logo

Carlotta - the museum database

bild

1966.36.0001 :: barkmålning

Object description

Barkmålning av Bilingara. Storlek: 97 cm x 52 cm. Framställer myten om Barou, krokodilen, Baltjiri, en ödla och eldens uppkomst. Barou och Baltjiri beslutade både att bli de första som försåg människorna med eld. Batjiri tog sig uppp i ett trä och tog eld från solen, men Baraou

som dök ner i ett vatten, blev först. Han hade med sig ett par käppar för eldborrning. Dessa käppar syns på målningen. En infödd sitter och håller dem. Ödlan blev så arg och förvandlade sig till en människa, så att han kunde hämnas på krokodliens släktingar. Han lyckades med ett spjut och spjutslungare som syns på målningen dödligt träffa kängurun Gardjambul, Barous släktning. Myten slutar med att Barou och hans släktingar förföljer ödlan och dödar denne. Hans kropp är i dag en stenpelare i ett avlägset bergspass.

Inventarienummer
1966.36.0001
generalkatalog-nr
90392
Sakord
barkmålning
Etnisk grupp
jinang; Jinang. [Haga]
Bredd
52 cm
Längd
97 cm
Händelse - var närvarande vid
Sakernas tillstånd
Källor - http
vimeo.com
Beskrivning

Projekt finansierades av Kulturådet. Film gjordes av Sergio Joselovsky.

Deltagarna Sunna Kuoljok, Juana Pailalef, Charles Tschimanga, Barbara Paulson

https://vimeo.com/107556844

,

Sakernas tillstånd/The state of things

Internationell workshop 26-30 mars och öppen föreläsning 30 mars

Den 26 mars startar projektet "Sakernas tillstånd". Under hela den veckan får vi besök av fem forskare som ska studera samlingar vid Ebbe Lieberathsgatan från fyra olika delar av världen. Deltagarna är Sunna Kuoljok från Ajtte museum, Juana Paillalef från Museo Cañete i Chile, Barbara Paulson från National Museum of Australia, och Charles Tshimanga-Kashama från University of Nevada; samt Kate Sturge från Aston University.

Grundidén med projektet är att undersöka den museala praktiken och att fortsätta diskussionen kring kunskap och tolkningar som vi påbörjade 2009 med Niño Korin projektet.

Inför projektet har vi förberett material från Mapuche i södra Chile, från Samerna i Sverige, Bakongo från Kongo-Kinshasa samt de australiensiska samlingar som idag är i Göteborg. Vi har också gått igenom en del av fotoarkivet och andra arkivmaterial.

Vi har stora förväntningar inför denna vecka! Veckan avslutas med en öppen föreläsning vid Humanisten, Göteborgs Universitet, den 30 mars, kl 10-16. Alla är välkomna! (www.smvk.se, 2012-04-12)

Namn - säljare
Mountford, Charles M.
Beskrivning
Charles P. Mountford (eller är det Charles P. Mountford? som anges i samlingsinformationen), St. Peters, South Australia.
Källor - http
collections.smvk.se
Namn - fotograf
Schwetz, Ferenc
Källor - http
collections.smvk.se
Sökord
Google Art
etn/ark
etnografi
Obs.: fyndomständigheter
R
Beskrivning, engelska
Bark painting from Australia.
Världsdel - ursprung
Oceanien
Land - ursprung
Australien : Oceanien
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Land, engelska - ursprung
Australia
Proveniens
Centrala Arnhem Land, Australien; Centrala Arnhem Land, Australien. [Haga]
Original: beskrivning

Barkmålning av Bilingara. Storlek: 97 cm x 52 cm. Framställer myten om Barou, krokodilen, Baltjiri, en ödla och eldens uppkomst. Barou och Baltjiri beslutade både att bli de första som försåg människorna med eld. Batjiri tog sig uppp i ett trä och tog eld från solen, men Baraou

som dök ner i ett vatten, blev först. Han hade med sig ett par käppar för eldborrning. Dessa käppar syns på målningen. En infödd sitter och håller dem. Ödlan blev så arg och förvandlade sig till en människa, så att han kunde hämnas på krokodliens släktingar. Han lyckades med ett spjut och spjutslungare som syns på målningen dödligt träffa kängurun Gardjambul, Barous släktning. Myten slutar med att Barou och hans släktingar förföljer ödlan och dödar denne. Hans kropp är i dag en stenpelare i ett avlägset bergspass.

Original: insamlat av
C. M. Mountford, st. Peters, 20/10 1966
Original: lokal
Centrala Arnhem Land, Australien
Original: negativ-nr
10761
Original: publ
Etnografiska Museet i Göteborg Årstryck 1963-1966. Fig. 13 P. 86. Göteborg 1967.
Original: skiss eller foto
skiss
Original: stam
Jinang
Original: teckning nr
Bild nr. 16 327 (S)
Referens - Publicerad i
Årsberättelse 1966, Etnografiska Museet, Göteborg
alt
Källor - http
libris.kb.se, archive.org
Datum - registrering
2000-11-10
Vecka - Veckans föremål
2019-08
Belongs to Samling
1966.36

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.