logo

Carlotta - the museum database

Abbot, Wilfred H :: missionär

Object description

Wilfred Henry Abbot, född 1867, död januari 1941, missionär i Wanigela, Papua Nya Guinea från ca. 1898 till slutet av 1900 innan han avskedades för att ha slagit en lärare och en alltför stor faktura för "läkemedel" sprit.

Abbot sålde kuriosa han samlat till Horniman Museum, London, mellan 1901-1903. Han beskrev sig själv som den "första vita nybyggare i Collingwood Bay District, North East" och beskrev folket som "fortfarande kannibaler…fortfarande i stenåldern…använder redskap av ben och flinta". Abbot sålde också etnografka till British Museum och Manchester museisamlingar.

Abbott tjänstgjorde som en armé kaplan 1914-1920 med graden av tillfällig kaplan, ”the Forces 4th Class”.

I juli 1938, då han tjänstgjorde som kyrkoherde i St Pauls, Haggeston, försattes han i konkurs som redovisades i Ottawa Citizen. (http://www.horniman.ac.uk/collections/browse-our-collections/authority/agent/identifier/agent-1083, 2013/12/30)

Visat namn
Abbot, Wilfred H
SMVK-VKM - samma som
2218747
Tidpunkt - födelse
1867
Tidpunkt - död
1941
Beskrivning

Wilfred Henry Abbot, född 1867, död januari 1941, missionär i Wanigela, Papua Nya Guinea från ca. 1898 till slutet av 1900 innan han avskedades för att ha slagit en lärare och en alltför stor faktura för "läkemedel" sprit.

Abbot sålde kuriosa han samlat till Horniman Museum, London, mellan 1901-1903. Han beskrev sig själv som den "första vita nybyggare i Collingwood Bay District, North East" och beskrev folket som "fortfarande kannibaler…fortfarande i stenåldern…använder redskap av ben och flinta". Abbot sålde också etnografka till British Museum och Manchester museisamlingar.

Abbott tjänstgjorde som en armé kaplan 1914-1920 med graden av tillfällig kaplan, ”the Forces 4th Class”.

I juli 1938, då han tjänstgjorde som kyrkoherde i St Pauls, Haggeston, försattes han i konkurs som redovisades i Ottawa Citizen. (http://www.horniman.ac.uk/collections/browse-our-collections/authority/agent/identifier/agent-1083, 2013/12/30)

Beskrivning - engelska

Wilfred Henry Abbot, served as a missionary in Wanigela, Papua New Guinea from ca. 1898 to late 1900 before being dismissed for striking a teacher and running up a large bill for 'medicinal' liquor.

Abbot sold curios he collected from the mission to the Horniman Museum, London, between 1901 to 1903. He described himself as the 'first white settler in Collingwood Bay District, North East' and described the people as 'still canibals, and are still in the stone age, using Flints and Bone Implements'. At the same time Abbot also sold ethnographic specimens to the British Museum and the Manchester museum collections.

Abbott served as an army chaplin from 1914 to 1920 with the rank of temporary chaplain to the Forces 4th Class.

In July 1938, whilst vicar of St Paul's, Haggeston, he was tried for bankruptcy which was reported in the Ottawa Citizen. (http://www.horniman.ac.uk/collections/browse-our-collections/authority/agent/identifier/agent-1083, 2013-12-30)

Personefternamn
Abbot
Personförnamn
Wilfred H
Persontitel
missionär
Källor - http
www.horniman.ac.uk; collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.