logo

Carlotta - the museum database

bild

Düben, Gustaf Vilhelm Johan von

Object description
Friherre. Skänkt två föremål från Malacka och Nya Kaledonien.
Object description
Gustaf Wilhelm Johan von Düben, friherre. Läkare. Professor i patologisk anatomi 1858 vid Karolinska inst. Företog resa 1844-46 till Kap, Ostindien och Kina vilken han skildrade i tryck. D. var medl. av flera in- och utländska vetenskapliga sällskap, bl a Vet.akad. från 1860. Lärare i anatomi vid Konstakad. Stadsfullmäktig i Stockholm. Gav ut skrifter, bl a inom antropologin. Det stora verket " Om Lappland och Lapparne" (1873). Deltog i A.E. Nordenskiölds expedition till västra Grönland 1870 och 1871 i von Otters expedition. /US Denna uppgift förefaller vara felaktig med tanke på vad som står i Wikipedia, dvs att han under 1871 gjorde resor i Lappland. 2014-11-10/MJ
 • Namn - förvärvat från (1 227)
 1. Thumbnail
  bild
  Name:
  hatt
  Identity:
  1846.03.0001
  Location:
  Asien, Malacca, Singapore
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von
 2. Thumbnail
  bild
  Name:
  bälte, skärp
  Identity:
  1846.03.0002
  Location:
  Melanesia, Melanesien, New Caledonia, Nya Kaledonien, Oceanien
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von
 3. Thumbnail
  Name:
  Düben, Gustaf von
  Identity:
  1877.01
  Location:
  Afrika, Asien, Kina, Oceania, Oceanien, Pacific, Pacifiken, Singapore, USA
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von
 4. Thumbnail
  Name:
  Düben, Gustaf von
  Identity:
  1881.04
  Location:
  Europa, Sverige
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von
 5. Thumbnail
  Name:
  Düben, Gustaf von
  Identity:
  1881.05
  Location:
  America, Arctic, Arktis, Greenland, Grönland, Nordamerika, North America, Västra Grönland, West Greenland
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik, Otter, Fredrik von
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  ändbeslag, beslag
  Identity:
  1881.05.0001
  Location:
  Grönland, Kangaatsiaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  kula, pärla [?]
  Identity:
  1881.05.0002
  Location:
  Grönland, Kangaatsiaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  föremål
  Identity:
  1881.05.0003
  Location:
  Grönland, Kangaatsiaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  fragment, kajakstol
  Identity:
  1881.05.0004
  Location:
  Grönland, Kangaatsiaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 10. Thumbnail
  bild
  Name:
  propp
  Identity:
  1881.05.0005
  Location:
  Grönland, Kangaatsiaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 11. Thumbnail
  bild
  Name:
  kantskoning
  Identity:
  1881.05.0006
  Location:
  Grönland, Kangaatsiaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 12. Thumbnail
  bild
  Name:
  beslag, fragment
  Identity:
  1881.05.0007
  Location:
  Grönland, Kangaatsiaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 13. Thumbnail
  bild
  Name:
  redskap, verktyg
  Identity:
  1881.05.0008
  Location:
  Grönland, Kangaatsiaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 14. Thumbnail
  bild
  Name:
  fragment, redskap, spets, verktyg
  Identity:
  1881.05.0009
  Location:
  Grönland, Kangaatsiaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  föremål, fragment
  Identity:
  1881.05.0010
  Location:
  Grönland, Kangaatsiaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 16. Thumbnail
  bild
  Name:
  skydd, spetsskydd
  Identity:
  1881.05.0011
  Location:
  Grönland, Kangaatsiaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 17. Thumbnail
  bild
  Name:
  kniv
  Identity:
  1881.05.0012
  Location:
  Grönland, Kangaatsiaq, Kangaitsiak [ocr], Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 18. Thumbnail
  bild
  Name:
  fragment, redskap, verktyg
  Identity:
  1881.05.0013
  Location:
  Grönland, Kangaatsiaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 19. Thumbnail
  bild
  Name:
  föremål [ocr]
  Identity:
  1881.05.0014 [ocr]
  Location:
  Grönland, Kangaatsiaq, Kangaitsiak [ocr], Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 20. Thumbnail
  bild
  Name:
  föremål [ocr]
  Identity:
  1881.05.0015
  Location:
  Grönland, Kangaatsiaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 21. Thumbnail
  bild
  Name:
  dosa, kruthorn [?]
  Identity:
  1881.05.0016
  Location:
  Grönland, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 22. Thumbnail
  Name:
  pilspets
  Identity:
  1881.05.0017
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 23. Thumbnail
  bild
  Name:
  ögonskydd, solglasögon
  Identity:
  1881.05.0018
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 24. Thumbnail
  bild
  Name:
  kam
  Identity:
  1881.05.0019
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 25. Thumbnail
  Name:
  föremål, prydnad [?]
  Identity:
  1881.05.0020
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 26. Thumbnail
  Name:
  figur, skulptur
  Identity:
  1881.05.0021
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 27. Thumbnail
  Name:
  kniv
  Identity:
  1881.05.0022
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 28. Thumbnail
  Name:
  redskap, verktyg
  Identity:
  1881.05.0023
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 29. Thumbnail
  bild
  Name:
  blad, skedblad
  Identity:
  1881.05.0024
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 30. Thumbnail
  Name:
  ask
  Identity:
  1881.05.0025
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 31. Thumbnail
  Name:
  Fragment av kanten till träskål. [ocr]
  Identity:
  1881.05.0026 [ocr]
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 32. Thumbnail
  bild
  Name:
  hänge
  Identity:
  1881.05.0027
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 33. Thumbnail
  bild
  Name:
  beslag, rembeslag
  Identity:
  1881.05.0028
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 34. Thumbnail
  bild
  Name:
  kniv
  Identity:
  1881.05.0029
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 35. Thumbnail
  bild
  Name:
  kniv
  Identity:
  1881.05.0030
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 36. Thumbnail
  bild
  Name:
  gaffel
  Identity:
  1881.05.0031
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 37. Thumbnail
  Name:
  handtag
  Identity:
  1881.05.0032
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 38. Thumbnail
  Name:
  föremål, fragment
  Identity:
  1881.05.0033
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 39. Thumbnail
  Name:
  kniv
  Identity:
  1881.05.0034 [ocr]
  Location:
  Clwu3hav [ocr], Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 40. Thumbnail
  bild
  Name:
  fragment, handtag, kniv
  Identity:
  1881.05.0035
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 41. Thumbnail
  Name:
  beslag
  Identity:
  1881.05.0036
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 42. Thumbnail
  Name:
  pryl, redskap
  Identity:
  1881.05.0037
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 43. Thumbnail
  Name:
  beslag
  Identity:
  1881.05.0038
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 44. Thumbnail
  Name:
  Munstycke till drillborr av
  Identity:
  1881.05.0039
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 45. Thumbnail
  Name:
  handtag
  Identity:
  1881.05.0040 [ocr]
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 46. Thumbnail
  Name:
  handtag
  Identity:
  1881.05.0041 [ocr]
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 47. Thumbnail
  Name:
  Träföremål. [ocr]
  Identity:
  1881.05.0042 [ocr]
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 48. Thumbnail
  Name:
  Träföremål. [ocr]
  Identity:
  1881.05.0043 [ocr]
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 49. Thumbnail
  Name:
  Träföremål. [ocr]
  Identity:
  1881.05.0044 [ocr]
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 50. Thumbnail
  Name:
  fragment
  Identity:
  1881.05.0045 [ocr]
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 51. Thumbnail
  Name:
  föremål
  Identity:
  1881.05.0046
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 52. Thumbnail
  Name:
  fragment, krok, redskap
  Identity:
  1881.05.0047
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 53. Thumbnail
  Name:
  krok
  Identity:
  1881.05.0048
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 54. Thumbnail
  Name:
  Fragment av [ocr]
  Identity:
  1881.05.0049 [ocr]
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 55. Thumbnail
  Name:
  Träribba4 [ocr]
  Identity:
  1881.05.0050 [ocr]
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 56. Thumbnail
  Name:
  Träföremål. Spetsända [ocr]
  Identity:
  1881.05.0051 [ocr]
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 57. Thumbnail
  Name:
  harpunspets [ocr]
  Identity:
  1881.05.0052
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 58. Thumbnail
  Name:
  beslag
  Identity:
  1881.05.0053
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 59. Thumbnail
  Name:
  Fragmentarisk bencre1 till harpunepets. [ocr]
  Identity:
  1881.05.0054 [ocr]
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik
 60. Thumbnail
  Name:
  larpunspets av eilk
  Identity:
  1881.05.0055 [ocr]
  Location:
  Grönland, Ilimanaq, Nordamerika, North America
  Person:
  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, Nordenskiöld, Adolf Erik

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.