logo

Carlotta - the museum database

bild

Baldus, Herbert

Object description

Herbert Baldus föddes i Wiesbaden 1899 . Vid elva års ålder blev Baldus antagen till den preussiska kåren av kadetter och deltog i första världskriget. Han försökte senare att hantera sina krigsupplevelser genom sina litterära verk.

År 1920 kom Baldus till Sydamerika . Efter en kort tid i Argentina flyttade han till Sao Paolo och arbetade som språklärare. 1923 genomförde Baldus sin första expedition, en cinematografisk resa till Chaco-regionen där han hade sin första kontakt med ursprungsbefolkningen. Genom denna erfarenhet utvecklade Baldus ett växande intresse för antropologi och gjorde därefter ytterligare forskningsresor.

År 1928 Baldus återvände till Tyskland och tog upp sina studier av Antropologi och amerikaniststudier i Berlin. Richard Thurnwald, Konrad Theodor Preuss och Walter Lehmann fanns bland hans lärare. Dessutom var Baldus intresserad av filosofi och spansk litteratur. Han fick sin Ph D 1932 genom en avhandling om Samuko-språket.

Vid nazistregimens maktövertagande 1933 återvände Baldus till Sydamerika där han bedrev fältarbete i södra och centrala Brasilien (t.ex. bland Kaingang, Guayaki, Terena) . Han vistades mellan floderna XINGU och ARAGUAYA, Brasilien, juni-augusti 1935. År 1939 utnämndes han till professor i brasiliansk etnologi vid Escola de Sociologia e Politica (Högskolan för sociologi och politik) i Sao Paulo. Förutom att föreläsa genomförde han forskningsresor under de följande åren, bland annat i Brasilien men också i andra centralamerikanska länderna.

Baldus blev medborgare i Brasilien 1941 . Fem år senare tog han också upp en position på Museu Paulista i Sao Paolo , där han var ordförande från 1953 till 1960 . Där etablerade han en ny publikationsserie . Baldus inte bara co - redigerade tidskrifter » Sociologa « och » Sociologus « , utan också gjorde stora bidrag till ”Bibliograjia Critica da Etnologia Brasileira”.

Herbert Baldus dog i Sao Paolo 1970 (översättning google translate, text av Vincenz Kokot February 2012, based on Becher, Hans, 1970).

Visat namn
Baldus, Herbert
SMVK-EM - samma som
3247539
Personefternamn
Baldus
Personförnamn
Herbert
Beskrivning

Herbert Baldus föddes i Wiesbaden 1899 . Vid elva års ålder blev Baldus antagen till den preussiska kåren av kadetter och deltog i första världskriget. Han försökte senare att hantera sina krigsupplevelser genom sina litterära verk.

År 1920 kom Baldus till Sydamerika . Efter en kort tid i Argentina flyttade han till Sao Paolo och arbetade som språklärare. 1923 genomförde Baldus sin första expedition, en cinematografisk resa till Chaco-regionen där han hade sin första kontakt med ursprungsbefolkningen. Genom denna erfarenhet utvecklade Baldus ett växande intresse för antropologi och gjorde därefter ytterligare forskningsresor.

År 1928 Baldus återvände till Tyskland och tog upp sina studier av Antropologi och amerikaniststudier i Berlin. Richard Thurnwald, Konrad Theodor Preuss och Walter Lehmann fanns bland hans lärare. Dessutom var Baldus intresserad av filosofi och spansk litteratur. Han fick sin Ph D 1932 genom en avhandling om Samuko-språket.

Vid nazistregimens maktövertagande 1933 återvände Baldus till Sydamerika där han bedrev fältarbete i södra och centrala Brasilien (t.ex. bland Kaingang, Guayaki, Terena) . Han vistades mellan floderna XINGU och ARAGUAYA, Brasilien, juni-augusti 1935. År 1939 utnämndes han till professor i brasiliansk etnologi vid Escola de Sociologia e Politica (Högskolan för sociologi och politik) i Sao Paulo. Förutom att föreläsa genomförde han forskningsresor under de följande åren, bland annat i Brasilien men också i andra centralamerikanska länderna.

Baldus blev medborgare i Brasilien 1941 . Fem år senare tog han också upp en position på Museu Paulista i Sao Paolo , där han var ordförande från 1953 till 1960 . Där etablerade han en ny publikationsserie . Baldus inte bara co - redigerade tidskrifter » Sociologa « och » Sociologus « , utan också gjorde stora bidrag till ”Bibliograjia Critica da Etnologia Brasileira”.

Herbert Baldus dog i Sao Paolo 1970 (översättning google translate, text av Vincenz Kokot February 2012, based on Becher, Hans, 1970).

Beskrivning, engelska

Herbert Baldus was born in Wiesbaden in 1899. There he attended school. At the age of eleven, Baldus was admitted to the Prussian corps of cadets and participated in Word War I. He later tried to handle his war experiences through his literary work.

In 1920 Baldus came to South America. After briefly living in Argentina, he moved to Sao Paolo and worked as a language teacher. In 1923 Baldus did his first expedition, a cinematographic excursion to the Chaco region where he had his first contact with indigenous people. Through this experience Baldus not only developed a growing interest in anthropology but did further research trips throughout the following years.

In 1928 Baldus returned to Germany and took up his studies of Anthropology and Ancient American Studies in Berlin. Richard Thurnwald, Konrad Theodor Preuss and Walter Lehmann were among his teachers. Moreover, Baldus was interested in Philosophy and Spanish literature. He received his Ph D in 1932 when completing a dissertation on the Samuko language.

After the political takeover by the Nazi regime in 1933, Baldus returned to South America, where he did fieldwork on several groups both in Southern and Central Brazil (e.g., on the Kaingang, Guayaki, Terena). In 1939 he was appointed Professor of Brazilian Ethnology at the Escola de Sociologia e Politica (School of Sociology and Politics) in Sao Paulo. Besides lecturing he kept doing research trips throughout the following years, including regions of Brazil as well as Central- American countries.

Baldus became a citizen of Brazil in 1941. Five years later he also took up a position at the Museu Paulista in Sao Paolo, which he chaired from 1953 until 1960. There he established a new publication series. Baldus not only co-edited the journals »Sociologa« and »Sociologus«, but also did major contributions to the »Bibliograjia critica da etnologia Brasileira«.

Herbert Baldus died in Sao Paolo in 1970

(Text written by Vincenz Kokot in February 2012, based on Becher, Hans, 1970, ZfE, ed. 95, pp. 157 - 163; photo source: http://www.fespsp.org.br/75anos/imgs/personalidades/04-HerbertBaldus.jpg)

Land - verksamhet
Brasilien : Sydamerika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Ort - verksamhet
Sao Paulo
Källor - http
www.germananthropology.com; collections.smvk.se
Datum - registrering
2010-10-11

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.