logo

Carlotta - the museum database

bild

Lönnberg, Einar

Object description

Einar Lönnberg, född 1865, död 1942, zoolog, professor i vertebratzoologi vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm 1904-32. L. grundade 1906 tidskriften Fauna och flora, vars redaktör han var till sin död. Från 1925 var han prefekt för Kristinebergs zoologiska station. L. publicerade en rad arbeten över vitt skilda djurgrupper (bl.a. "Sveriges ryggradsdjur", 1-3, 1914-15) och spelade en stor roll i naturskydds- och jaktvårdsfrågor. /US

Under 1906-1909, efter Stolpes död, var Lönnberg tillförordnad intendent i 6 månader vid Etnografiska avdelningen.

Visat namn
Lönnberg, Einar
Libris-id - samma som
220426
Tidpunkt - födelse
1865
Tidpunkt - död
1942
Beskrivning

Einar Lönnberg, född 1865, död 1942, zoolog, professor i vertebratzoologi vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm 1904-32. L. grundade 1906 tidskriften Fauna och flora, vars redaktör han var till sin död. Från 1925 var han prefekt för Kristinebergs zoologiska station. L. publicerade en rad arbeten över vitt skilda djurgrupper (bl.a. "Sveriges ryggradsdjur", 1-3, 1914-15) och spelade en stor roll i naturskydds- och jaktvårdsfrågor. /US

Under 1906-1909, efter Stolpes död, var Lönnberg tillförordnad intendent i 6 månader vid Etnografiska avdelningen.

Personefternamn
Lönnberg
Personförnamn
Einar
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
commons.wikimedia.org; libris.kb.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.