logo

Carlotta - the museum database

bild

Svenska expeditionen (1904-1905)

Object description
Den svenska expeditionen 1904-1905. Den tredje av Erland Nordenskiölds sex expeditioner till Sydamerika. Gränsområdet mellan Bolivia och Peru. Övriga deltagare var bland andra zoologen Nils Holmgren och Didrik Bildt. Bildt lämnade dock tidigt expeditionen.