logo

Carlotta - the museum database

Björkdahl, Elisabeth :: missionär

Object description

f. Gülich. Missionär i provinsen Hupeh, centala Kina. Svenska Missionsförbundet. Maka till missionär R.S. Björkdahl.

Anlände till Kina nov. 1913, stationerades i Ichang, Hupeh; 1918-19 Kikungshan, prov. Honan; hösten 1919 Ichang och senhösten 1919 Hwangchow, Hupeh. Till Sverige 1921. Åter till Kina våren 1923, Se vidare under R.S. Björkdahl.

Skänkt (tills. med R.S. Björkdahl) saml. från Centralkina, inv. 55.23. /US

Visat namn
Björkdahl, Elisabeth
Tidpunkt - födelse
1885
Tidpunkt - död
1957
Beskrivning

f. Gülich. Missionär i provinsen Hupeh, centala Kina. Svenska Missionsförbundet. Maka till missionär R.S. Björkdahl.

Anlände till Kina nov. 1913, stationerades i Ichang, Hupeh; 1918-19 Kikungshan, prov. Honan; hösten 1919 Ichang och senhösten 1919 Hwangchow, Hupeh. Till Sverige 1921. Åter till Kina våren 1923, Se vidare under R.S. Björkdahl.

Skänkt (tills. med R.S. Björkdahl) saml. från Centralkina, inv. 55.23. /US

Personefternamn
Björkdahl
Personförnamn
Elisabeth
Namn - verksam vid
Svenska Missionsförbundet
alt
Beskrivning

Svenska Missionsförbundet (SMF, från 2003 Svenska Missionskyrkan, SMK) var ett svenskt nyevangeliskt, protestantiskt trossamfund grundat 1878. Fram till 2003 kallades man Svenska Missionsförbundet (SMF), därefter Svenska Missionskyrkan (SMK) fram till 2011. Samfundet har under sin historia bedrivit mission och biståndsprojekt i flertalet länder, bland annat i Kongo, Indien, Ryssland och Kina, men även i Sverige. SMF/SMK har under årens lopp haft eget bokförlag, tidningsutgivning, egna skolor (folkhögskolor samt missionärs- och pastorsutbildningar), ungdoms- och scoutverksamheter, samt har samarbetat med flera andra kristna organisationer i Sverige och i utlandet.

SMK har enligt beslut 2011 grundat ett nytt samfund tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige som heter Equmeniakyrkan (tidigare arbetsnamnet Gemensam Framtid). Från 1 juli 2012 har det nya samfundet övertagit såväl centralt anställd personal som verksamhet. De tre bildarsamfunden har avvecklats.

Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor - http
equmeniakyrkan.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Persontitel
missionär
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.