logo

Carlotta - the museum database

2015.04.0001 :: målning

Object description

Nya metoder men samma övergrepp kan sägas vara ett signifikant verk för Sunnas konstnärskap. Centralt i bilden är årtalet 1972. Det var detta år Sunnas familj fick sina renmärken avlysta. Norrbottens län satte även upp ett staket som skar tvärsigenom den mark som familjen Sunna brukade för rennäring. Familjen tvångsförflyttades till en annan sameby tre år senare. Men varken de eller samebyn ifråga ville slås ihop och det slutade med att Sunnafamiljen tvingades undan återigen. Sedan dess har de fört en slags ”gerillarenskötsel”. Den beslutande landshövding finns avbildad, samt en rad referenser till flytten, staket som sattes upp, men också referenser till rasbiologiska institutet i Uppsala i form av kranier och avbildade samer för dokumentation. Troligtvis är det konstnären själv avbildad längs ned i bilden iklädd tvångströja. Flera av dessa motiv är återkommande i Sunnas bildvärld.

Tavlan är som synes komplex och ett förvärv skulle innebära stora möjligheter att belysa en rad frågeställningar; t ex ursprungsbefolkningars rättigheter, rasbiologiska, postkoloniala och främlingsfientliga strukturer men kanske framförallt samernas historia och kamp för rättigheter mer specifikt, särskilt den alltjämt aktuella diskussionen om vem som har rätt att bruka mark och för vilka olika ändamål.

Inventarienummer
2015.04.0001
Sakord
målning
Sakord, engelska
painting
Utställning - ingår i
Korsvägar 1 - (plan 4)
alt
Tidpunkt - öppnad/start
2017-04-08, 2016-05-20
Utställning, del av - ingår i
Korsvägar 1 - Zon C
alt
Utställning, monterdel - ingår i
Korsvägar 1 Zon C3
alt
Bredd
122 cm
Höjd
215 cm
Namn - säljare
Sunna, Anders
Källor - http
collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - fotograf
Winther Åshaug, Ina Marie
Beskrivning
Ina Marie Winther Åshaug, född 15 december 1983, Brönnöysund, Norge, konstnär och fotograf. Började arbeta som fotograf vid Världskulturmuseet, Göteborg, hösten 2014.
Källor - http
inamarie.se, collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Obs.: Beskrivning

Nya metoder men samma övergrepp kan sägas vara ett signifikant verk för Sunnas konstnärskap. Centralt i bilden är årtalet 1972. Det var detta år Sunnas familj fick sina renmärken avlysta. Norrbottens län satte även upp ett staket som skar tvärsigenom den mark som familjen Sunna brukade för rennäring. Familjen tvångsförflyttades till en annan sameby tre år senare. Men varken de eller samebyn ifråga ville slås ihop och det slutade med att Sunnafamiljen tvingades undan återigen. Sedan dess har de fört en slags ”gerillarenskötsel”. Den beslutande landshövding finns avbildad, samt en rad referenser till flytten, staket som sattes upp, men också referenser till rasbiologiska institutet i Uppsala i form av kranier och avbildade samer för dokumentation. Troligtvis är det konstnären själv avbildad längs ned i bilden iklädd tvångströja. Flera av dessa motiv är återkommande i Sunnas bildvärld.

Tavlan är som synes komplex och ett förvärv skulle innebära stora möjligheter att belysa en rad frågeställningar; t ex ursprungsbefolkningars rättigheter, rasbiologiska, postkoloniala och främlingsfientliga strukturer men kanske framförallt samernas historia och kamp för rättigheter mer specifikt, särskilt den alltjämt aktuella diskussionen om vem som har rätt att bruka mark och för vilka olika ändamål.

Världsdel - ursprung
Europa
Land - ursprung
Sverige : Europa
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Ort - ursprung
Jokkmokk
Region - ursprung
Lappland
Utställningstext, Korsvägar

Målningen Nya metoder men samma övergrepp är skapad av konstnären Anders Sunna. Han är född 1985 och uppvuxen i Kieksiäisvaara, Sápmi. Sunna skildrar samiskt liv utifrån sin familjs egna erfarenheter både i målningar och med skulptur.

Centralt i bilden är årtalet 1972. Det var detta år Sunnas familj fick sina renmärken avlysta. Norrbottens län satte även upp ett staket som skar tvärsigenom den mark som familjen Sunna brukade för rennäring. Den landshövding som tog beslutet finns avbildad i målningen, samt en rad anspelningar till flytten och staketet som sattes upp.

I bilden finns också referenser till Rasbiologiska institutet i Uppsala i form av kranier och de typiska porträtten av samer som samlades in som dokumentation. Troligtvis är det konstnären själv som är avbildad längs ned i bilden iklädd tvångströja. Flera av dessa motiv är återkommande i Sunnas bildvärld.

Utställningstext, Korsvägar, eng

The painting New Methods, Same Abuses was created by artist Anders Sunna. Born in 1985, he grew up in Kieksiäisvaara, Sápmi. Sunna depicts Sami life based on his family’s own experiences in both paintings and sculpture.

The painting centres on the year 1972. That was when Sunna’s family lost access to their reindeer herding lands. Norrbotten County erected a fence that cut across the land where the Sunna family had formerly run their reindeer. The county governor who made the decision is depicted in the painting along with several references to the move and the fence that went up.

Also included are references to the State Institute for Racial Biology in Uppsala, in the form of crania and typical portraits of Sami that the Institute collected as documentation. It is probably the artist himself who is depicted at the bottom of the painting in a straitjacket. Several of these motifs recur in Sunna’s paintings.

Utställning - tidigare
Maadtoe
alt
Tidpunkt - öppnad/start
2014-10-10
Tidpunkt - stängd/slut
2015-11-01
Datum - registrering
2015-06-03
Belongs to Samling
2015.04

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.