logo

Carlotta - the museum database

1938.30 :: Kistner, Åke

Object description

Samlingen består huvudsakligen av föremål som är tillverkade och använda av balineser på Bali. Föremålen 1938.30.1-593 är från Bali, 1938.30.594-597 är från Lombok, 1938.30.598-600 är från Sumatra, 1938.30.601 är från Java, 1938.30.602 är från Sulawesi (Celebes).

Samlingen utgörs framför allt av föremål med religiös anknytning:

tempelskulpturer, processionsföremål, offerprydnader, gudaskåp, andetavlor, tillbehör och askar för betel, lontarböcker, målningar, spjutspetsar, bilor, skuggspelsdockor, dansmasker och rituella föremål som användes av präster. I samlingen finns också arkitekturdetaljer som pelarbaser, dörrar och fönster. Andra föremål utan religiös anknytning är mjärdar, kärl, redskap för risodling, skulptur mm.

(NS)

Samlingsnummer
1938.30
Samlingsnamn
Kistner, Åke
Omfattning
1938.30.1-602
Land - ursprung
Indonesien : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - ursprung
Asien
Beskrivning

Samlingen består huvudsakligen av föremål som är tillverkade och använda av balineser på Bali. Föremålen 1938.30.1-593 är från Bali, 1938.30.594-597 är från Lombok, 1938.30.598-600 är från Sumatra, 1938.30.601 är från Java, 1938.30.602 är från Sulawesi (Celebes).

Samlingen utgörs framför allt av föremål med religiös anknytning:

tempelskulpturer, processionsföremål, offerprydnader, gudaskåp, andetavlor, tillbehör och askar för betel, lontarböcker, målningar, spjutspetsar, bilor, skuggspelsdockor, dansmasker och rituella föremål som användes av präster. I samlingen finns också arkitekturdetaljer som pelarbaser, dörrar och fönster. Andra föremål utan religiös anknytning är mjärdar, kärl, redskap för risodling, skulptur mm.

(NS)

Förvärvsomständigheter - i fält
"Hopbragt av ingeniör Kistner under hans resa till Indonesien 1937/38 och av honom överlämnad som gåva till Statens Etnografiska Museum." (generalkatalogen)
Förvärvsomständigheter - till museet
"Gåva av ingeniör Åke Kistner, Stockholm." (generalkatalogen)
Datum - förvärv i fält
1937-1938
Namn - förvärvat från
Kistner, Åke (1908 - 1976), ingenjör
alt
Beskrivning
Ingenjör, "Han var född i Stockholm och avlade ingenjörsexamen i Wiesbaden. Under åren före kriget 1937-39 vistades han på Bali, varifrån han hemförde en stor samling etnografika, som han sedan skänkte till Etnografiska museet i Stockholm.[...] Åke Kistner, som på sin tid tilldelades Linnémedaljen för sina insatser, ansågs som en intresserad och mycket kunnig forskare. Under 1950-talet var han försäljare i Hald & Tesch Brand AB, efter att tidigare ha innehaft egen agentur." (DN 26 maj 1976) /US
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, runeberg.org
Datum - förvärv till museet
1938
Källor

deBoer, F. E. & Bandem, I. M. 1981. "Kaja and Kelod balinese Dance in Transition. Oxford University Press, Kuala Lumpur.

Covarrubias, Miguel.1973. "Island of Bali". Alfred A. Knopf, New York.

van Duuren, David.1996. "De kris". Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam.

Eisenman, Fred b. Jr. 1992. "Bali Sekala & Niskala". Vol 1-2. Periplus Editions.

"Ensiklopedi Wayang Purwa". Balai pustaka, Jakarta, 1991.

Frey, Edward. 1988. "The kris Mystic Weapon of the Malay World". Oxford University Press, Singapore.

Hiss, Philip Hanson. 1941. "Bali". Robert Hale Limited, London.

Hobart, Angela. 1987. "Dancing Shadows of Bali. Theatre and Myth". KPI, London and New York.

Holt, Claire. 1967. "Art in Indonesia, continuities and change". Cornell University Press, Ithaca, New York.

Hooykas, C. 1973. "Kama and Kala. Materials for the study of shadow theatre in Bali". North-Holland Publishing company, Amsterdam, London.

Kerner, Martin. 1996. "Keris-Griffe aus dem malayischen Archipel". Museum Rietberg, Zürich.

de Kleen, Tyra. 1924. "Mudras. The ritual hand-poses of the buddha priests and the shiva priests of Bali". Kegan Paul, Trench, Trubner & CO., LTD, London.

Lind, Elisabeth. 1993. Java och Bali, i: (red.) Hjort, Madeleine. "Dans i världen". Carlssons Bokförlag, Stockholm.

Nabholz-Kartaschoff, Marie-Louise. "A sacred cloth of Rangda. Kamben Cepuk of Bali and Nusa Penida." i: To Speak with Cloth. Studies in Indonesian Textiles. Ed: Gittinger, Mattiebelle. 1989. Museum of Cultural History: Los Angeles.

Ramseyer, Urs. 1977. "The art and culture of Bali". Oxford University press, Oxford.

Schuh, Gotthard. 1941. "Inseln der götter". Morgarten - Verlag, Zürich.

Slattum, Judy. 1992. "Masks of Bali. Spirits of an ancient drama". Chronicle Books, San Francisco.

Ursprungsdatabas
Etno
OWC - ursprung
OB1; OF7; OD1; OE1; OG1; OF12