logo

Carlotta - the museum database

Kistner, Åke

Object description
Åke Kistner, ingenjör, "Han var född i Stockholm och avlade ingenjörsexamen i Wiesbaden. Under åren före kriget 1937-39 vistades han på Bali, varifrån han hemförde en stor samling etnografika, som han sedan skänkte till Etnografiska museet i Stockholm.[...] Åke Kistner, som på sin tid tilldelades Linnémedaljen för sina insatser, ansågs som en intresserad och mycket kunnig forskare. Under 1950-talet var han försäljare i Hald & Tesch Brand AB, efter att tidigare ha innehaft egen agentur." (DN 26 maj 1976) /US (Etnografiska museets personregister)
Visat namn
Kistner, Åke
SMVK-EM - samma som
1017668
Annat namn
Åke L. Kistner; Kistner, Åke L.
Personefternamn
Kistner
Personförnamn
Åke
Tidpunkt - födelse
1908
Tidpunkt - död
1976
Beskrivning
Åke Kistner, ingenjör, "Han var född i Stockholm och avlade ingenjörsexamen i Wiesbaden. Under åren före kriget 1937-39 vistades han på Bali, varifrån han hemförde en stor samling etnografika, som han sedan skänkte till Etnografiska museet i Stockholm.[...] Åke Kistner, som på sin tid tilldelades Linnémedaljen för sina insatser, ansågs som en intresserad och mycket kunnig forskare. Under 1950-talet var han försäljare i Hald & Tesch Brand AB, efter att tidigare ha innehaft egen agentur." (DN 26 maj 1976) /US (Etnografiska museets personregister)
Källor - http
collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Datum - registrering
2011-02-24