logo

Carlotta - the museum database

bild

Svenska expeditionen (1904-1905)

Object description
Den svenska expeditionen 1904-1905. Den tredje av Erland Nordenskiölds sex expeditioner till Sydamerika. Gränsområdet mellan Bolivia och Peru. Övriga deltagare var bland andra zoologen Nils Holmgren och Didrik Bildt. Bildt lämnade dock tidigt expeditionen.

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.