logo

Carlotta - the museum database

bild

Korsvägar 1 - (plan 4) :: 2016-05-20, 2017-04-08

Object description

Öppnar 20 maj 2016

Den första delen av basutställningen Korsvägar (A1-A4). Med utgångspunkt från föremål från samlingarna riktas ljuset mot vår tids största fråga: det vägskäl vi står invid när det gäller en hållbar framtid. Kompletterades under 2017 med delarna B-G.

Utställningsnamn
Korsvägar 1 - (plan 4)
Titel
Korsvägar
Tidpunkt - öppnad/start
2016-05-20; 2017-04-08
Titel, engelska
Crossroads
Plats
Världskulturmuseet, Göteborg
Namn - ansvarig
Malm, Lina
alt
Beskrivning
Lina Malm, utställningsproducent, SMVK (2012).
Källor - http
collections.smvk.se
Beskrivning

Öppnar 20 maj 2016

Den första delen av basutställningen Korsvägar (A1-A4). Med utgångspunkt från föremål från samlingarna riktas ljuset mot vår tids största fråga: det vägskäl vi står invid när det gäller en hållbar framtid. Kompletterades under 2017 med delarna B-G.

Publicerad text

I gammal svensk folktro var korsvägar speciellt kraftfulla platser där framtiden ibland visade sig. Vår tids största fråga är följderna av ett förändrat klimat. Förmodligen befinner vi oss vid ett vägskäl i mänsklighetens historia.

Hur vi agerar nu kommer vara avgörande för lång tid framöver.

I vilken riktning går vi? (utställningstext, Korsvägar 1, 2016)

Publicerad text, engelska

According to Swedish folklore, crossroads were especially powerful places where the future would sometimes reveal itself.

The major question of our time is how climate change will affect us. It is likely that we are at a crossroads in human history. How we act now will be crucial for a long time to come. The question is: which way will we go? (utställningstext, Korsvägar 1, 2016)

Utställningstext, Korsvägar

Korsvägar är knutpunkter och kontaktzoner – platser där vi kompromissar, bildar koalitioner eller hamnar i konflikt.

Här utforskar vi samlingarna utifrån olika perspektiv på korsvägar. Tidsepoker och geografiska områden korsas och blandas. Det handlar om världsbilder, förändring, föreställningar, färdvägar, mötesplatser och demokrati.

Olika vägar vävs samman. De förgrenar sig och mynnar ut i andra sammanhang, bildar nya former eller försvinner från historien.

Utställningstext, Korsvägar, eng

Crossroads are intersections and contact zones – places where we compromise, build coalitions or wind up in conflict.

Here we explore the collections from various perspectives on crossroads: worldviews, change, concepts, routes, confluences and democracy. Epochs and geographic areas cross and intermingle.

Pathways are interwoven. They diverge in varies directions and end up in different contexts or disappear from history.

Utställningstyp
basutställning
Datum - registrering
2014-06-09