logo

Carlotta - the museum database

2004.12.0002 :: skulptur

  • Data elements
Inventarienummer
2004.12.0002
Sakord
skulptur
Sakord, engelska
sculpture
Etnisk grupp - tillverkare
woyo
Ort - ursprung
Muba
Land - ursprung
Kongo-Kinshasa : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Land, engelska - ursprung
Democratic Republic of the Congo
Världsdel - ursprung
Afrika
Världsdel, engelska - ursprung
Africa
Geografiskt namn - annat
Nedre Kongo; östra Kongo
Publicerad text, engelska
"A remarkable artist emerged at the turn of the twentieth century in the region of the old Ngoyo kingdom, in a village called Muba. He specialized in figural pottery and his art is preserved in many museums and private collections around the world. He usually mounted one or two standing, sitting or kneeling human figures on a bowl, modeling them with mild facial expressions. His name was carved with single or double lines in the wet clay: VOANIA MUBA, in block letters. The almond-shaped eyes, the short incision to suggest the eyebrows, the neatly combed hair and the often delicate smile are equally part of his signature." Vanhee, 2013. I Cooksey, Susan et al (red.), Kongo across the Waters. Gainesville, FL: University of Florida Press.
Namn - tillverkare
Voania Muba
Namn - insamlare
Arrhenius, K. J. L. Elias (1883 - 1923-12-06), kapten, kommendant, major
alt
Beskrivning
Karl Johan Ludvig Elias Arrhenius, major, född 1883 i Västerås, död 1923. Han tjänstgjorde som kapten i den belgiska Kongoarmén från 1907. Han tog sin studentexamen 1905 i Västerås och påbärjade därefter sin militära karriär och blev reservlöjtnant. År 1906 studerade han juridik i Uppsala men 1907 reste han till Kongo i Kongostatens tjänst. Så småningom fick han här sin kaptensgrad och enligt Naturhistoriska museets arkiv hade han fått denna grad 1913. I december 1915 kom han hem till Sverige. Han hade blivit skadad i lungan och gjorde här hemma en föredragsturné men återvände i april 1916. När Prins Wilhelm år 1921 genomkorsade den centralafrikanska kontinenten med den svenska zoologiska expeditionen, var det Elias Arrhenius som i egenskap av commendant lotsade den genom det belgiska territoriet. Utöver detta var han allmänt behjälplig med allt vad expeditionen behövde. Han dog 1923 i Rutshuru i Belgiska Kongo. Han har skänkt en samling från Belgiska Kongo, inv. 1917.1. samt stora mängder zoologiska samlingar till Naturhistoriska riksmuseet. Elias var son till v. häradshövding Carl Gustaf Arrhenius (1849-1922) och Thurinna Löwegren (1854-1907). Genom en släkting har fotosamling 0803 från Elias tid i Kongo skänkts till Etnografiska museet.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
www.nrm.se, digitaltmuseum.org, www.geni.com
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Namn - förvärvat från
Nordiska Afrikainstitutet
Beskrivning
Forskningsinstitution
Ursprungsdatabas
Etno
Belongs to Samling
2004.12 :: Arrhenius, K. J. L. Elias

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.