logo

Carlotta - the museum database

bild

Bildt, Didrik :: forskningsresande

Object description
Didrik Carl Bildt, född 8 februari 1879 (Washington D.C.), död 17 maj 1933. Son till Carl Bildt (1850–1931) och Lilian Bildt, bror till Harald Bildt, sponsor till flera arkeologiska expeditioner. Han var löjtnant vid Svea Livgarde men lämnade det 1907. Han genomförde ett stort antal resor. År 1902 reste han till Asien. Han deltog i Svenska expeditionen 1904-1905 men han lämnade denna tidigt och reste vidare på egen hand om man ska döma av de bilder han tagit under året 1904. Han deponerade delar av sina samlingar på Nationalmuseum. Även på Etnografiska museet i Stockholm finns samlingar som härrör från Didrik Bildts resor. (Wikipedia 2014-09-03)
Visat namn
Bildt, Didrik
Objekt, externt - samma som
LSH:Bildt, Didrik
Källor - http
kulturarvsdata.se
Tidpunkt - födelse
1879-02-08
Tidpunkt - död
1933-05-17
Beskrivning
Didrik Carl Bildt, född 8 februari 1879 (Washington D.C.), död 17 maj 1933. Son till Carl Bildt (1850–1931) och Lilian Bildt, bror till Harald Bildt, sponsor till flera arkeologiska expeditioner. Han var löjtnant vid Svea Livgarde men lämnade det 1907. Han genomförde ett stort antal resor. År 1902 reste han till Asien. Han deltog i Svenska expeditionen 1904-1905 men han lämnade denna tidigt och reste vidare på egen hand om man ska döma av de bilder han tagit under året 1904. Han deponerade delar av sina samlingar på Nationalmuseum. Även på Etnografiska museet i Stockholm finns samlingar som härrör från Didrik Bildts resor. (Wikipedia 2014-09-03)
Personefternamn
Bildt
Personförnamn
Didrik
Persontitel
forskningsresande
Händelse - var närvarande vid
Didrik Bildts resa till Asien (1902)
Beskrivning
Didrik Bildt gjorde 1902 en resa till Asien där han besökte Japan och Korea och inhandlade konst och föremål, främst i Tokyo och Kyoto. Han fotograferade. Bilder från denna resa finns på Etnografiska museet, Stockholm.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Svenska expeditionen (1904-1905)
alt
Beskrivning
Den svenska expeditionen 1904-1905 var den tredje av Erland Nordenskiölds sex resor till Sydamerika. Expeditionen lämnade Stockholm 1 januari 1904. Första anhalt var Berlin. Sedan åkte de med HMS Trent och resan gick till Barbados, Trinidad, Jamaica och Panama. Huvudmålet för resanvar gränsområdet mellan Bolivia och Peru och omfattade provinserna Caupolican (Bolivia), Sandia (Peru) och Caravaya (Peru). Med på expeditionen följde zoologen Nils Holmgren och löjtnant Didrik Bildt (1879-1933) som dock tidigt lämnade expeditionen. I mitten av februari omfattade expeditionen Nordenskiöld, Holmgren, senor Guidon ayala, Santiago Siares, Julian Ovando, Kalle, Hermeterio Ampuero och kocken Diego Rodriges. I Pelechuco, Queradalen, Ollacheadalen, Chia och Sina utfördes ett stort antal gravundersökningar. Den sista etappen inleddes i oktober och då var endast Nordenskiöld, Holmgren och Kalle kvar från den ursprungliga styrkan. I början av 1905 återvänder Holmgren och Nordenskiöld till Sverige. (wikipedia, 2013-10-29)
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, sv.wikipedia.org
Referens - källa
Wagner, Ulla (2002) Didrik Bildt och japanska utställningen, i Östberg, Wilhelm (red.). Med världen i kappsäcken: samlingarnas väg till Etnografiska museet. Stockholm: Etnografiska museet
Källor - http
libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
kulturarvsdata.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - syskon
Bildt, Harald (1876-08-31 - 1947-04-25), chargé d´affaires, envoyé, legationsråd
alt
Beskrivning

Harald Knut Clarence Bildt, född 31 augusti 1876, död 25 april 1947,[1] var en svensk diplomat. Han var son till diplomaten Carl Bildt och Lillian Moore och bror till Didrik Bildt.

Harald Bildt blev legationsråd 1908, var tillförordnad chargé d’affaires i Buenos Aires 1909–1911, i Rom 1911–1919 och därefter envoyé över stat och generalkonsul och konsulardomare i Kairo 1922. (wikipedia, 2014-01-30)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
www.holtermann.se, collections.smvk.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org