logo

Carlotta - the museum database

bild

Bolinder, Gustaf Wilhelm :: professor

Object description

Gustaf Bolinder var författare, etnograf, forskningsresande. Professor 1935 -36 vid univ. i Bogotá, Colombia. Expedition i Colombia jan. - maj 1935. Känd framför allt genom sina resor i Sydamerika, där han besökt Colombia och Venezuela för studier av olika indianstammars liv och insamling av etnografika. Drsavhandling "Ijca-indianernas kultur" (1918). Skrivit en rad reseskildringar om sina upplevelser i Sydamerika. Resor dit 1914-16, 1920-21, 1935-36, 1936-37 och 1942.

B. var även en beprövad Afrikaresenär. Marocko 1925 och 1929, Sierra Leone och Nigeria 1930-31, Liberia 1938. Även skrivit en rad andra böcker i etnografiska och kulturhistoriska ämnen samt utgivit talrika böcker för ungdom. /US

Far till Sif (Siv).

Visat namn
Bolinder, Gustaf Wilhelm
SMVK-EM - samma som
1021421
Personefternamn
Bolinder
Personförnamn
Gustaf
Persontitel
professor
Tidpunkt - födelse
1888-12-19
Tidpunkt - död
1957-07-16
Händelse - var närvarande vid
Bolinders expedition till Manastara (1936-1937)
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, digitaltmuseum.org
Beskrivning
Under perioden juni 1936 till juli 1937 reste Gustaf Bolinder tillsammans med sin fru i gränsområdet mellan Colombia och Venezuela. Expeditionen var till delar finansierad av oljebolag (Colombian Petroleum Company) som ville expandera sin verksamhet. Ett mål var att nå byn Manastra som Bolinder tidigare hört talas om och som sades vara en central plats för barífolket (motilon).
Bolinders expedition till södra Afrika (1948-1949)
alt
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, digitaltmuseum.org
Beskrivning
Gustaf Bolinder beviljades 15 000 kronor inför sin och hustrun Esters forskningsresa till Södra Afrika 1948-49. Under resan besökte man Portugisiska Väst- och Östafrika (Angola respektive Mozambique), Sydrhodesia (Zimbabwe), Swaziland och Sydafrika. Till de etnografiska museerna i Stockholm och Göteborg förde de hem mer än 1000 föremål. Pengarna beviljades av Kung Gustav V genom Kungliga Vetenskapsakademien och hämtades från så kallade lotterimedel. (utställningstext, Magasinet - en etnografisk skattkammare, B20)
Bolinders expedition till Västafrika (1930-1931)
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Beskrivning
Gustaf Bolinders expedition 1930-31 till Sierra Leone.
Bolinders forskningsresa till Colombia (1914-1915)
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Beskrivning
Gustaf Bolinders första expedition (forskningresa) till Colombia 1914-1915. Med på resan var Gustaf Bolinder och hans fru Ester. De reste till Sierra Tairona och Sierra Motilon och besökte arhuaco (ijca), motilon m. fl. indian-grupper/folk.Under resan föddes deras dotter Sif (Siv).
Bolinders forskningsresa till Colombia och Venezuela (1920-1921)
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Beskrivning
Gustaf Bolinders expedition (forskningresa) till Colombia och Venezuela 1920-1921. Han besökte Goajirahalvö och intilliggande delar av Venezuela.
Namn - gift med
Bolinder, Ester
alt
Beskrivning
Ester Bolinder, född 18 juni 1984, död 21 mars 1984, författare. Hon var fru till Gustaf Bolinder. Mor till Sif (Siv) och Tord.
Källor - http
libris.kb.se, collections.smvk.se, www.geni.com
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Beskrivning

Gustaf Bolinder var författare, etnograf, forskningsresande. Professor 1935 -36 vid univ. i Bogotá, Colombia. Expedition i Colombia jan. - maj 1935. Känd framför allt genom sina resor i Sydamerika, där han besökt Colombia och Venezuela för studier av olika indianstammars liv och insamling av etnografika. Drsavhandling "Ijca-indianernas kultur" (1918). Skrivit en rad reseskildringar om sina upplevelser i Sydamerika. Resor dit 1914-16, 1920-21, 1935-36, 1936-37 och 1942.

B. var även en beprövad Afrikaresenär. Marocko 1925 och 1929, Sierra Leone och Nigeria 1930-31, Liberia 1938. Även skrivit en rad andra böcker i etnografiska och kulturhistoriska ämnen samt utgivit talrika böcker för ungdom. /US

Far till Sif (Siv).

Land - ursprung
Sverige : Europa
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Land - verksamhet
Sverige : Europa
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
collections.smvk.se; libris.kb.se; www.geni.com
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Libris-id - samma som
275556
Källor
Se Wassén, H; Gustaf Bolinder 1888-1957, göteborgsfödd etnograf och forskningsresande i GEM Årstryck 1981/82 pp. 64-69

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.