logo

Carlotta - the museum database

bild

1880.04 :: Vega

Object description

Vega samlingen består av föremål från samojeder, tjuktjer och Alaska- (inuiter) eskimåer.

Samojeder

Föremål som av A.E. Nordenskiöld insamlats på en offerplats under ett uppehåll på ön Waigatsch, som ligger mellan fastlandet och Nova Semlja på västsidan av Kara-sjön.

Tjuktjer

Samlingen från den arktiska kusten av Tjuktjerhalvön med föremål från kusttjuktjerna är vid sidan av samlingarna i St Petersburg och New York (Jessupexpeditionen) den mest omfångsrika och fullständiga inom alla områden.

Innuiter, Sibiriska Alaska eskimåer

Japanska föremål (se samling nr 1996.16) smat litteratur:

vid uppehållet i Japan uppdrog A.E. Nordenskiöld åt en ung japan att för expeditionens räkning göra inköp av japansk litteratur. Totalt ca 1000 titlar. Boksamlingen förvaras nu på Östasiatiska biblioteket i deposition från Kungliga biblioteket. (se ref Catalogue de la Biblioteque Japonaise de Nordenskiöld, 1883 samt EDGREN, J. S.

CATALOGUE OF THE NORDENSKIÖLD COLLECTION of Japanese books in the Royal Library.

(Acta bibliothecae regiae Stockholmiensis,XXXIII). Stockholm 1980). /PH

 1. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0001
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 2. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0002
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 3. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0003
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0004
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0005
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0006
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0007
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0008
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0009
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 10. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0010
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 11. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0011
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 12. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0012
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 13. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0013
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 14. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0014
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0015
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 16. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0016
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 17. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0017
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 18. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0018
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 19. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0019
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 20. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0020
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 21. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0021
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 22. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0022
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 23. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0023
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 24. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0024
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 25. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0025
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 26. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0026
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 27. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0027
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 28. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0028
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 29. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0029
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 30. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0030
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 31. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0031
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 32. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0032
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 33. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0033
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 34. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0034
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 35. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0035
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 36. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0036
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 37. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0037
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 38. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0038
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 39. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0039
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 40. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0040
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 41. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0041
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 42. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0042
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 43. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0043
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 44. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0044
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 45. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0045
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 46. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0046
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 47. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0047
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 48. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0048
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 49. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0049
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 50. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0050
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 51. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0051
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 52. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0052
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 53. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0053
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 54. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0054
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 55. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0055
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 56. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0056
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 57. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0057
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 58. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0058
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 59. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0059
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik
 60. Thumbnail
  bild
  Name:
  idol
  Identity:
  1880.04.0060
  Location:
  Asien, Ryssland, Sibirien
  Person:
  Nordenskiöld, Adolf Erik

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.