logo

Carlotta - the museum database

bild

1880.04 :: Vega

Object description

Vega samlingen består av föremål från samojeder, tjuktjer och Alaska- (inuiter) eskimåer.

Samojeder

Föremål som av A.E. Nordenskiöld insamlats på en offerplats under ett uppehåll på ön Waigatsch, som ligger mellan fastlandet och Nova Semlja på västsidan av Kara-sjön.

Tjuktjer

Samlingen från den arktiska kusten av Tjuktjerhalvön med föremål från kusttjuktjerna är vid sidan av samlingarna i St Petersburg och New York (Jessupexpeditionen) den mest omfångsrika och fullständiga inom alla områden.

Innuiter, Sibiriska Alaska eskimåer

Japanska föremål (se samling nr 1996.16) smat litteratur:

vid uppehållet i Japan uppdrog A.E. Nordenskiöld åt en ung japan att för expeditionens räkning göra inköp av japansk litteratur. Totalt ca 1000 titlar. Boksamlingen förvaras nu på Östasiatiska biblioteket i deposition från Kungliga biblioteket. (se ref Catalogue de la Biblioteque Japonaise de Nordenskiöld, 1883 samt EDGREN, J. S.

CATALOGUE OF THE NORDENSKIÖLD COLLECTION of Japanese books in the Royal Library.

(Acta bibliothecae regiae Stockholmiensis,XXXIII). Stockholm 1980). /PH

  • Samlingsnummer - Beskriver (7)

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.