logo

Carlotta - the museum database

bild

Ambolt, Nils Peter :: astronom, forskningsresande

Object description

Nils Peter Ambolt, astronom, geodet och forskningsresande. A. deltog i Sven Hedins exp. till Centralasien 1927 - 1933, varunder han gjorde mätningar och undersökningar av relevans för sina ämnen. Sina resor i Asien har han berättat om i boken "Karavan" (1935).

Sålt 1 föremål från Ostturkestan, inv. 34.17.

Skänkt 1 föremål från Ladakh, inv. 38.49.

Skänkt 1 föremål från Ladakh, inv. 40.2.

Förmedlat deposition, Dep.1941.1

Hopbragt ark. saml. från Ostturkestan, inv. 35.24.

Etnografisk saml. från Ostturkestan och Tibet, införd i Hedin-exp:s katalog.

Hemfört 1 föremål från Ostturkestan skänkt av fru Kerstin Smith, inv. 57.9. /US

Visat namn
Ambolt, Nils Peter
Tidpunkt - födelse
1900
Tidpunkt - död
1969
Beskrivning

Nils Peter Ambolt, astronom, geodet och forskningsresande. A. deltog i Sven Hedins exp. till Centralasien 1927 - 1933, varunder han gjorde mätningar och undersökningar av relevans för sina ämnen. Sina resor i Asien har han berättat om i boken "Karavan" (1935).

Sålt 1 föremål från Ostturkestan, inv. 34.17.

Skänkt 1 föremål från Ladakh, inv. 38.49.

Skänkt 1 föremål från Ladakh, inv. 40.2.

Förmedlat deposition, Dep.1941.1

Hopbragt ark. saml. från Ostturkestan, inv. 35.24.

Etnografisk saml. från Ostturkestan och Tibet, införd i Hedin-exp:s katalog.

Hemfört 1 föremål från Ostturkestan skänkt av fru Kerstin Smith, inv. 57.9. /US

Personefternamn
Ambolt
Personförnamn
Nils; Peter
Persontitel
astronom; forskningsresande
Händelse - var närvarande vid
Hedinexpeditionen, fjärde centralasiatiska expeditionen (1927-1935)
alt
Beskrivning

Mellan 1927 och 1935 ledde Hedin den svensk-kinesiska expeditionen till Centralasien. Vid Hedins tidigare expeditioner hade han varit ensam västerlänning, medan han nu var ledare för ett vandrande universitet som bestod av ett stort antal svenska och kinesiska vetenskapsmän, däribland arkeologer, botaniker och etnografer. Bland de svenska deltagarna fanns Georg Söderbom, Folke Bergman, David A:son Hummel, August Larson (hertig Larson) och Gösta Montell.

Mellan 1927 och 1928 var expeditionen finansierad av Lufthansa och hade flera tyska deltagare. Den skulle göra en allsidig utforskning av de centralasiatiska ökenområdenas naturförhållanden och geografi och Lufthansa hade som villkor att expeditionen skulle undersöka möjliga platser för mellanlandningar på den planerade flyglinjen Berlin-Peking-Shanghai. När militärguvernören i Sinkiang förbjöd flygningar över sitt område tog finansieringen slut. Hedin lyckades dock få finansiering från den svenska riksdagen och privatpersoner, vilket gjorde att expeditionen kunde fortsätta mellan 1929 och 1933, efter förhandlingar med den nye makthavaren i Nanking, Chiang Kai-shek. Stora delar av Inre Mongoliet, Nanshan, Tsaidam, Tarimbäckenet, Tian Shan och nordvästra Tibet utforskades. Ett mycket omfattande material samlades in, en noggrann kartering utfördes och Centralasiens klimatologi klarlades.

Mellan 1933 och 1935 finansierades expeditionen av den kinesiska regeringen, med uppdraget att vid sidan av de vetenskapliga undersökningarna studera möjligheten att bygga bilvägar längs de urgamla karavanlederna i Sinkiang. Denna farofyllda färd har Hedin skildrat i trilogien Stora hästens flykt (1935), Sidenvägen (1936) och Den vandrande sjön (1937).

Den stora mängden forskningsresultat publicerades mellan 1937 och 1992 i skriftserien Reports from the scientific expedition to the north-western provinces of China under leadership of Dr. Sven Hedin. (Wikipedia 2015-03-10)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor - http
porträttarkiv.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org