logo

Carlotta - the museum database

bild

1929.07 :: Egg, Herssi och Savade

Object description
Samling från Brittiska Somaliland. Saml. består av: sköld, dolk, korgflaska, matta. /US
Samlingsnummer
1929.07
Samlingsnamn
Egg, Herssi och Savade
Omfattning
1929.07.1-4.
Land - ursprung
Somalia : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - ursprung
Afrika
Beskrivning
Samling från Brittiska Somaliland. Saml. består av: sköld, dolk, korgflaska, matta. /US
Förvärvsomständigheter - till museet
Gåva vid cirkus Hagenbecks besök i Stockholm av den vid cirkusen anställde somalihövdingen Herssi Egg och direktör Savade. /US
Namn - förvärvat från
Ige, Hirsi
Beskrivning

Somalihövding. Skänkt 4 föremål från Brittiska Somaliland. (US)

Var ledaren för den grupp somalier som besökte Sverige 1929 och visades upp i en sk "völkerschau" (människoutställning) bl a i Stockholm. Utställningen arrangerades av Circus Carl Hagenbeck, Hamburg, och vid besöket donerade Hirsi Ige fyra föremål till Etnografiska museet och föreståndaren Gerhard Lindblom, som enligt den svensk-somaliske forskaren Bodhari Warsame hade träffat Ige i London redan 1895. (MB)

Savade
Beskrivning
Direktör.
Källor
Se Aftonbladet och N.D.A. den 4/6, samt Sthlms Dagbl., Soc.Dem. och Sv. Morgonbladet den 5/6. Urklipp bland originalhandlingarna. /US
Ursprungsdatabas
Etno
OWC - ursprung
MO5