logo

Carlotta - the museum database

1915.02.0554 :: skulptur, anfigur

Object description
Skulptur/kvinnofigur skuren ur ett stycke trä. Konformad ihålig kropp, påminner om en kjol. Armar som vilar på höfterna, bröst och ansikte med ansiktsdrag skuret i relief. Ansiktet övergår i nacken till att bli en fågel som sträcker en bit ner på ryggen och tjugo centimeter ovanför kvinnofigurens huvud. Fågeln har uppåtsträckt hals och näbb. Figuren är målad i rött, svart och vitt. Typisk mellan Sepik dekor. Användningsområde okänt, men har förmodligen stått i ett Men´s house.
Inventarienummer
1915.02.0554
Sakord
skulptur; anfigur
Sakord, engelska
sculpture
Utställning - planerad
Avian allies
alt
Tidpunkt - öppnad/start
2018
Utställning, monterdel - planerad
Avian allies - Mythology - Oceania, Mytologi/Symbolism - Oceanien
alt
Land - tillverkad
Papua Nya Guinea : Oceanien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Region - ursprung
Sepik river
Land, engelska - ursprung
Papua New Guinea
Världsdel - ursprung
Oceanien
Geografiskt namn - annat
Sepikfloden; Tyska Nya Guinea; Melanesien; Melanesia
Beskrivning
Skulptur/kvinnofigur skuren ur ett stycke trä. Konformad ihålig kropp, påminner om en kjol. Armar som vilar på höfterna, bröst och ansikte med ansiktsdrag skuret i relief. Ansiktet övergår i nacken till att bli en fågel som sträcker en bit ner på ryggen och tjugo centimeter ovanför kvinnofigurens huvud. Fågeln har uppåtsträckt hals och näbb. Figuren är målad i rött, svart och vitt. Typisk mellan Sepik dekor. Användningsområde okänt, men har förmodligen stått i ett Men´s house.
Avian allies, text eng

The pitched gable ends of ceremonial men’s houses (ngeko) in the Iatmul, Sawos and Yuat regions of the Middle Sepik were decorated with prominent carved finials depicting a bird clutching a male or female figure in its talons. Western Iatmul and Sawos ceremonial house finials often depict a male figure with the eagle rising above them. Many central Iatmul and Yuat ceremonial house finials portray a bird clutching a woman in its talons. The bird is most likely a sea eagle (gawi), a successful and effective hunter that was also viewed as a powerful headhunting symbol. Writing on man/bird finial figures from the Sepik in the 1930s, Gregory Bateson noted that the eagle was regarded as a symbol for the fighting force of the village.

The eagle/woman finial also alludes to other mythological creation stories. Briefly, a mythological story still told today, tells of two sisters, one of whom was brought by the water spirit/crocodile/human male to a village beneath the river where they married. After they mated she laid two eggs, out of which hatched eagle children. These flew up through the river and settled in a tree from which they attacked and killed all the men, women, and children in the area. They eventually returned to the underwater village and caught their mother, one clasping her head in its talons, the other bearing her by her feet, and they carried her up to their tree where they killed and consumed her, only leaving her skull intact. As such, house finials connect male and female ancestral and mythical beings with an eagle that represents to strength of the village as a unit.

This house finial does not bear much evidence of environmental weathering that would be expected of a finial carving exposed to the elements. Considering this and the freshness of the pigment, it is likely it was collected not long after it was made.

Avian allies, text sv

De höga gaveländarna på männens ceremoniella hus (ngeko) i Iatmul, Sawos och Yuat-regionerna i mellersta sepikregionen var dekorerade med utmärkande snidade avslut som avbildade en fågel som greppar en manlig eller kvinnlig figur med sina klor. Sådana avslut i västra Iatmul och Sawos avbildar ofta en manlig figur med en örn som lyfter ovanför dem. I centrala Iatmul och Yuat föreställer de en fågel som greppar en kvinna i sina klor. Fågeln är troligtvis en havsörn (gawi), en framgångsrik och effektiv jägare som också betraktades som en kraftfull huvudjägarsymbol. På 1930-talet skrev Gregory Bateson om dessa figurer och han förklarade då att örnen sågs som en symbol för byns stridsstyrka.

Örn/kvinnofiguren på husen refererar också till olika typer av mytologiska skapelseberättelser. I korthet skildrar en sådan historia, som än idag återges, två systrar, varav den ena fördes till en by under floden av vattenanden/krokodilen/människan där de gifte sig. Efter att de haft samlag lade hon två ägg, vilka kläcktes och fram kom örnbarn. Dessa flög upp från floden och bosatte sig i ett träd från vilket de attackerade och dödade alla män, kvinnor och barn i området. De återvände så småningom till undervattensbyn och fångade sin mamma. Den ena grep tag i sin mammas huvud med sina klor, den andra tog tag i fötterna och de förde henne upp till trädet där de dödade och sedan åt upp henne men lämnade hennes huvud. Den här typen av skulpturer från de ceremoniella husens gaveländar sammankopplar förfäder och mytiska varelser med örnen som representerar byns gemensamma styrka.

Den här husskulpturen uppvisar inte några tecken på väderslitage. Med tanke på detta och de fortfarande klara färgerna är det troligt att den samlades in strax efter det att den tillverkats.

Materialkategori
trä
Teknik - tillverkning
skuren; målad
Namn - insamlare
Mörner, Birger (1867-05-05 - 1930-03-10), diplomat, författare, greve, resenär
alt
Beskrivning
Mörner, Birger ,

Birger Mörner (eg. Mörner af Morlanda), född 1867, död 1930, diplomat, författare, greve, resenär.

Birger Mörner företog vidsträckta färder i tropikerna och hemförde en rad etnografika som han skänkte till svenska samlingar. Flera expeditioner dokumenterades i olika litterära former.

År 1913-14 färdades han upp förSepik-floden (även kalla kejsarinnan Augustas flod) och Ramú i Papua Nya Guinea (Gerhard Lindblom i förord till Vogel 1951)

Mörner skrev vidare romaner med ämnen ur svensk historia, t.ex. barockpastischen Dess höga plaisir (1897). Han stödde trofast Strindberg i olika lägen och porträtterade honom i en viktig minnesbok (1924). Som många snillens förtrogne kunde M. efterlämna en betydande samling av brev och handskrifter. Nationalencyklopedin. /US

Han var far till Marianne Mörner (1895-1977), Carl Gustav Mörner (1897-1947), Hans George Mörner (1901-1958), Diana Felicite Mörner (1913-1994) och professor Magnus Mörner (1924-2012). (Wikipedia, 2013-01-11)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se, collections.smvk.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Namn - förvärvat från
Wahlen, Heinrich Rudolph (1873 - 1970), konsul
Beskrivning
Heinrich Rudolph Wahlen, född 1873 i Tyskland, död 1970, konsul och företagare, ägde flera av de västra öarna i Bismarckarkipelagen i början av 1900-talet. Han lät bygga en stor herrgård på Luf Island, Hermit Group, Western Islands. Han var gift med Thyra och de var föräldrar till Viola Wahlen.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Tidpunkt - förvärv till museet
1915
Längd
96 cm
Bredd
18,8 cm
Utställning - tidigare
Fetish Modernity
alt
Tidpunkt - öppnad/start
2013-10-19
Tidpunkt - stängd/slut
2014-03-30
Kulturer i Stilla havet
alt
Tidpunkt - öppnad/start
2017-02-25
Tidpunkt - stängd/slut
2017-08-28
Riksmuseets etnografiska avdelnings nya utställning
alt
Tidpunkt - öppnad/start
1917-05-11
Tidpunkt - stängd/slut
1918
Utställning, del av - tidigare
Fetish Modernity - Mystic Village
alt
Riksmuseets etnografiska avdelning, sal 5, Tyska Nya Guinea
alt
Sökord
Google Art
Ursprungsdatabas
Etno
Klassifikation, OCM (smal)
Heliga föremål och platser (778)
Vecka - Veckans föremål
2019-31
OWC - ursprung
OJ4
Tillståndsbedömning
Stor spricka i nedre delen (130920).
Belongs to Samling
1915.02 :: Wahlen, Heinrich Rudolph

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.