trafficking and sexual exploitation of girls and women: pretense, poverty, payoffs, apathy, stereotyping and oppression.” Jill Renee Smith From: To: USA
1Angela Konstnär: Jill Renee Smith, USA Material: Blandteknik "Detta verk visar olika metaforiska bilder som anspelar på de många olika faktorer som är involverade i trafficking och sexuellt utnyttjande av unga flickor och kvinnor: Falska förespeglingar, fattigdom, mutor, apati, klichéer och förtryck.” Jill Renee Smith Från: Till: USA
1Anm, av missionär %mar till 16.14.126. :"Tumba", tappa saft., "Mbande", de blad, som • stoppas bvanpa den,avekurna,etjälkem,för att täcka mot regn och hindra bin etc. att gå in i kalabassån; Paläenå hanbrommor Thg149:1, honblommor NEKLO."- ,1,
1annan pil? Elcenders.;',G4 GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. ARKEOL. Spetsen lös i sept 1946, hör till Gen. n:r 5711 Saml. n:r 2'798 ö Dep. n:r Föremål: Pil Med....X:d.r.ska.f.t....o.g...trä.sp.ets__ med hullingAr .Köpt. Insaml. av• g. A:.S.On Grebst Ar:1908. Lokal: Nya .Gudalea Stam: Utställt: Magasin: C, .4 iNifril's 9 F-- Depon.:• Byte till: Ålegat n:r Teckn n:r. Skiopt. „ Kliche „ Publ.
1Antiguon (Wexico,1959,pp.411-438 i tomo I) hänför förf. Eduardo Noguera på sid.414 dessa f§remål ficandeleros" till "horizonte clasicon och Teoti- huacan III samt skriver:90tros rasgos ceramicos son los llamados Hcandelerosu en realidad pequerlos.incensarios de forma peculiar provistos de dos cavi- dades." Hänvisas även,till incenåe barnens av denna typ i S.Linn6:Archaeo1ogidal ›, ELANDERS. GI3G 502. 11. 53. Gen.. n:r 85904. Sam!. fur i 1958.35.2. Dep. mr , I Föremål: 6,5 cm brett föremål av keramik_med_två vertikala hålti föremålet, ehuru hålen ej gå helt genom; Uppgavs vara en typ av hållare för "brännare". Köp från forsåljare. Anm.tillfogad 7/1 1960: I artikeln Cerååica y -Estratigrafia-i-sammelverket "Eåplendor del Itäkico huuml, ~C av: Henry Wass4ng 31/8 dzIraffl Köp från: Lokal: Teetihuaeån, Wxico. Stam: fl U9ällt: 5 7 da I44 Pepon.: Magasin: /71- • 9g k- t ' ,Byte till: fl Negat. n:r Bild n:r Skiopt. „ Kliché ,, fl Pub!. ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ARKEOL.
1Användes vid maskfesterna. Saml. gjord och köpt av Curt Nimuendajii. Fyndort: Rio Tocantins nara Piabanha, Goyaz, Brasilien. v Stam: beF8flte. Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: Negat. n:o Teckn. mo Skiopt. „ Kliché Publ • GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN 5194tA,m, F- Skaftet starkt maskskadat och restaurerat i dec. 1946 y Rassla på långt skaft (zi-rie). 59132 • 37.27 .100 Dep. mo
1använd Föreing:Trumet af människoben', av budistiska—Präster. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. IX" (Del Icke sfrykes) Gen. n:o 3865 Saml. n:o . 1550 Dep. n:o --• Gåva Insaml. av: Knut J:son Mark Är: Lokal: T.i.b.e , Asien, Stam: Utställt: Magasin: , R - z;de Depon.• Byte till: Negat. mo Teckn. n:o Skiopt. „ Kliché Publ.-
1ao 0 o4 D:, r.n i- a 0 I-, i-s• J-3 .--' cp 4 It N 0 P ta tg I-4 a) 'Pi' 0-' I-J 1-3 on Ha P) 1-3 P 0 id P, (T) Olg. • (D h' I—' O CA cf - .. .. 0 ob g 0 _p F--1 cal o (D CO tn • H 0 N • .,' :1 w i ili " (1-13) 932 rn el' ,,• 1-04 cod 0 (D 0 o - .. i-,. W HD O P• I-3 tv pa co H3 h c+ c+ p ci- 5 gs, 0 .4 0 (1)I- 4 P ›.4 i-s• o (D --.* u +f 0 ri 0' P, o • tm 0 c c+ O Co 0 ;h5 e H 04 00, 001-5 wo c+ H CD 0 c+ c+ • o 1-3 et, 0 o 1-4 04 H 1-2 ▪ g gPi) il g H.P0 1-4 4 .:..533 g M 7 0 p, k-2 (D Id o I-4 H i-h o 0 e. 4 0 c+ • p_ P o I--, H Ci-g g 00 c+ O I-4 o p o ci- P Pi c+ 0 DI c+ 0: 0: 1:5'D c+ w 1- 4 (D W 0 0-. & m p o P Il p i-J• N' Pi 0 (D P g' 04 cn M • 0 k;:e H. • cco I-, g i EJ h W 0 R '4 ' CCD g P H anun..Teg uAa ualNaj GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. ARKEOL. Ekeders, G19 Gen. n:r 50522 SaMl. n:r 31..44.,9_ Dep. n:r Föremål: Uvnadsfragment, Brunt med smala ränder i ljusare nyans. Från chullpagrav. Imam'. av. ilr• Lokal: Iscara, dept. Oruro prov. Ca— rangas, Bolivia. Stam: Utställt: Magasin: 2~ (/frk- /5 a-i-Y-3 Depon.: Byte till: Negat n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliche „ Publ.
1Aöp från: hucaczix]etoz'aane Beriktf.ike_Benktsson:',Ar:_20/4 .Malmö. 1956. a ml. n:i; 56.14.19. Dep. n:r en.• n:r 85094 .7" Föremg: Wayang golek-figur. Amir Hamzah-figur. ... Lokal: Java. Stam : utställt: 7;u:..,44 /5 / Magasin: Negat. n:r 9076-9077, Bild n:r 14.640. Skiopt. „ „ Publ. Etnografiska Museet. Årstryck 1955-1956. Berättelse för 1956. Fig. 3. P. 25. Göteborg 1957„ Depon.: Byte till: rELANDERS.GBG502.11.53. 68 cm- ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg
1Ar,19 02 Utställt: Magasin: Depön.: Byte till: Föremål: _Pil.. Köpt Insaml. av: C .M. Larson Lokal: Kongo Afrika. Stam: -S b: Negat. n:o Teckn. mo Skiopt. „ Kliché „ Publ.: GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA, AVDELNINGEN ETNOGR. Klaitagl (Det Icke tillämpliga strykes) Gen. n:o Saml. mo 4222 1819 . e Dep. n:o
1Ar: ....18.8.0. ..... Insaml. av: "Ve.ga" Lokal: Japan. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. 491~ (Det ieke tillämpliga strykas) Gen. n:o 998 Saml. n:o 600 h. Dep. n:o Föremål: Vänd Stam: Utställt: Magasin: 9. I / Depon.: Byte till: Negat. n:o Teckn. n:o Skiopt. „ KlicU „ Publ.:
1Ar: 1.8.ao Insaml. av: tiVega" Lokal: Japan. Saml. n:o 600 f Föremål: Pil• . vänd . Stam: utställt: , - 9, bi - 4/ Magaszn: Depon.: Byte till: Negat. n:o Teckn. n:o Skiopt. „ Kliche: Publ.: Dep. n:o Gen. n:o 996 GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. galg-22 (Det icke tillämpliga sfrykes)
1Ar: 1.9.0.5 Insaml. av: W.A?s on. Gre b s t Utställt: Magasin: Depon.• Byte till: 9 ÅA64,a -/ GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. We& (Det icke tillämpliga strykes) Gen. n:o Saml. n:o 021 1898 „a Dep. n:o Föremåh Tobakspipa med fodral,oeh e .t.o.b.akspung.. Lokal: Japan. Stam: Negat. n:o Teckn. n:o Skiopt. „ KlicU „ /2c
1Ar: 1.923, hisaml. av- Curt Nimuendajd Utställt: Magasin: bepon.: Byte till: oJ. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN •:Ft. ARKEOL. Sam!. n:r 23,10-.261. Dep. n:r 25430 Föremål: 4.1.1.1gatorhuvud...av lergods.. Lokal. •Lavras nära Santarem, Amazonas Brasilien. gta'rri: Ålegat n:r Teckn n:r Skiopt. „ Kliché „ Pub!. numder,4064
1Ar:10/3 iitailetiz 'Gåva av: ji.,2x&49c: Göteborg, ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOGR. XX=12C Gen. n:r åA9 39- ' Sam!. n:r I 60.9.59. Dep. n:r Föremål: Pil med spets 'av stål. Spetsen försedd med korta hullingar. Pilskaftet profilerat_ längst I ner, Längd: -40.3 cm. Vänd) Lokal: Nordöstra Kongo—området, (Eftettestämning.) Stam: USit45lek -2- Magisin:. Negat. n:r Bild n:r Skiopt. „ Kliché „ Pub!. Depon.: Byte till:
1Ar: 18'70 Föremål: Harpunspets av- sten. Insaml. av: A.E.Nordenskiöld Lokal: Tossukatek , västra Grönlan.d. Stam: Negat. n:o Teckn. n:o Skiopt. „ KlicU „ Publ. • Utställt: 6:),e.", '3 i Magasin: Depon.: Byte till: GOTEBORGS MUSEUM. ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN MIElefiZt. ARKEOL. (Det Icke strykes) Gen. n:o 2026 Saml. n:o 113 4 f Dep. n:o 3) 6 c/1"-
1Ar: 1821 Utställt: Magasin: 444" Gen. n:o Saml. ri:o Dep. n:o 186 134 a L. _ 2 rat Insaml. av: J.Berggren Lokal:. Syrien. Stam: 3t, haeia . Depon.: Byte till: Negat. n:o Teckn. n:o Skiopt. „ .„ Publ.. Föremål: Qno.ir nål. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. rraa613.1 (Det icke tillämpliga strykes)
1Ar: 1870 Stenåvslag.t. Föremål: Insamt av• A.E.Nordenskiöld . Lokal: JaCobshavnj västra Grönland. Stam: Utställt: Magasin: - 07.-x47, Depon.: Byte till: Negat. n:o • Teckn. Skiopt. „ Kliché „ GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ~1~ ARKEOL. (Det Icke tillämpliga strykas) Gen. n:o 2365 11frilå" Dep. n:o Publ.:
1Ar:1882 . Dr. A.H. Malin Insaml. av: Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: a- "kt 9, il- 2 Dep. n:o Föremål: r 1 ö jt av bambu, Gåva. Lokal: lio14.4hciska Ostindier. Stam: Negat. n:o Teckn. n:o Skiopt. „ Kliché „ Kål. • GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. ÅRK—Er8P (Det Icke tillämpliga stryket) Gen. n:o 922 Saml. n:o 540
1Ar: -1887 Insaml. av: P.Möller Stam:16-41e4P?°,4 Gen. n:o Saml. n:o 1322 1 864.v Föremål: Sked af trä. Gåva Lokal: Nedre Kongo el. öfre Afrika. Utställt: Sc R li .44-3-77 -3 y '64 Magasin: Depon.: Byte till: Negat. n:o Teckn. n:o Skiopt. „ Kliche „ GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. (Det icke tillämpliga strykas) Dep. n:o Publ.:
1Ar: 1892 Insaml. av: R GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. 113fF7461. (Del icke tillämpliga strykes) Saml. n:o 1504 d. /e Föremål: Spjutspets Lokal: Gabun Afr ika . Stam: lya, Negat. n:o Teckn. n:o Skiopt. „ Kliché „ Publ.: Or' Gen. n:o 3746 Dep. n:o Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: "fdl
1Ar: 1905. Gåva • Insaml. av: W , A :son G-rebst GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. mganga (Det icke tillämpliga sfrykes) Gen. mo 4676 - Sam!. n:o 2104 Dep. n:o Föremål: -Långnim a Korea. orea, Stam: Utställt: Magasin: t' hi -.2g Depon.• Byte till: .Negat. mo Teckn. mo Skiopt. „ Kliché „ Pub!.:
1Ar: 1905- KöDt Insam av: W,A :son Grebst Lokal: Japan. 9. - Utställt: Magasin• , - Depon.: Byte till: KlicU „ • Teckn. n:o Negat. n:o -F4".c,02,; Skiopt. „ Publ.. 501C, -5013- GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. rama. (Det icke tillämpliga strykas) /4;5-41.11 d-- /4 -6- sa. K 11 v/o( 1-,t/s 5'-7-gg al et—e-e n:o Saml. n:o I Dep. n:o «163 2091 a-i I _ Föremål: Etui Pied' or st er Och t4neletax e . Stam:
1Ar: 1906 Insaml. av: W. A:son Grebst Ic_ 1 2._ Sam!. r .0 Dep. 2133: n:o ördel av hud med hudfransar. Köpt . Lokal: Paraguay. Stam: Utställt: ?< Magasin: Depon.: Byte till: Negat: n:o Teckn. n:o Skiopt. „ Kliché .„ Publ.: GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. main (Det icke tillämpliga strykas) Gen. n:o 4809 Föremål:
1Ar:1908. huamLaw: VI, A:son Grebst GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. Dffittfli (Det icke tillämpliga strykes) Gen. n:o Sam!. n:o Dep. n:o 5274.. I. _2494 I Föremål: Ildre skrivdon. Av mässing, liär.e.s .i.gbmdeln.., Köpt.. Lokal: Japan. Stam: Utställt: Magasin:R-q.1(a Depon.• Byte till: Negat. n:o Teckn. n:o Skiopt. „ Kliché „ Publ. •
1Ar:1908. Insaml. av: W • Wägtin. Utställt: Magasin:el ji Depon.: Byte till: Gen. n:o Sam!. n:o 5286 2506 a—b Föremål: Sadel. Gåva. Lokal: Arg.e.n.t.i.li a., Sydamerika. Stam: Negat.- n:o Teckn. n:o Skiopt. „ Kliche „ Dep. n:o GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. rA1M211.111(Det icke tillämpliga strykas)
1Ar:1917 -2C Insaml. av: Walter Kaudern /06.23 Negat n:r Skiopt. „ GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. ARighU. Gen. n:r 31358 Föremål: Karg. Sam!. n:r 26.9.311. a-b. (Orig.nr ? ) LokabKae.ldwi., NV „Central -Celebes Stam: Utställt: Magasin: t? 3 H- 9 Depon.: Byte till: 49/7e Trekft n:r ,W483 Kliché „ Publ.. { I:kinder', ON Dep. n:r.
1Ar:1923 . Insaml. av• Curt N imuendajd Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: 044-Z,4c GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN EMDZICZL ARKEOL. Gen.. n:r 25818 Saml. n:r 23.10.6-07. Dep. n:r Föremål: ..Människohuvud...t.ill...lerkärl., def ekt . Lokal: lilaraca,)..k.4. $antarenl—området Amazonas, Brasilien. Stam: Negat n:r Teckn n:r Skiopt. „ Kliché„ Pub!. / Elanders,
1Ar: 1923. Insaml. av• Curt N imuendaj ut GCJTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVIDELNINGEN ARKEOL. 25765. Saml. n:r 2-37-4Q. Dep. n:r Föremål: .Frofile:rat.....kant.fragment....av...1.er- Lokal: I ttUbaSantarem—omrAdat„Apla- zonas, Stam: Utsänt: wvv 02/./ c 3 . gjeu Magasin: Depon.: Byte till: Negat n:r Teckn n:r Skiopt. „ Kliché Pub!. 1;landtri.,
1Ar: 192-7 Insaml. av: Linne/ GOTEEIORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN AkKEOL. ffinnetera. Gen. n:r Samt. n:r 36507 217..21..159 Dep. n:r Föremål: Kantfragment lerkruka..med. intryck ornamentik ,pa överkaaten.. Lokal: Boplats 7, Isla Salioga, Pärl öarna, Panama/. Stam: Utställt:. 04.4- C Magasin: 4 Depon.• Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. Kliché„ Publ.
1Ar:1 931. Insaml. av: ..$a Mon.tell GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. Gen. .n:r Sam!. n:r 50732 31.48.78. Dep. n..r. Föremål:Jaa.= . Lokal: Stam: k i er Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: Negat n:r Teckn n:r. Skiopt. „ Kliché„ Pub!. Gianders, Gbp
1Ar: 1931. Insaml. av: dr Gösta Montell GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. ARKEOL. Elawiers, Obg Gen. n:r Saml. n:r Dep. n:r 52158 «32-.- 21. 65.1- Föremål: lu pa lo-po,. rova • Lokal: Kina. Stam: Utställt: Magasin: ""S' ie7. # r07,-.:K -/: Depon.• Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché „ Publ.
1Ar: 1938. insarni. avy _Stig -Ryd4n. • GC1TEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN 41.~. ARKEOL. Föremål: Fragment av randig ullvävnad. Lokal: Lazana. i .öv.r.e. .Loa.,..pro.v. Antofaga.ata Ohile-, Stam: Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: Ålegat n:r Teckn n:r Skiopt. ,„ „ Publ. Gen. n:r 67303 Saml. n:r 43.17.17. Dep. n:r
1Ar: 1938 Insaml. av: S.Ryden Stam: Colla. Gen. .n:o Sam!. n:o Dep. n:o 64213 • I 41.11.94 11- , - • - • . Föremål: "para el aire 0 golpe de aire. Masca] y hacer guemar." Marknadsköp. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. 335RKWA. (Det icke tillämpliga strykas) Lokal: La Paz, Bolivia, Utställt: Magasin: Depon.• - Byte till: n:o Teckn. n:o Skiopt. „ Kliché „ Pub!.:
1Ar: 1938 Insaml. av: S.Ryden Utställt: Magasin: 5 te ot Depon • Byte till: 6.-19 — I 3 m. Negat. n:o 32'7' Teckn. n:o Skiopt. „ Kliché „ GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. 11551~ (Det icke tilMmpliga strykas) 30g4n, Gen. n:o Sam!. n:o 64179 4-1 • 11 • 60 Dep. n:o Föremål: nacka leukana. Lokal: Wancani. , Jesus de Machaca , ...Ingav!, ..La Paz.,..Bol iv i a . Stam: Publ.: f l-f--alb2 -01-€f 1. i
1Ar:1939 Gåi. Saml. n:o Dep. n:o. 63R93 A 1 -9 .RR Föremål: .Båge. Lokal:. Casarabe i ung, 9 mil -ter om Stam Siriono : Ut ställt !de reie .‘kce Magasin: Depon.: Byte till: Negat. n:o Teckn. n:o Skiopt. „ Kliché Publ.: Insaml. av: S.Ryden GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. kgR.1 (Det icke tillämpliga strykas)
1Ar: 1939 Insaml. av: S.Rydgn GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. •UgatiiIiga (Det icke tillämpliga strykas) /130 ›m. Gen. -n:o Saml. n:o 63862 41.9.57 Föremål': Slända med trissa av lergods'. Lokal:Casarabe , ung. 9 mil öster om Trinidad-, Boni, Bolivia* Stam: Siridno Utställt: X Magasin: St9t#k "1 - 1 3 Depon.: Byte till: Negat. n:o Teckn. n:o Skiopt. „ Kliché Publ.: Dep. n:o
1Ar:1939 lergods . Föremål: .CrY ta a Insaml. av: s •Ry4gt Siriono Stam: Utställt: X ° Magasin: 5 d ht/ H - 0 Depon.: Byte till: Negat. n:o Teckn. n:o Skiopt. „ KlicH „ Publ.: Lokal: C a s ar ab e ung . 9 mil öster om GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. Migata. (Def icke tillämpliga strykas) - Gen. .n:o 63864- • Saml. n:o 41. 9 .59 Dep. n:o
1Ar: 1946 insäkysv •onsul Hilding Svahn Gen. n:r 76720 . Saml. Dep. •r Föremål: Halsband av 80 stenpärlar. Lokal: Sonsonate, dep. de Sonsonate, El Sal- vador. Stam: Utställt. Magasin: ii — Depon: Byte till: , Negat. n:r Bild n:r Skiopt. „ Publ. g ELANDERS.GBG. 3870. 10.51. il A ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg xhaRK ARKEOL.
1Ar: 1953 Insaml. av • Bengt Ekström 12 Lokal: Zanzibar Stam: S Utställt: Magasin: S,e Depon: .Byte till: Negat. Bild n:r Skiopt. „ Pub!. ELANDERS. GBG. 3870. 10.51. ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOQR. 4...114."■> - 83683. 53,30,213 Sam!. n:r Dep. n•r Gen. n:r Föremål: Dörrpost, snidad
1Ar:1955, Insaml.,)1344ca av: henry assen i Gen. fur I • Sand. n:r: i Dep. ny. 84798. I 1955.21.22 • I Föremål: Pty4nak sirpur, av många hopfogade me-- taliplåtar. p rydnaden hänger från huvudet ned ö- ver nacken. En överdel h:ii- hjässan fattas till detta 'exemplar. 'Längd 42 cm. i Kraide~: Lokal: Rio PuarS, Chocö, ColPmbia. Stativ! Noanamjl-talande Chocö. ' UtsfÄllt: ek t' Magasin: 14 -'14 k.- Negat. n:r Skiopt. „ Publ. ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOGR. Ryot. 57:cjyt ELANDERS. GBG 1 Dep!on.: Byté till: Bild! n:r Kliché „
1Ar:1961-69. InsamL, CAWav: Herr Rene Puerst 92852 i L n:r Dep. n:r 69.20.23. Gen. n:r Saml. Föremål: 944 cm lång. .pilspets av ben (man° ) . Största...b.re.d.d.: 7,5 ..mm. • Köp från: dito i juni 1969. Lokal: ...Nordvästbrasilie Stam: -waika (se ingress .aoh-orig.kat'alog Ut lt: ky,114i * I Depon: Magasin: ' 7- f°, .‘,4 i r Byte till: Negat. n:r Bild n:r Skiopt. n:r Kliche. n:r Publ. ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOGR. XIIKECKL. • 7s- 7,„ ELANDERS. GBG. 4693. 5. 87.
1Ar: 199 Insaml. av: .-C.um-t . e ........ j," GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. .ARKE412-- Gen. n:r . Samt. n:r 42957 28.1 Dep. n:r Föremål: Koger, Lokal:Sn-nt Anre , :nedre R.Igen.a. 4484414t? Magasin: .5 " wi 1 Depo B e till: Negat. n:r Teckn. n:r - Skiopt. „ Kliché „ Publ. J- Stam: Enni'va° Flanders. Gb9
1Ar: Depon.: Byte till: Gen. n:r Saml. n:r, I Dep. n:r 84059 i 55.9.1 i Föremål: „ _Långsmal 'vävnad,..hopsydd...så_.att..den utgör-ett•draperi.-för-en dörröppning. Vävnaden utförd..1.-flera..färker,--rött,---blått„..gulty-grönt,-• vitt etc. hansuakuratiz' arm= .Fru .Hanna.Andersson Köp från: Lokal:.. fr, Stam : Utställt: $ CR- 3 Magasin: H- a 6— Negat. n:r Bild n:r Skiopt. „ Kliché. „ ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOGR. 12~1 ____ ELANDERS, GAS 502. 1.53.
1AR: Göteborgs Musei lirstryC93 GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN Stav :fiskmotiv. Bäres vid maskdanserna av maskbärarna över vänstra axeln. Framtill på staven hänger en-trumma(3C440-.153). Fyndort: Tukuna, Brasilien. Stam• Utställt', Magasin: 594AVIM1 Depon. • Byte Negat. n:o Teckn..n:o Skiopt. „ Kliché „ Gen. n:o 47322 Saml. n:o 30.40.142. Dep. n:o
1Ar: Insaml. av: Föremål: ....11ab.s.driik.t ...A.t.yg., G.A .Jakob ss:, n Lokal: 'i*.n.n.s.kes Kong o , Afrika, Stam: Bayaka. Utställt: . k J5epon.: , , Magasin _ . I Byte till: GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. raggal. (Del icke tiliämPilga sirykes) Gen. n:o 20060 Saml. n:o 19.3.61A-B Nekat. n:o Teckn. n:o • Skiopt. „ Kliché „ Elanders, Gbg Dep. n:o Publ.:
1Ar: Insaml. av: Gen. n:r 3 zatic) Saml. n:r 26.18.5 Dep. n:r Föremål: Dansprydnad för kvinna, bälte med formiga s vidhängande slipade näck- triangel skal, GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. »42~ /03m_ Lokal: Rio Santiago, östra Peru Stam: .Agnaruna X Utställt: Magasin: sk_ -15_ Dep on. • Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché. • „ Publ. Blondera, Giv
1Ar.:--1952 Insaml. av • D•13•1".DrY ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOGR. MR.% e Pub!. ELANDERS, GDG, 5670. 10.51. i i - Gen. n:r Sam!. n:r Dep. n.r81937 .5.2 45, • 10 : Föremål: Enklare yxa av samma typ som no, 9 ;- yxa -förr-jägare, För •-närmare--leskrivning-se'• b.aksidan, Lokal: Nigeria Stam: Ilausa Utställt: Magasin: —SI R— Q —1121, Depon: Byte till: Negat. n:r g14Li Bild n:r Skiopt. „ Kliché„
1Ar..1923. Iasami. av: Curt Ninåuendaju' tle; 01/2,4 ov-/ Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN • ---, 0 '1*MMJ ARKEOL. _ Gen:nx 25815' • Samt. n:r 23.10.604. Dep. n:r Föremål: ..Sten31 Lokal: Carariacd, Santarem—området, Amazongs, Brasilien. Stam: 'Ålegat n:r Teckn n:r Skiopt. „ Kliché„ Pub!. laanders, Gb -5,2 cm&A•
1Ar. 1938 Insaml. av: STIG RYDtN Lokal: Stam: WANCANI, dept. LA PAZ, prov. INGAVI, BOLIVIA. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN MIMR. ARKEOL. I Gen. n:r . Samt. n:r Dep. n:r67577 i 43.21.230. Föremål: Skålfragment med målad dekor. 1.1' 7' 1 Magasin: I Depon.- Byte till: Negat n:r Teckn n:r Skiopt. „ Kliché „ Publ.. illandere, Gbo
1Ar. 1938 Insaml. av • STIG RYD1N Lokal: Stam: WANCANI, dept. LA PAZ, prov. INGAVI, BOLIVIA. d 7 i Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: i GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN afflial ARKEOL. Gen. n:r 67426 Sam!. n:r 43.21.79. Dep. n:r Föremål: Zoomorft lerkärlsfragment. N Negat n:r Teckn n:r Skiopt. „ Kliché„ Publ. se 43.21.7. Illande,,,
1Ar. 1938 Schakt XIIskiktIIIllooca och djupare. InsamL av • 'STIG IRYIÅN GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN Iffij1~. ARKEOL. Negat n:r Teckn n:r SkioPt. „ Pub 1. Se: 43.21.1563. Elanders, 069 Gen. n:r Saml. n:r Dep. n:r 69273 43.21.1926. Föremål: Lerkärlsfragment.. Västra sidan a..r ruinkullen. Lokal: WANCANI, dept. LA PAZ, prov. INGAVI, BOLIVIA. Stam: Utställt: Magasin: Depon.: Byte till:
1Ar. 1938 STIG RYD£N Insaml. av: GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN Ment. ARKEOL. Gen. n:r Sam!. n:r 66479 43-:12. 1590. Dep. n:r Föremål: . Lerkarlefra.gment med målad dekor. Schakt III, 75_ cm._ och djupare. Lokal: TIAHUANACU, dept. LA PAZ, prov. INGAVI, BOLIVIA. Stam: Utställt: Magasin: Depon.: .Byte till: Ålegat n:r Teckn n:r Skiont. „ Kliché „ Publ. se 43.12.1565. Eiondars, Obo
1Ar. 1938 STIG RYDÉN Insaml. av: GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN =IM ARKEOL. Gen. n:r 67645 43 Sam!. n:r Dep. n:r.21 .:298. Föremål: Fragment med_reliefdekor. Lokal: WANCANI, dept. LA PAZ, prov. INGAVI, BOLIVIA. Stam: Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: iNegat Teckn Skiopt. „ Kliché„ Pub!. se. 43.21.7. .1;kmders, Obo
1Ar 19,1. InsamL av • Gösta Montell GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. AkkäSPC 12weders,ON ,Sainl. n:rj. • Dep. n:r 31.48.68 Gen. n:r 50719 Föremål: ril...f..ör..ad ne.d järnpets och tre styrfjädrar. Lokal: ..Xi Stam: Utställt: Magasin: Wit/1.7-7 H- ef Depon.: Byte till: Negat n:r S „ Teckn n:r kioPt. „ Publ.
1Ar 1930 . Insaml. av • Göst a Moberg Lokal: Sudan, Afrika. is ka•r-1— GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. ARKEINL. Gen. n:r 50491 Saml. n:r 31.42.45. Dep. n:r Föremål: Kara.e.1....g.j.o.rd...av...b.ränd....1.era.. Negat n:r Teckn n:r Skiopt. „ Kliché „ c'72- Stam: T.ua.r.e.ger. Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: Pub!. Etmuiers,G19
1Ar -1 9 31 . Insaml. av:...Gäs Monte.11 Sam!. n:r 31.48.133a. Föremä:Väv.s.t.o1_lues3 Ls1ttande råbötjad _fiassamatt.a. T.illhehbrzse nr 133b-h. Lokal: Stam: Utställt: Magasin: —S, 12v n4-- 2 Depon.: Byte till: Negat n:r Teckn n:r Skiopt. „ Kliché „ Dep. n:r Gen. n:r 50809 GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. mani_ aanders,ON
1Ar- 1938 STIG 'RYDtN Insaml. av: Utställt: Magasin: Depon : Byte till: ,1 7 ,• 1,7 k,/ GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN 2~1. ARKEOL. Gen. n:r Sam!. n:r 66198 43.12;13G9; Dep. n:r Lokal: TIAHUANACU, dept. LA PAZ, prov. INGAV!, BOLIVIA. Stam: Ålegat n:r Teckn n:r. Skiopt. „ Kliché „ Publ. 12anders, Otw se 43.12.1179. Föremål: Yragraent....med-målad.:dekor.. Schakt._ III, djup 0-75 cm.
1ARGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN / ARKEOL. Gen. n:r 66968 Saml. n:r Dep. n:r 43.12.2079 Föremål: Fragment av_ svartgods , "kok- kärlsfragment " . Schakt VI, djup 100-150 cm. STIG RY13£1■1 1938 Insaml. av: Lokal: TIAHUANACU, dept. LA PAZ, prov. INGAVI, BOLIVIA. Stam: se 43.12.1670. Utställt: Magasin: Depon : Byte till: k!1; Negat n:r Teckn n:r Skiopt. ,. Kliche „ Pub!. Dianders. Gbq
1Ar Insaml. av:Het:lin—Bendix exp.? GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN E T NO GR. "ARKE-01:: Gen. n:r 51027 Sam!. n:r 31.49.44 . Dep. n:r Föremål: ..Sku3.3.-Ltus 1 trä, Gåva. •Lokal: Stam: Utställt: Magasin: R q1 Depon.: Byte till: Negat n:r Teckn n:r Skiopt. „ • Kliché„ Pub!. Elande•s, Ohp k
1Ar InsarnL av:Hedin—Bendix exp.? Negat n:r Skiopt. „ Teckn n:r Kliché „ GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. ARXECK Gen. n:r. 51007 Sam!. n:r 31.49.24 . Dep. n:r Föremål: )9k.u.1D.t.ux trä 9 Gåva. Lokal: Stam: Utställt: Magasin: S R-9 1/3 v. Depon.: Byte till: Pub!.. Elarvå ere, Ob.
1ar Karolinerna. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN Vänd! Se baksidan. Gen. n:o Saml. n:o Dep. n:o 5556" • .Z744. Jamshacka av trä och sköldpadd. m= (Mock-d Fyndort: Dlc— • rtlo Stam Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: Negat. n:o Teckn. n:o Skiopt. „ Kliché Publ.: 77 2 -16
1ARKEOL. ~Ml Insaml. av• STIG RYD1N År 1938. 1 7 A Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: Gen. n:r Saml. n:r 65237 43.12.350. Föremål: Lerkärlsfragment Schakt_ djup_ 150-225 om. Lokal: TIAHUANACU, dept. LA PAZ, prov. INGAVI, BOLIVIA. Stam: Negat n:r Teckn n:r. Skiopt. „ Kliche „ Publ. se 43.12.159, 1:1colders, GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN Dep. n:r
1ARKEOL. 21~in GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN se 43.21. Gen. n:r Saml. n:r 67405 43.21.58. Föremål: Hackblad av sten. Insaml. av: STIG RYDÉN Är: 1938 Lokal: Stam: prov. INGAVI, BOLIVIA. WANCANI, dept. LA PAZ, 14 Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: Negat n:r Teckn n:r Skiopt. „ Kliche „ Publ. /;tandem, Obo Dep. n:r
1ARKEOL. Barrada.s arbete Orfebreria Prehispå- niCa. de. Colombia,Estilo .Calimarplans. delen,Madrid. 1954. ELANDER5. GBG 502. II. 53. Gen.,rur- Saha. n:r Dep. n:r 87199.I_ 61-6.8. I , . Föremål: Rund guldskiva,diam.M cm-,vikt ca,8 gr. ~Ä I 'ena kanten-etthål omgivet av ett ornament i for av koncentriska ringar. I samlarens orig.lista frå: ...19.3.1=.. nr. -- 31.„-”rundes-Goldblatt!!....-Föremål-som-dessa.. hängde medelst speciella metalltrådar i öronen,yil. ket framgår av flera avbildningar i José Pgrez de 1 av: Ing.Ltider Fischer 9 Insaml.,x(Wa av. Är: • Köp fråp:Dr.W.Behaghel,Bremen-Vegesack 1961. Lokal: Quimbaya,Dep.Caldas, Colombia !enligt samlarens orig.lusta. från 1931). Stam: Utställt: 350 1,9050, Depon.: 8163,14610, Magasin: Byte till: _ Negat. n:r Bild n:r Skiopt. „ . Kliché„ Publ. ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborgn
1ARKEOL. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELEN Negat n:r Teckn n:r Skiopt. „ Kliché „ Publ. 121anders, Obe Gen. n:r Saml. n:r 67518 43 . 21.171. • Dep. n:r se 43.21.7. Lokal: WANCANI, dept. LA PAZ, prov. INGAVI, BOLIVIA. Stam: Utställt: 4-it, - , k , • , vn, Magasin: , / y /, Depon.: k Byte till: Föremål: :Skålfragment . med_ målad dekor. Insaml. ay• STIG RYD£N Ar. 1938
1ARKEOL. IBM» Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: 4,/-72,117.4/ / tf GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN Gen. n:r Saml. n:r 66685 43.12.1796.. Dep. n:r Föremål: Lerkärlsfragment med målad dekor. Schakt. VI, djup 0-50 cm. Insaml. av: STIG RYD£N År • 1938 Lokal: TIAHUANACU, dept. LA PAZ, prov. INGAVI, BOLIVIA. Stam: Negat n:r Teckn n:r Skiopt. Kliché „ Publ. se 43.12.1670. Vlandere, Obo
1Arkeologiskt stenredskap. Insamlare: Anders son. Missionår E. kctr-1-/—ti Utställt: Magasin: 6,-1 61AI-2 M---9.6 Depon.: Byte till: Gen. n:o • • 61591 Samt. n:o 39. 36.63. GCITEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN Dep. mo Fyndort: A£rika Franka Kongo4_Brazzaville. Utan narmare angivande av lokal. VII. Stam: Negat. n:o Teckn. Skiopt. „ Kliché „ Publ
1Arktiediore, Ok, Gen—n:r • 35769 Samt. n:r 2 7 •.10 . 2 4 . Dep. n:r Föremål: I-1.ä 1.f.t.e.ru.a.v....en....f.ä.r.gmo.r.t. e.1.? _stela. Köpt e Insaml. av: ? År: av LokabSup.e.,. P.e.r tt Stam: ( - , Utställt: 1-1- Si K-1 Magasin: Depon.: Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. ,, - Kliché, „ Publ. GOTEBÖRGV:MLISEOMETNOGRäiS«.-AVDELSINtEN . • -TinICCR. ARKEOL.
1Aruicha, dotter till Seremada. Roraima, Brasilien, 1912. Fotograf: Otto Thulin Aruicha, daughter of Seremada. Roraima, Brazil, 1912. Photographer: Otto Thulin
1Aruicha, dotter till Seremada. Roraima, Brasilien, 1912. Fotograf: Otto Thulin Aruicha, daughter of Seremada. Roraima, Brazil, 1912. Photographer: Otto Thulin A2 Okänd person. Irian Jaya (Nya Guinea), Indonesien, 1959. Fotograf: Sten Bergman Unknown person. Irian Jaya (New Guinea), Indonesia, 1959. Photographer: Sten Bergman A3 Camilo Hinche. Chocó, Colombia, 1927. Fotograf: Sigvald Linné Camilo Hinche. Chocó, Colombia, 1927. Photographer: Sigvald Linné A4 Seremada. Roraima, Brasilien, 1912. Fotograf: Otto Thulin Seremada. Roraima, Brazil, 1912. Photographer: Otto Thulin A5 Okänd person. Itakyry, Paraguay, okänt år. Fotograf: okänd Unknown person. Itakyry, Paraguay, year unknown. Photographer: unknown A6 Okänd person. Naga Hills, Indien/Burma (Myanmar), 1937. Fotograf: Hans Eberhard Kauffmann Unknown person. Naga Hills, India/Burma (Myanmar), 1937. Photographer: Hans Eberhard Kauffmann A7 Batirayu. Rio Parapeti, Bolivia, 1908. Fotograf: Erland Nordenskiöld Batirayu. Rio Parapeti, Bolivia, 1908. Photographer: Erland Nordenskiöld A8 Okänd person. Nordvästra Grönland, 1916/1917. Fotograf: Thorild Wulff Unknown person. North West Greenland, 1916/1917. Photographer: Thorild Wulff A9 Musa Mahali. Kulawi, Sulawesi, Indonesien, 1918. Fotograf: Walter Kaudern Musa Mahali. Kulawi, Sulawesi, Indonesia, 1918. Photographer: Walter Kaudern A10 Okänd person. Tihuipa, Gran Chaco, Bolivia, 1908. Fotograf: Erland Nordenskiöld Unknown person. Tihuipa, Gran Chaco, Bolivia, 1908. Photographer: Erland Nordenskiöld A11 Katarina Paavasdotter Negga. Gällivare, Sverige, 1917. Fotograf: Borg Mesch Katarina Paavasdotter Negga. Gällivare, Sweden, 1917. Photographer: Borg Mesch A12 Ngoma Ndembo. Madzia, Republiken Kongo, 1912. Fotograf: Johan Hammar Ngoma Ndembo. Madzia, Republic of the Congo, 1912. Photographer: Johan Hammar A13 Okänd person. Yacuiba, Gran Chaco, Bolivia, 1913/14. Fotograf: Erland Nordenskiöld Unknown person. Yacuiba, Gran Chaco, Bolivia, 1913/14. Photographer: Erland Nordenskiöld A14 Selimo Huacoríso. Rio Sambu, Darien, Panama, 1927 Fotograf: Sigvald Linné Selimo Huacoríso. Rio Sambu, Darien, Panama, 1927. Photographer: Sigvald Linné B1 Skolbarn i en missionsskola. Impur, Nagaland, Indien 1938. Fotograf: Per Westerlund Schoolchildren at a mission. Impur, Nagaland, India 1938. Photographer: Per Westerlund B2 Medlemmar av familjen Dovogama. La Unión, Caldas, Colombia, 1955. Fotograf: Henry Wassén Members of the Dovogama family. La Unión, Caldas, Colombia, 1955. Photographer: Henry Wassén B3 Ungdomar från Yalemba. Kisangani, Demokratiska republiken Kongo, 1911. Fotograf: Johan Hammar Youth from Yalemba. Kisangani, Democratic Republic of the Congo, 1911. Photographer: Johan Hammar B4 Invånare utanför bytemplet. Palu, Sulawesi, Indonesien, 1919. Fotograf: Walter Kaudern Residents outside the village temple. Palu, Sulawesi, Indonesia, 1919. Photographer: Walter Kaudern B5 Personer på missionsstationen i Cavinas. Bolivia, 1913/14. Mannen längst till höger heter Yuna. Fotograf: Erland Nordenskiöld Persons in Misión Cavinas. Bolivia, 1913/14. The man on the far right is called Yuna. Photographer: Erland Nordenskiöld B6 Okända personer. Rio Perene, Peru, 1920. Fotograf: George Miller Dyott Unknown persons. Rio Perene, Peru, 1920. Photographer: George Miller Dyott B7 Okända personer. Lovosero, Kolahalvön, Ryssland, 1910. Fotograf: Gustaf Hallström Unkown persons. Lovosero, Kola Peninsula, Russia, 1910. Photographer: Gustaf Hallström B8 Okända personer. Madzia, Republiken Kongo, 1912. Fotograf: Johan Hammar Unknown persons. Madzia, Republic of the Congo, 1912. Photographer: Johan Hammar B9 Lärare med skolklass. Taripa, Sulawesi, Indonesien, 1919. Fotograf: Walter Kaudern Teachers and their pupils. Taripa, Sulawesi, Indonesia, 1919. Photographer: Walter Kaudern B10
1Arun. på grund av kopians. bredd laar öronen på-kärlet något fått avskäras.
1Ar• , Lyon. Insaml. av• ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOGR. ARKEOL. Negat. n:r Bild n:r Skiopt. „ Pub!., ELANDERS. 080. 3870. 10.51. • Gen. n:r Saml. n:r -Dep. nr 83338.. •53.23..214 , Lokal: Stam: Angola, Humb e Föremm:Fotring för tlicka av hopflätade hälsenor från oxe. Se 53.23.192. Utställt: Magasin:&urbig 4(4 a) hl' 6-6. 194 D v Byte till:
1Ar • 1931. Insaml. av: Gösta Montell Klok Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. DZKikVa. Gen. n:r 50754 1 Samt. n:r31.48.100 . Dep. n:r Föremål: Altarkäxl. Lokal: Stam: 1<;■it4e11- Negat n:r Teckn tur Skiopt. „ Kliché „ Pub!.. Elandere, 904
1Ar • Insaml. av: GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN DEMOZR. ARKEOL. Negat n:r Teckn n:r Skiopt. „ Kliché „ Publ. I:garders, Gb. Gen. n:r Samt. n:r • Dep. n:r 45500 - 30.2.14000 Föremål: .E.tt blått trådnys tan.. _sylwrg nr 14a. Köpt. Lokal: Stam: Utställt: Magasin e»,-1( 4,6 •_4‘ Depon.: Byte till:
1ASK MED KVINNLIGT HORMON Jag är 27 år gammal, mycket lång och vacker. Jag kommer från en fattig familj och har haft svårt att försörja mig, så jag började uppträda på begravningar. Jag älskar att vara vacker. För mig är skönhet det viktigaste av allt. Till och med när jag är död vill jag att alla ska titta på mig. Se på mig, och säga att hon var vacker. Hormoner är väldigt dyrt i Vietnam. Så jag lägger väldigt mycket pengar på hormoner, silikon och även p-piller för att behålla min skönhet. Och såklart även på smink och sådana saker. Jag använder också en kanyl för att spruta in silikon i rumpan. Först behövde jag använda hormonet för att brösten skulle börja växa, och efter det för att behålla dem. Varje gång jag injicerade hormon i min kropp var det extremt smärtsamt. Jag kunde bara inte fortsätta. Och jag ville heller inte göra det längre, för jag hade hört rykten om att om man använde det ofta kan man dö i förtid. När jag fick höra att det går att äta p-piller istället gick jag över till det. Jag tar tre gånger så stark dos som de kvinnor som tar det som preventivmedel. Cathy, Hanoi BURK Mitt smeknamn är Lilla Dino- saurien. För fem år sen var jag aktiv i den lesbiska rörelsen och organiserade många aktiviteter för lesbiska i Saigon. En dag gjorde jag den här burken som en speciell present till min flickvän. Men innan jag hann ge henne den gjorde vi slut. Så jag behöll den. Då trodde jag inte att jag skulle kunna älska någon igen, att det inte skulle finnas kärlek i mitt liv igen. Men nu har jag en ny flickvän. Vi har varit ihop i två och ett halvt år, bor ihop och driver ett eget företag. Jag driver också ett skyddat boende för lesbiska som har blivit utslängda från sina familjer och som blivit miss- handlade eller sexuellt utnyttjade. Så att de alltid har någonstans att ta vägen. Lilla Dinosaurien, Saigon CHOKLADASK Jag fick den här asken av min pojkvän. I Vietnam, när vi är i ett förhållande, har vi alltid ett behov av att definiera vem som är storebror och vem som är yngre. Min pojkvän var den mer passiva av oss, som att han ville bli omhändertagen. Eftersom han var speciell för mig, ville jag inte öppna den och äta upp chokladen. Istället sparade jag hela chokladasken och har kvar den även nu, när vi har gjort slut. På chokladasken står det skrivet:“ Till dig min käraste, älskar dig förevigt”. Man, Hanoi INBJUDAN TILL VISNING När dokumentären ”Which way to go to sea” kom 2011 fick lesbiska i Vietnam stor uppmärk- samhet i media. Så när de hörde om filmen och såg den blev de riktigt upplyfta och stärkta. Även jag blev exalterad. Filmen visades bara för inbjudna, inte officiellt. På CCHIP* pratade vi om att filmen var en slags milstolpe för samhället och därför behöll vi inbjudan. I dokumentären intervjuas 5 eller 6 lesbiska par. De flesta är från södra Vietnam. Saken är den att när filmen visades var alla paren i den inte beredda att komma ut inför hela samhället, så när filmen spelades in hade CSAGA* (som gjorde dokum- entären) inte deras tillåtelse, och vissa par hade gjort slut och ville inte att någon skulle se deras relationer. Men det är den första dokumen- tärfilmen om lesbiska par i Vietnam och därför är den viktig. Nhung, Hanoi * CCHIP står för Centre for Creative Initiatives in Health and Population, och CSAGA står för Centre for Studies and Applied Sciences in Gender, Family, Women and Adolescents. KONDOMER OCH GLIDMEDEL Jag och min tvillingbror är båda transsexuella. Vi var två bröder som blev två systrar. Vi ses inte som så vackra, så vi måste jobba mycket med att uppträda på begravningar. Vi har lagt mycket pengar på bröstimplantat, ungefär 2000 dollar
1as naturally as I do or who will try to make you happy. Write to me. I beg you. I long so much to receive a letter from you. It will give me the strength to love and to hope even more. It is very important to me. I will finish my letter here. Hugs and kisses. Looking forward to your reply.
1atiA /V Gen. n:r 15125 Sam!. n:r 15.2.13. q. 1 Dep. n:r Föremål: Fragment av lerkärl. Insami. at/Erland Nordenskiöld Ar:1913-14, Lokal: BOplats 2, Chilon, Mizquedalen, 5olivia, Sydamerika: Stam: Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: Negat n:r Teckn n:r Skiopt. „ Kliché„ Publ. 12«ndera, 9b. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN SIRSEOGR. ARKEOL.
1Atnyeders. Gbp Ar: 1927. Irtsami. av: Linna GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN F. ARKEOL. Gen. n:r Sam!. n:r 3751 27.21.361 r Dep. n:r Föremål: Fragment av Ie.r.kärl .me.d .r.i.s— tad. or.n.arae.ntik...- Lokal: Boplats 4, Isla d.e.1 Rey,. Pärl- 5arna Panama'. Stam: r 1 Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché „ Publ. Utställt: Magasin: Depon Byte till:
1aug. 1917 Insaml. av: Walter Kande r n k- 3 1-1-4( Gen, n:r I Sam!. n:r Delo. n:r 79341 I 51-.23.3o OG.— A. - Föremål: Huggkniv med sida, köpt av en man från Sangi-öarna, somaarbetade i kaffe- plantagen . Originalnummer 92 Lokal:Bårn Modajag i Bolaang Mongondou Nord-Cc lebe s Stam: Negat. n:r Bild n:r Skiopt. Kliché„ ,, Publ. Utställt: Magasin: Depon: Byte. till: j Elanders, Obg ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOGR. • A2Stek 5 CC,
1Aunders, Ok GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN lefeåffli. ARKEOL. ISaml. n:r Dep. n:r Insaml. av: S— Linne Är: 1.92?... Lokal: Isla Casayeta, Pärlbe.rna, Panama. Stam: Utställt: Magasin: 66,6„ex , , Depon.• Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r SkioPt. Kliché „ Publ. $. Linne: Darien in The Pazt sid 88, fig.20. 36808 1 22.21. 2-54- Föremål: Sriput föremål av sten, köpt.• Gen. n:r
1AVAMem U59 Insaml. av: Ar: 19Z-7. FöremåhProfilerat_kentfrgnent alf större lerkärl. Lokal: Boplats 1, Isla Saboaa Pärl- öarna, Panama'.. Stam: Utställt: ) • Magasin: (4-,c6-c-2-->-.7-,2 aLl"(-.41. Depon Byte till: Negat. n:r Teckn n:r Skiopt. „ Kliché„ Publ. .S. Linne Gen. n:r 36330 ISam!. n:r 2-7.21.118 1 Dep. n:r GOTEBORGS. MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN -ETNOGR. ARKEOL.. 40,5 cim,
1AVamiers, Gbo A. / Gen: n:r 36401 • Samt. n:r - Dep. n:r 27 . 21 .126 a Föremål: Prof ile rat kantfra:gment av större lerkärl med ristad ornamentik. Insaml. av: S. Linne Ar: 1927. Lokal: Boplats 2_, a_sla Satoga Pärl- öarna ,_ Panama.f. Stam: Utställt: Depon.. Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Pub!. Sk. Linne: Larien in The Fast, sid, 135, fig. 4. Magasin: ()661-Ä-44. 'GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ~=.24. • ARKEOL. .
1av bränd ler musselskal . med tråd. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN /Ä/ Korg. B/ Musikins.ttrument och ben. C/ Polerad bit av 9// . D:o. /E/ Sandal. 4.\F-X/ Sländor Y/ Pinne dvdräpunnen Z-Å/ Rörstycken, Ä/ Sländtrissa. Ö/ Pung av tyg'. AA/ D:o BB/Pung av skinn. ,29.7EE/ Trådnystan. Gen. n:o .5.13,80 i --å'Int.nro i Dep. n:o -Artbetsk.oxg_ järat . .. Gåva. Peru. Fyndort: Stam • Utställt • Magasin • e -7-2. -251- Depon. : Byte till: Negat. n:o Teckn. mo Skiopt. „ Kliché „ Pub!.: eller delar'av ÅT6,4 #
1avdrag vänd! GOTEBQRGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN . • - - - ,:"T*T7^-' Vänd! Se baksidan. Gen. n:o Samt. n:o Dop. n:o 1938:20.2. Kalkspade az-jähglit med huvud av korwar-typ.För övrigt s.k. kurv-stil. Fyndort: Woodlark Island (Murua) ,Tro- briand Islands,sydöstra Papua. stam .Norra Massim,(melanesier). Utställt: Magasin: , Depon.: Byte till: Denver Art Museum, U.S.A, 1949 a-i L.D Negat. n:o Skiopt. „ .23 Publ Årstrycket 1939, sid.61,fig. 11 C. . -"
1avnad-., Föremål: GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN 414981 ARKEOL. (Det icke tillämpliga strykes) Gen n:o 22343 Saml. n:o 21.6.118 Dep. mo PLokal: Pachacamac,'Peru, Sydamerika. tam: Utstänt:-2' 21aRt,d1 Magasin: Depon.: - Byte till: Elanders, Gbg Delvis EktrAi,:r';71:, Vö lk etled e.:kB e rl in År: n:o fg :o , n:o Skiopt. „ Kliché „ Publ.:
1av Nils M.Holmer och Henry 1951: Anmärkning Wassen nov. Ianaenkwa= på spanskanombligo de chancho de tropa". Gj. av cunaindianen Ruben Perez i Gbg.1931. Fyndort: --se ovan, Stam CUNA, Panama. . Utställt: Magasin . Depon. : Byte till: S at Negat. n:o Teckn. n:o Skiopt. „ Kliché 2105. Publ • Rydgn: South :American String Figures. Gothia 2.Gbg.1934. Fig. 12:7. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN Gen. n:o .Saml. n:o Dep. n:o 48838 31.35-1.. _ Trådfibur kallas på Cunaspråket yan..t6n kua,
1Avståndet mellan de utskjutande huvudenas ytterpunkter 17 cm.
1av trä., Föremål: Koranskoltavla GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. r~a. (Det icke tillåmpliga strykes) Gen. n:o 4737 • Sam!. n:o —2065 . Dep. n:o Kört. hmaml. av: ob ert rUrStig Ar. 1905 Sudan. Lokal: Stam: Arabisk. Utställt: 154~1 Magasin: .....6i.5 if> (I ml -2 H - tl Depon.: Byte till: Negat. n:o Teckn. n:o Skiopt. „ Kliché„ Publ.•
1av• Curt Nimuendag Ar:1923. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN antållaGg. ARKEOL. Gen.-..n:r• Saml. n:r 25715 23. 10 . 532-: Dep. n:r Föremål: . p ro f lierat kan tf ragmen t_ am större lerskål med ristad ornamentik Lokal: Apuzai, söder om Santarem„Amazo- nas , Brasilien. Stam: 17, 2. cni Ålegat n:r Teckn n:r Skiopt. „ Kliché „ Pub!. Mamiens,064 Utställt: Magasin: 5otwt,v a/b1/4 . A 'UV& Depon.: Byte till:
1awa.#I ccivircL+3 "JUJUY" ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN er~. ARKEOL. Elanders, Gbg Gen. n:r 40630 ' Sam!. n:r' 7..21..947 1 Dep. n:r Föremål: ..Fragnent..av lerkärl. Insaml. av: S • Linne. Är: 1927. Lokal. .Enligt Linne: Frän 3: d,je o. 4: de schaktningarna i "mind' grav i Cupica, Colombias västkust. . Stam: Utställt: i. Magasin: ' bf-4"" . (1-7.1-Å- , 2 d. Depon.: Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. .„ Kliché „ . Pub!.
1a Wurfnets b Fischfänger Gen. n:o —52298 Samt. zro ' Dep. n:o i 32.22. 76 alb ...Kastriält....Cali nåt påse knuten vid liten ring(b)s fiskkasse. Gbata Montell.. Från e tt område sydväst om . Fyndort: Peiping, Kina. kring stationen Feng Tål Stam • . ' Utställt • - •':• Magasin: Depon.: Byte till: , Negat. n:o Teckn. n:o. SkioPt. ,, . Kliché „ Publ.,:-/ . • - GCJTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN f