logo

Carlotta - the museum database

1935.31 :: Tehuset Zui-Ki-Tei, gamla, Fujihara, Ginjiro och James Lundgren & Co

Object description
Samlingen omfattar japanska verktyg, använda vid byggandet av museets första tehus, skänkta av Ginjiro Fujihara och thefirman James Lundgren & Co, Göteborg. Hantverkarna som byggde tehuset, Tokusaburo Ukigaya och Kunio Taniguchi, överlämnade verktygen. I den dokumentation som gjordes av Petra Holmberg användes generalkatalogens beteckningar i stor utsträckning, då den bestämningslitteratur som existerar över japanska verktyg är liten. (PH)
Samlingsnummer
1935.31
Samlingsnamn
Tehuset Zui-Ki-Tei, gamla; Fujihara, Ginjiro och James Lundgren & Co
Omfattning
1935.31.1-107
Land - ursprung
Japan : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - ursprung
Asien
Beskrivning
Samlingen omfattar japanska verktyg, använda vid byggandet av museets första tehus, skänkta av Ginjiro Fujihara och thefirman James Lundgren & Co, Göteborg. Hantverkarna som byggde tehuset, Tokusaburo Ukigaya och Kunio Taniguchi, överlämnade verktygen. I den dokumentation som gjordes av Petra Holmberg användes generalkatalogens beteckningar i stor utsträckning, då den bestämningslitteratur som existerar över japanska verktyg är liten. (PH)
Förvärvsomständigheter - till museet
1935.31.1-107 är skänkt av Ginjiro Fujihara och t¿
Namn - förvärvat från
Fujihara, Ginjiro
alt
Beskrivning

Excellens. Vice-president of Swedish-Japanese Association. Chef för The Oji Paper Manufacturing Co.Ltd. Tokyo.

Skänkt teceremonihuset tillsammans med Thefirman James Lundgren & Co, Göteborg. /US

James Lundgren & Co.
Beskrivning
Thefirman James Lundgren & Co., Göteborg, skänkt theceremonihuset tillsammans med Mr. Ginjiro Fujihara, Tokyo. /US
Taniguchi, Kunio
Beskrivning
Trädgårdsmästare.
Ukigaya, Tokusaburo
Beskrivning
Teceremonihusets byggmästare, som även ritat och tillverkat denna torii.
Datum - förvärv till museet
1935
Källor

Litteratur:

Daruma. Japanese Art and Antiques Magazine.10, vol 3 nr 2 (våren 1996) Kobe

Hommel, Rudolph. 1937. China At Work. New York

Kodansha Encyklopedia. 1983. Tokyo, vol 1 (uppslagsordet "carpenter´s tools").

Ursprungsdatabas
Etno
OWC - ursprung
AB1