logo

Carlotta - the museum database

1877.04 :: Hjalmarsson, Justus , Hjalmarsson, Justus Adalrik

Samlingsnummer
1877.04
Samlingsnamn
Hjalmarsson, Justus ; Hjalmarsson, Justus Adalrik
Omfattning
1977.04.1-25.
Etnisk grupp - ursprung
taino; arawak
Region - ursprung
Mellanamerika; Centralamerika; South America; Andinska området; Andean area; West Indies; Karibien; Caribbean; Greater Antilles; Stora Antillerna; Intermediate area; Intermediära området; Nordamerika
Land - ursprung
Honduras : Nordamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Peru : Sydamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Puerto Rico : Nordamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - ursprung
Sydamerika
Geografiskt namn - annat
Sydamerika; Circum Caribbean; Latinamerika; Nordamerika; North America
Entré till samlingen
Samlingen härrör mestadels från taino (detta indianfolks egna namn, "de nobla")-arawak (indiansk språkfamilj i nordöstra Sydamerika); indianfolket som mötte Columbus på de stora öarna i Karibien, Västindien. Den till Karibien utvandrade apotekaren Justus Adalrik Hjalmarson (1823-1876) samlade dessa taino-föremål möjligen på Puerto Rico. Hjalmarson donerade även naturalia från regionen till Naturhistoriska riksmuseet. Utöver museer i regionens länder finns taino-samlingar i europeiska och amerikanska museer. Samlingens taino-föremål, vilka är representativa/typiska, var redan utställda i Sveriges sektion i Columbusjubileets stora internationella utställning i Madrid 1892 samt senast utställda på EM 1992 ("Columbus-året"). Se bl.a. Brunius "Svensk amerikanistik och Taino" ( Statens Kulturråd informerar Nr. 7, 1992); Brunius, "...Swedish Americanists...for the Columbus Year of 1892" (SAMS Årskrift, 1991); Brunius "Prekolumbiska antikviteter från taino-arawak (Med Världen i Kappsäcken, 2002); se även bl.a.: G.F. Ekholm (1961); S. Lovén (1935); I. Rouse (1992); utställningskataloger i EMs bibliotek. Se även andra samlingar från Karibien. (SB, 2010-01-15)
Introduction to the collection
Most objects in the collection derive from Taino-Arawak. The pharmacist Hjalmarson, Swedish migrant to Caribbean, donated also naturalia to Museum of Natural History, Stockholm. The collection was e.g. displayed in Madrid 1892 and at Museum of Ethnography 1992, both events related to the "Columbus memories". See e.g. Brunius "Svensk amerikanistik och Taino" ( Statens Kulturråd informerar Nr. 7, 1992); Brunius, "...Swedish Americanists...for the Columbus Year of 1892" (SAMS Årskrift, 1991); Brunius "Prekolumbiska antikviteter från taino-arawak (Med Världen i Kappsäcken, 2002); se se also e.g. G.F. Ekholm (1961); S. Lovén (1935); I. Rouse (1992); see various exhibition catalogues in Museum of Ethnography library. See also other collections from Caribbean. (SB 2010-01-15)
Namn - insamlare
Hjalmarsson, Justus (1823-02-16 - 1876), apotekare
alt
Beskrivning

Justus Adalric Hjalmarsson, född 2 februari 1823, i Rödbo, Kungälv (familysearch), död 1876 (även 1975 förekommer som årtal), apotekare (familysearch). Reste efter avlagd apotekareexamen 1847 till S:t Thomas i Västindien, där han till en början hade anställning på ett apotek. Sedan anlade han på samma plats en mindre kemisk-teknisk fabrik, vilken tycks ha givit honom en skäligen god inkomst.

År 1852 företog han en resa till Honduras för insamlande av naturalier och etnografica. Dessa senare, vilka bestod av inkaiska gudabilder av olika metallegeringar, amuletter, mumier mm, donerade han till Statens Etnografiska Museum, där de alltjämt finns.

Sju år senare avlade han ett besök i hemlandet vid vilket tillfälle han till redaktören för Illustrerad Tidning (1858, i tio avsnitt under rubriken "Resebilder från Central-Amerika af en i Westindien bosatt svensk", nr 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 44, 45) skänkte sina under den centralamerikanska resan gjorda anteckningar jämte en del fotografier.

Efter Sverige-besöket slog han sig ned i Arecibe på ön Porto Rico och avled 1876 ombord på en resa med ångfartyget "Cimbria". Dessförinnan hade han emellertid ånyo gästat sitt gamla fädernesland att döma av ett i Stockholm daterat brev av den 30 okt. 1872 till prof. S. Lovén. Han var medlem av Sv. Läkare-sällskapet. Porträtt finns i Läkare-sällskapet.

Hjalmarsson hade en son, Carlos Georg född 1861 på Porto Rico. Denne tycks åtminstone delvis fått sin uppfostran i Sverige, ty där avlade han 1882 apotekareexamen. Därefter återvände han till Västindien och är nu avliden sedan årskilliga år tillbaka.

(Uppgifterna om H. lämnade av minister Axel Paulin 20/1 1951). /US

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
kiki.huh.harvard.edu, plants.jstor.org, familysearch.org, porträttarkiv.se
Källor

Alegria, Ricardo E. Ball Courts and Ceremonial Plazas in the West Indies. Yale University Publications in Anthropology. Nr. 79. New Haven. 1983.

Brunius, Staffan. Svensk Amerikanistik och Taino. Kulturrådet. Statens Kulturråd Informerar. Nr. 7. Stockholm. 1992.

Ekholm, Gordon F. Puerto Rican ¿Collars¿ as Ball-Game Belts. I: Essays in Pre-Columbian Art and Archaeology. S.K. Lothrop et al. Harvard University Press. Cambridge. 1961.

Fiedel, Stuart J. Prehistory of the Americas. (2nd ed.) Cambridge University Press. USA. 1992.

Garcia Arévalo, Manuel Ant. El Arte Taino de la Republica Dominicana. Museo del Hombre Dominicano (Santo Domingo), ed. Fundación Garcia Arévalo, Inc y Embotelladora Dominicana, C. por A . (Seven-Up). Spain. 1977.

Handbook of South American Indians. The Circum-Caribbean Tribes. Vol. 4. Smithsonian Institution. Bureau of American Ethnology. Bulletin 143. New York. 1963.

Hatt, Gudmund. Notes on the Archaeology of Santo Domingo. Geografisk Tidskrift. Copenhagen. 1932.

Herrera Fritot, Rene. Estudio de las Hachas Antillanas. Departamento de Antropologia. La habana. 1964.

Jacobs, Francine. The Tainos. The People Who Welcomed Columbus. G.P. Putnam´s Sons. New York. 1992.

Jane, Cecil. The Four Voyages of Columbus. Dover Publications, Inc. New York. 1988.

L´Art des SculpteursTaïno. Chef-d´Oeuvre des Grandes Antilles Precolombienne. Jacques Kerchache, ed. Musee du Petit Palais. Musees de la Ville de Paris. Paris. 1994.

La Cultura Taína. (antologi). Comisión Nacional para la Celebración de V Centenario del Descubrimiento de América. Madrid. 1983.

Levine, David, ed. Americas Lost. 1492-1713. The First Encounter. Bordas. GEA Milan. 1992.

Lovén, Sven. Origins of the Tainan Culture, West Indies. Elanders Boktryckeri Aktiebolag. Göteborg. 1935.

Milanich, Jerald T och Susan Milbrath. First Encounters. Spanish Explorations in the Caribbean and the United States, 1492-1570. University of Florida Press. Florida Museum of Natural History. USA. 1989.

Rouse, Irving. The Tainos. Rise and Decline of the People who Greeted Columbus. Yale University Press. New Haven & London. 1992.

Stevens-Arroyo, Antonio M. Cave of the Jagua. The Mythological World of the Tainos. University of New Mexico Press. Albuquerque. 1988.

Tabio, E. och E. Rey. Prehistoria de Cuba. Departamento de Antropologia. Academia de Ciencias de Cuba. La Habana. 1966.

Taino. Los Descubridores de Colon. Museo Chileno de Arte Precolombino. Santiago de Chile. 1988.

Wilson, Samuel M. Hispaniola. Caribbean Chiefdoms in the Age of Columbus. The University of Alabama Press. Tuscaloosa and London. 1990.

; se Entré till samlingen / see Introduction to collection
Källor - http
archive.org
Sökord
förkolumbisk; precolumbian; precolumbisk; förkolumbiansk; zemi; stenring; stone collar; trigonolito; three pointer; three pointed stone; mask; ansikte; face; figur; figurine; figurin
Ursprungsdatabas
Etno
OWC - ursprung
SE13; SV5; SA8

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.