logo

Carlotta - the museum database

1902.10 :: Hammar, Josef

Object description

Samlingen från Ostgrönland består av 278 föremål: här finns knivar, knivskaft, redskap, klubba, lampor, gryta, båge och pinnar samt stycken av bågar till drillborrar, skinnskrapor av ben, 18 hudpinnar "med hål uti" och några utan hål. Vidare skopor, träslevar, prylar, träbågar och sidostycken till, bågar, pilskaft, elva fågelpilar, pilspetsar av renhorn och "elfenben", benkilar, kastträn, 16 harpunspetsar, harpunskaft, narvalstand, sittbräden, blodpropp av ben, delar till kvinnobåtar, kajaker och hundsläden. 28 benskenor och beslag (av ben eller narvalstand), spännen till hundselen, hundpiska, nio isskrapor. Isbjörnar, renar, sälar, slädar av trä eller ben (leksaker), benprydnader.

/Is

Samlingsnummer
1902.10
Samlingsnamn
Hammar, Josef
Omfattning
1902.10.1-278
Etnisk grupp - ursprung
Inuit; Eskimå; Eskimo
Region - ursprung
Greenland; East Greenland
Land - ursprung
Grönland : Nordamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - ursprung
Amerika
Geografiskt namn - annat
Nordamerika; North America; Arktis; Arctic; Östra Grönland; America
Beskrivning

Samlingen från Ostgrönland består av 278 föremål: här finns knivar, knivskaft, redskap, klubba, lampor, gryta, båge och pinnar samt stycken av bågar till drillborrar, skinnskrapor av ben, 18 hudpinnar "med hål uti" och några utan hål. Vidare skopor, träslevar, prylar, träbågar och sidostycken till, bågar, pilskaft, elva fågelpilar, pilspetsar av renhorn och "elfenben", benkilar, kastträn, 16 harpunspetsar, harpunskaft, narvalstand, sittbräden, blodpropp av ben, delar till kvinnobåtar, kajaker och hundsläden. 28 benskenor och beslag (av ben eller narvalstand), spännen till hundselen, hundpiska, nio isskrapor. Isbjörnar, renar, sälar, slädar av trä eller ben (leksaker), benprydnader.

/Is

Förvärvsomständigheter - i fält

Om fordfynd vid Frans Josefs Fjord, Ost Grönland.

16 augusti. Frans Josefsfjorden N. Br. Nära udden mellan Frans Josefsfjorden och en bifjord norrut. På omkring tjugo stegs avstånd från stranden två vinterboningar tätt intill varandra, som vanligt vettande med gångarna ned mot stranden, utan avseende på väderstrecken. Marken mellan boningarna och stranden mycket lätt överströdd med ben, däribland en stor mängd kranier efter räv (endast omkring boningarna samlades utan svårighet ihop ett tjugotal). Inga köttgropar synliga i närheten. Söder om vinterboningarna på omkring 150 meters avstånd upptäcktes på en vidsträckt morän på flera ställen små ansamlingar av sten, som vid närmare påseende befunnos vara efterbildningar av tätt-ringar och boningar, tydligen utförda av barn. Här syntes även en köttgrop. Ännu något längre åt söder på ungefär samma avstånd från havet (omkring 80 meter) låg en grav. Ovanför denna syntes på flera ställen, mellan stora kullerstenar, som nedrullat från det ovanför liggande höga berget, här och var märken efter köttgravar. På några av dessa stora stenar var andra smärre stenar upplyftade och under dessa hittades på ett ställe 3 st. pilskaft med bredvidliggande pilspetsar samt på ett annat ställe 22 st. pinnar, tillspetsade med hål i bakre, tjocka änden. Nära stranden, i en bäck, låg mer eller mindre nedgrävda under mossen, 5 st. spjut av narvalstand och ett 6e fanns senare liggande i havet 10 steg från stranden. Diverse andra föremål fanns kringströdda här och var bland stenrösena, bl.a. en båge och en väl bibehållen hel pil. Bågen låg på marken i närheten av den stora sten, på vilken pilarna funnits och hade sannolikt sköljts ned därifrån. Generalkatalogen/is

Förvärvsomständigheter - till museet
Skänkta av professor A. G. Nathorst den 21 juni 1902.
Namn - insamlare
Hammar, Josef (1868-11-15 - 1927-08-05), läkare
alt
Beskrivning

Josef Hammar, bataljonsläkare, dr. f. 15 nov 1868 i Hälsingborg, död 5 augusti 1927 i Bouzaréa, Algeriet. Hammar blev känd genom sitt deltagande dels i Nathorsts expedition med Antarctic 1899 för att på nordöstra Grönland söka efter Andrés försvunna nordpolsexpedition, dels i boerkriget och ryskjapanska kriget. Expeditionens rika skörd av grönländska preparat och etnografika var till stor del frukten av Hammars energi och händighet; sina egna samlingar från färden donerade han till staten.

I boerkriget deltog han 1899-1900 som läkare vid en av Transvaalregeringens fältambulanser. Även till japanska armén 1904-05 utsändes han på svenska statens uppdrag för militärmedicinska studier.

ur Svenska Män och Kvinnor. /US

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
sok.riksarkivet.se
Namn - förvärvat från
Nathorst, Alfred Gabriel (1850 - 1921), forskningsresande, geolog
alt
Beskrivning

Nathorst, Alfred Gabriel, geolog, paleobotaniker, polarforskare, verksam vid Sveriges geologiska undersökning 1873-84, professor vid Naturhistoriska riksmuseets nyskapade avdelning för arkegoniater och fossila växter 1884-1917. N. besökte 1870 Spetsbergen och ledde senare flera resultatrika expeditioner till Svalbard och Grönland. En färd 1898 hade som ett av sina syften att eftersöka och om möjligt undsätta medlemmarna i Andrée-expeditionen. Ett uppmärksammat fynd av växtlämningar i glaciala leror i Skåne 1871 inledde en rad av undersökningar över växtvärldens utveckling i postglacial tid. N:s studier över geologiskt äldre floror, bl.a. från rät-lias i Skåne, paleozoikum och mesozoikum i Arktis och tertiär i Japan, gjorde honom till en internationell auktoritet. Källa: Nationalencyklopedin. /US

(Svenska män och kvinnor 1949, s. 401). Skänkt bl a samling från Japan (1898.2.1-19, träsnitt från bl a Sino-japanska kriget). (PH)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
commons.wikimedia.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Datum - förvärv till museet
1902-06-21
Källor - http
archive.org
Sökord
Frans Josefs Fjord
Ursprungsdatabas
Etno
OWC - ursprung
NB2