logo

Carlotta - the museum database

Human Nature :: 2019-02-08

Object description
Utställning som ska ta upp frågor kring hållbar konsumtion. Planerad att öppna på Världskulturmuseet, Göteborg 2019 och sedan flyttar den till Etnografiska museet, Stockholm 2020.