logo

Carlotta - the museum database

bild

1923.06.0545 :: figur: hund, Lergodsfigur.

Object description

Stor hund av lergods med tjock mage och knubbiga ben. Beträffande dessa hundar, som redan Hernandez (1651) beskrev från Michuacan, och vilka troligen härstamma från taxen, se Caecilie Seler: Auf alten Wegen in Mexico und Guatemala sid. 351/2. Hunden >

> är jämte kalkonen mexicanernasenda husdjur och spelar en stor roll i detta folks religiösa liv. Hundar av rödgul färg voro gravgåvor hos aztekerna, på det att dessa djur skulle föra dem över de nio underjordiska strömmarna. Hos Maya ansågs hunden som majsbringare och vissa årsfester frambars hundar som offer, gjorda av lergods, vilka på ryggen buro majskakor. Hos atlantkustens stammar var hunden ett vanligt offerdjur, vilket bevisas av bilderna i Codex Nuttall fol. 17 och 69. Möjligen äro samma tankar förbundna med lerhundarna från Colima.

Orig. nummer IV Ca 21523.

Inventarienummer
1923.06.0545
generalkatalog-nr
24756
Sakord
figur: hund; Lergodsfigur.
Sakord, engelska
figure; sculpture
Lokalt namn
Figurilla de perro
kategori
tredimensionella avbildningar
Etnisk grupp
purépecha
Materialkategori
keramik
Materialkategori, engelska
ceramics
Utställning - planerad
Viva Mexiko
Tidpunkt - öppnad/start
2022
Längd
40 cm
Händelse - var närvarande vid
Augmented Reality in the Museum - 3D-fotografering, Frida Berntson
Beskrivning
3D-fotografering av föremål för ett masterexamensarbete Augmented Reality in the Museum
Namn - insamlare
Seler, Eduard
Beskrivning
Eduard Seler, antropolog bland annat, förkolumbianska och mesoamerikanska kulturer.
Källor - http
collections.smvk.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
en.wikipedia.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - fotograf
Schwetz, Ferenc
Källor - http
collections.smvk.se
Namn - förvärvat från
Ethnologisches Museum, Berlin
alt
Beskrivning

Etnologiska museet i Berlin, fram till 1999 Museum für Völkerkunde. Museet grundades 1873. Under åren 1886 - 1945 (?) låg det på Stresemannstrasse. I början av 1900-talet fanns en Generalförvaltning för de Kungliga museerna i Berlin. Byggnaden förstördes under andra världskriget. Därefter installerades ett nytt i Dahlem. År 2019 flyttar det till den nya byggnaden Slottet (Royal Palace, en del av Humboldt Forum) där det ingår som ett av flera museer.

Göteborgs etnografiska museum (GEM, numera Världskulturmuseet) har bytt många samlingar med detta museum. Från dem har Etnografiska museet, Stockholm förvärvat gipsavgjutningar av föremål från de olika museerna i Berlin.

Bild av Etnologiska museet, Dahlem från Wikimedia (Julius1990, cc: by-sa)

Källor - http
collections.smvk.se, smb.museum
Källor, Viaf - samma som
viaf.org, viaf.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
en.wikipedia.org
Sökord
pottery
etn/ark
arkeologi
Obs.: Beskrivning
Namn på originalspråk: figurilla de perro Registrerad av Teobaldo Ramirez 2009-06-17
Världsdel - ursprung
Nordamerika
Land - ursprung
Mexiko : Nordamerika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Land, engelska - ursprung
Mexico
Geografiskt namn - annat
Mexico; Mellanamerika; Amerika
Proveniens
Colima (el. möjl. Jalisco el. Tepic), Mexico; Colima, Mexico. [Haga]
fotograferat
Ja
Original: beskrivning

Stor hund av lergods med tjock mage och knubbiga ben. Beträffande dessa hundar, som redan Hernandez (1651) beskrev från Michuacan, och vilka troligen härstamma från taxen, se Caecilie Seler: Auf alten Wegen in Mexico und Guatemala sid. 351/2. Hunden >

> är jämte kalkonen mexicanernasenda husdjur och spelar en stor roll i detta folks religiösa liv. Hundar av rödgul färg voro gravgåvor hos aztekerna, på det att dessa djur skulle föra dem över de nio underjordiska strömmarna. Hos Maya ansågs hunden som majsbringare och vissa årsfester frambars hundar som offer, gjorda av lergods, vilka på ryggen buro majskakor. Hos atlantkustens stammar var hunden ett vanligt offerdjur, vilket bevisas av bilderna i Codex Nuttall fol. 17 och 69. Möjligen äro samma tankar förbundna med lerhundarna från Colima.

Orig. nummer IV Ca 21523.

Original: insamlat av
Seler
Original: lokal
Colima (se baksidan 23.6.544), Mexiko, Mellanamerika.
Original: publ
Jmf. Seler: Zeitschrift f. Ethn. Bd. 41 sid. 228 och Codex Borgia I, sid. 10, 125.
Original: skiopt
2766 6:7
Original: skiss eller foto
skiss
Original: stam
Tarasker
Original: utställt
Peru M-1
Utställning - tidigare
Latinamerikansk arkeologi
alt
Tidpunkt - öppnad/start
1963
Utställning, del av - tidigare
Peru - Monter 01
alt
Datum - registrering
2003-05-21
folk [Haga]
Tarasker [Haga]
Belongs to Samling
1923.06

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.