logo

Carlotta - the museum database

bild

1887.08 :: Vanadis

Object description
Vanadis-samlingen från skilda världsdelar införskaffades av Hjalmar Stolpe (1841-1905) i samband med fregatten Vanadis världsomsegling 1883-85.
Object description

Sydamerika.

Eldslandet

Magelhaes sund

Patagonien

Baia Magenta

Chile peruanska föremål inköpta i Chile

Valparaiso

Santiago de Chile

Peru köp i Lima och Callao

Ancón, Peru V.21.1a-11e, V21b 12-258

Peru köp

Magdalena del Mar fynd bland ruinerna.

Object description

Oceanien.

Marquesas

Rotoava, Fakarava, Paumotuöarna

Tahiti

Tahiti och Tonga köp

Samoa

Tahiti

Marquesas

Papeete, Tahiti

Honolulu köp av föremål från Söderhavet

Object description

Kina.

Fyra kinesiska föremål är inköpta i Hongkong och består enligt generalkatalogen av broderade penningpåsar.

Bland gåvorna från Kapten Benedict Carlos i Niuehwang finns dräkter, prydnader, kvinnosksor (för liljefötter), en mängd mandarinknappar, glasögon, tobakspipor, miniatyrer, fo-hundar och gudabilder av mjuksten, 25 st målade bilder av lera (några skadade), fat och skålar av porslin samt husgeråd, fyra geomantiska tavlor samtliga föremål från fastlands-Kina.

Bland gåvorna från W. von Malein finns en bok med kinesiska målningar, miniatyrflaskor.

Object description

Japan-samlingen.

Delsamlingen från Japan är på ca 1460 föremål och återfinns i generalkatalogen band 2 och 3, V. 55 - V. 57 samt V. 58- V. 66, dvs 1887.8.2162-2867 samt 1887.8.2868-3630. (Se även omfattningen). Samlingen är indelad i grupperingar efter inköpsort eller tempel, vilken anges i generalkatalogen och i datadokumentationen, som är följande:

Yokohama (1887.8.2162-2488), Tokyo, inklusive t ex Asakusa (1887.8.2489-2868), Minakuchi (1887.8.2955-3022), Kamimangari (1887.8.3023-3034), Kusatsu (1887.8.3035-3082, 3094), Seta (gammalt namn på ort i närheten av Osaka: 1887.8.3064-3066), Seki (1887.8.3083-3084), Ishiyamadera (1887.8.3085-3087, 3089-3093), Kyoto (1887.8.3088, 3096-3624), Nagasaki (1887.8.3625-3628).

Observera att här har undantagits 1887.8.2869-54, orterna vad gäller fragment av lerkärl samt att det finns enstaka undantag, som redovisas i generalkatalogen och i datadokumentationen. (PH)

Generellt är de japanska föremålen inköpta till museet av Stolpe med undantag av 1887.8.2487-88 som är en gåva av "Oberstabsarzt Dr. Kuechler, Yokohama." (generalkatalogen), 1887.8.2868, som är en gåva av "herr Y. Ymaizouni i Tokio.", 1887.8.2869-2945, som är ett byte "...med japanska regeringen. En samling fragment av äldre lerkärl." "Samlingen erhölls i utbyte mot ett av ledamoten av första kammaren, doktor J. A. Leffler, skänkt svenskt herbarium." samt 1887.8.3629-3634 som är två japanska och fyra kinesiska föremål inköpta i Hongkong (generalkatalogen) (PH)

Ur generalkatalogen (Band 1): "Vid utskrift av föreliggande katalog 1964 var hela Vanadissamlingen katalogiserad som självständig samling i två bundna kataloger. Beroende på ursprung, givare etc. var föremålen uppdelade i grupper med beteckning V.1, V.2, V.3, etc. följt av numret på föremålet inom föremålsgruppen. I vissa fall saknas "V"-beteckningen. Ett föremål från Japan kan t. ex. vara märkt endast 55.1. (Jmf. kortregistret över föremålen från Japan i Vanadissamlingen.) Denna tidigare katalogbeteckning har bibehållits vid utskrift av föreliggande katalog, men Vanadissamlingen erhöll vid samma tillfälle ett inv. nr. - 1887.8. dock utan att detta inventarienummer blev påsatt föremålen. Enligt äldre anteckningsbok över årsförvärv av samlingar skall inv. nr. 1887.1. ha varit reserverat för Vanadissamlingen. Detta inv. nr. var emellertid 1964 uppatget av en samling erhållen genom byte med Trocadéro i Paris. Genom att föremålen 1964 erhöll generalkatalognummer står också möjlighet öppen til framtida omnumrering av samlingen med inv. nr. 1887.8." (PH)

Samlingsnummer
1887.08
Samlingsnamn
Vanadis
Omfattning
1887.8.1-
Etnisk grupp - ursprung
alakaluf; araukan; araucanian; jivaro; shuar; campa; chuncho
Ort - ursprung
Ancón
Region - ursprung
South America; Eldslandet; Tierra del Fuego; Peru; Andinska området; Andean area
Land - ursprung
Chile : Sydamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Indien : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Japan : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Kina : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Peru : Sydamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Thailand : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - ursprung
Asien; Oceanien; Sydamerika
Geografiskt namn - annat
Sydamerika; Oceania; Pacifiken; Pacific; Latinamerika; Latin America; America
Beskrivning
Vanadis-samlingen från skilda världsdelar införskaffades av Hjalmar Stolpe (1841-1905) i samband med fregatten Vanadis världsomsegling 1883-85.;

Sydamerika.

Eldslandet

Magelhaes sund

Patagonien

Baia Magenta

Chile peruanska föremål inköpta i Chile

Valparaiso

Santiago de Chile

Peru köp i Lima och Callao

Ancón, Peru V.21.1a-11e, V21b 12-258

Peru köp

Magdalena del Mar fynd bland ruinerna.

;

Oceanien.

Marquesas

Rotoava, Fakarava, Paumotuöarna

Tahiti

Tahiti och Tonga köp

Samoa

Tahiti

Marquesas

Papeete, Tahiti

Honolulu köp av föremål från Söderhavet

;

Kina.

Fyra kinesiska föremål är inköpta i Hongkong och består enligt generalkatalogen av broderade penningpåsar.

Bland gåvorna från Kapten Benedict Carlos i Niuehwang finns dräkter, prydnader, kvinnosksor (för liljefötter), en mängd mandarinknappar, glasögon, tobakspipor, miniatyrer, fo-hundar och gudabilder av mjuksten, 25 st målade bilder av lera (några skadade), fat och skålar av porslin samt husgeråd, fyra geomantiska tavlor samtliga föremål från fastlands-Kina.

Bland gåvorna från W. von Malein finns en bok med kinesiska målningar, miniatyrflaskor.

;

Japan-samlingen.

Delsamlingen från Japan är på ca 1460 föremål och återfinns i generalkatalogen band 2 och 3, V. 55 - V. 57 samt V. 58- V. 66, dvs 1887.8.2162-2867 samt 1887.8.2868-3630. (Se även omfattningen). Samlingen är indelad i grupperingar efter inköpsort eller tempel, vilken anges i generalkatalogen och i datadokumentationen, som är följande:

Yokohama (1887.8.2162-2488), Tokyo, inklusive t ex Asakusa (1887.8.2489-2868), Minakuchi (1887.8.2955-3022), Kamimangari (1887.8.3023-3034), Kusatsu (1887.8.3035-3082, 3094), Seta (gammalt namn på ort i närheten av Osaka: 1887.8.3064-3066), Seki (1887.8.3083-3084), Ishiyamadera (1887.8.3085-3087, 3089-3093), Kyoto (1887.8.3088, 3096-3624), Nagasaki (1887.8.3625-3628).

Observera att här har undantagits 1887.8.2869-54, orterna vad gäller fragment av lerkärl samt att det finns enstaka undantag, som redovisas i generalkatalogen och i datadokumentationen. (PH)

Generellt är de japanska föremålen inköpta till museet av Stolpe med undantag av 1887.8.2487-88 som är en gåva av "Oberstabsarzt Dr. Kuechler, Yokohama." (generalkatalogen), 1887.8.2868, som är en gåva av "herr Y. Ymaizouni i Tokio.", 1887.8.2869-2945, som är ett byte "...med japanska regeringen. En samling fragment av äldre lerkärl." "Samlingen erhölls i utbyte mot ett av ledamoten av första kammaren, doktor J. A. Leffler, skänkt svenskt herbarium." samt 1887.8.3629-3634 som är två japanska och fyra kinesiska föremål inköpta i Hongkong (generalkatalogen) (PH)

Ur generalkatalogen (Band 1): "Vid utskrift av föreliggande katalog 1964 var hela Vanadissamlingen katalogiserad som självständig samling i två bundna kataloger. Beroende på ursprung, givare etc. var föremålen uppdelade i grupper med beteckning V.1, V.2, V.3, etc. följt av numret på föremålet inom föremålsgruppen. I vissa fall saknas "V"-beteckningen. Ett föremål från Japan kan t. ex. vara märkt endast 55.1. (Jmf. kortregistret över föremålen från Japan i Vanadissamlingen.) Denna tidigare katalogbeteckning har bibehållits vid utskrift av föreliggande katalog, men Vanadissamlingen erhöll vid samma tillfälle ett inv. nr. - 1887.8. dock utan att detta inventarienummer blev påsatt föremålen. Enligt äldre anteckningsbok över årsförvärv av samlingar skall inv. nr. 1887.1. ha varit reserverat för Vanadissamlingen. Detta inv. nr. var emellertid 1964 uppatget av en samling erhållen genom byte med Trocadéro i Paris. Genom att föremålen 1964 erhöll generalkatalognummer står också möjlighet öppen til framtida omnumrering av samlingen med inv. nr. 1887.8." (PH)

Förvärvsomständigheter - i fält

Uppgifter om delsamlingar kommer från arkivet på EM. I några fall stämmer inte transkriberingen med nutida ortsnamn.

Delsamling 1887.8.2162-2486 är inköpt i Yokohama och består av ämbar av olika slag, vardagsredskap såsom kvastar, lampor, hårkammar, hårsnoddar, sminkborstar, skor mm. (PH 960503)

Delsmaling 1887.8.2487-2488 är en gåva av Oberstabsarzt Dr. Kuechler, Yokohama, enligt uppgift i generalkatalogen, och har Yokohama som proveniens. 1887.8.2488 är ett skelett och är enligt uppgift i generalkatalogen "...överlämnat till Karolinska Institutet." (PH)

Delsamling 1887.8.2489-2867 är inköpt i Tokyo och består av sandaler, skor, handdukar, ätpinnar, symboliska svärd, många rituella och religiösa föremål och figurer, klädedräkter mm. (PH 960506)

Delsamling 1887.8.2955-3022 inköptes i Minakuchi av Hjalmar Stolpe och består av "folkligt hantverk", bl a korgarbeten, där flertalet är gjorda i wisteria (blåregn), kallad fuji på japanska. (PH)

Delsamling 1887.8.3023-34 omfattar föremål, varav flertalet är kalebasser, inköpta i Kamimangari i Omi-provinsen av Hjalmar Stolpe. (PH)

Delsamling 1887.8.3064-3066 är från, enligt katalogupgift, Seta. Seta har ej kunnat hittas i Teikoku´s Complete Atlas of Japan. 1987. Tokyo. (PH)

1887.8.3068 är inköpt i Minakuchi av Hjalmar Stolpe. (PH)

Delsamling 1887.8.3035-3063 samt 3070-3082 omfattar inköp i Kusatsu. Det finns två Kusatsu upptagna i Teikokus atlas1987. Den ena ligger på Japans västra sida, nordväst om Minakuchi, i Shiga-prefekturen. Den andra ligger i Gunma/Gumma-prefekturen. (PH)

Delsamling 1887.8.3096-3624 omfattar föremål från Kyoto, varav bl a ett par hundra är relaterade till teceremoni från olika skolor. I övrigt är det en blandad delsamling som även innefattar en del textil. Information om denna delsamling finns endast här. Delsamling 1887.8.3551-3564 ägnas åt teceremonins dräkter, dvs. för temästaren och gästerna. (PH)

Delsamling 1887.8.3635-3693 (V.64 1-59) omfattar föremål från Kina och Korea, bl. a. dräkter och dräktrelaterade föremål; "Gåva av kapten Benedict Carlos i Niuehwang." (PH)

Namn - förvärvat från
Carlos, Benedict
Beskrivning

Benedict Carlos var kapten enligt uppgift i samband med Vanadissamlingens Kina-del, avdelningen 1887.8.3635-3693. Han skänkte dessa föremål till museet. (PH)

Kapten Carlos var bosatt i Niuehwang.

Källor - http
runeberg.org
Malein, W. von
Beskrivning
W. von Malein, herr. Har förmedlat föremål till Stolpe under Vanadis världsomsegling.
Stolpe, Hjalmar (1841 - 1905), arkeolog, etnograf, intendent
alt
Beskrivning

Hjalmar Stolpe, verksam vid Statens historiska museum 1874 -1900. Professor och intendent vid Riksmuseets etnografiska avd. från 1903 till 1905. S. lyckades år 1900 få de etnografiska samlingarna vid Riksmus. erkända som en självständig avd. och förordnades år 1900 till föreståndare där. Grundade Etnografiska Museet i Stockholm och var banbrytare på ornamentstudiets område. Utgav 1890-91 det banbrytande verket "Utvecklingsföreteelser i naturfolkens ornamentik".

S. gjorde naturhistoriska och arkeologiska studier på Björkö, Birka

fr o m 1871. Grävningarna fortsatte 1873-81. Mera tillfälligt 1888-90 och 1895. Omkring 1.100 gravar samt ett parti av "svarta jorden" undersöktes, varjämte gravfälten delvis kartlades 1888-89.

Åren 1881-82 och 1893 undersökte han de berömda båtgravarna vid Vendels kyrka i Uppland och 1891-92 stenålderlämningarna i grottan Stora Förvar på Stora Karlsö vid Gotland.

S. använde tidigt fototekniken och framstår som Sveriges förste store stilbildande fältarkeolog.

Deltog som etnograf i fregatten Vanadis världsomsegling 1883-85, varifrån han hemförde 7.500 föremål. /US

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor

Asiatic Mythology. 1932. London

Dower, John W. 1991: The Elements of Japanese Design. A Handbook of Family Crests, Heraldry and Symbolism. Tokyo (första upplaga 1971)

Edmunds, W H. 1934: Pointers and Clues to the Subjects of Chinese and Japanese Art. London

Mikami, Tsugio. 1983: The Art of Japanese Ceramics. Tokyo

Nationalencyklopedin. 1991. Höganäs (band 6)

Saunders, E Dale. 1960: Mudra. A Study of Symbolic Gestures in Japanese Buddhist Sculpture. New York

Schumann, H W. 1986. Buddhistische Bilderwelt. Köln

Smith, L, Harris, C, Clark, T. 1990. Japanese Art. Masterpieces in the British Museum. London

Teikoku´s Complete Atlas of Japan. 1987. Tokyo

Varley, Paul och Kumakura, Isao (ed.) 1989. Tea in Japan. USA

Wilson, Verity. 1986. Chinese Dress. London. Victoria & Albert Museum

Yonemura, Ann. 1979: Japanese Lacquer. Freer Gallery of Art. Washington

Källor - http
archive.org; archive.org; archive.org; archive.org; archive.org; archive.org; archive.org
Sökord
Chimu; Moche; Mochica; Chancay; Ancon; Baia Magenta; Boat; Borja Bay; båt; Callao; Chepen; Chiclayo; Chimbote; Columbine Cove; Dr. Fiedler; farkost; G.P. Granfeldt; Gray Harbour; Guadeloupe; Isola Giglioli; J.J. Brulante; Lima; Luis Grosch; M. Tronchin; M.P.J. Laporte; Magdalena del Mar; Maritime navigation; Model; modell; Olsen; Pacasmayo; Pachacamac; Piura; Port Gallant; Punta Arenas; R.A. Philippi; Rio Ucayali [?]; Rupert Island; Santiaga de chile; textil; Textile; Trujillo; Valparaiso; cranium; skull; skalle; kranium; human remains; mänsklig kvarleva; quiver; koger; arrow; spets; point; ben; bone; spjut; spear; harpun; harpoon; bow; båge; basketry; korgfläteri; personlig utsmycknin; personal adorment; bucket; pyts; mantel; robe; dräkt; dress; guanaco; säl; seal; tool; verktyg; järn; iron; val; whale; schamanism; shamanism; glas; glass; åra; oar; paddel; paddle; kvinna; woman; väska; bag; pouch; feredo; teredo; ask; box; leksak; toy; hjort; deer; hushåll; household; kniv; knife; tobak; tobacco; häst; horse; silver; nål; needle; tzantza; krympt huvud; shrunken head; musik; musikinstrument; musical instrument; zamponar; pottery; lerkärl; keramik; ceramics; kam; comb; hygien; hygiene; topo; Kuinteros; Minas de las Ollas; docka; doll; påse; slända; spindle whorl; bola; slunga; sling; jakt; hunting; vapen; weapon; fjäder; feather; brons; bronze; metall; metal; cinnober; cinnabar; antropomorf; anthropomorph; lama; llama; kalebass; calabash; spondylus; pecten; skal; shell; snäcka; mussla; mussle; balanid; mytilus; Lucuma splendens; korall; coral; majs; maize; corn; mumie; mummy; harts; harz; bomull; cotton; ull; wool; psidium [?]; Cavia; chicha; dryck; beverage; mano; löpare; club; klubba; vävning; weaving; mortel; mortar; huvudjägare
Ursprungsdatabas
Etno
OWC - ursprung
AB1; AB2; AF2; SE4; AF1

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.