logo

Carlotta - the museum database

1848.01.0005 :: kappa, mantel

Object description
Kappa best. av en matta som på ena sidan prydes av en mängd smala remsor av hundskinn. Skinnremsornas hårbeklädnad nu helt borta. Remsornas fria ändar bildar en överskjutande frans längs nedre kanten, Under denna har flätverket en svartmönstrad bård. (Orig. nr. 1,557)
Inventarienummer
1848.01.0005
Inventarienummer, tidigare
RM.1557
Sakord
kappa; mantel
Etnisk grupp - ursprung
maori
Land - ursprung
Nya Zeeland : Oceanien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Land, engelska - ursprung
New Zealand
Världsdel - ursprung
Oceanien
Världsdel, engelska - ursprung
Oceania
Geografiskt namn - annat
New Zealand
Beskrivning
Kappa best. av en matta som på ena sidan prydes av en mängd smala remsor av hundskinn. Skinnremsornas hårbeklädnad nu helt borta. Remsornas fria ändar bildar en överskjutande frans längs nedre kanten, Under denna har flätverket en svartmönstrad bård. (Orig. nr. 1,557) [ocr]
Beskrivning - engelska
Cloak consisting of Mat decorated on one side with dogskin strips. Maori, New Zealand. (Rydén, Stig. The Banks collection, p.82)
Materialkategori
läder-skinn-päls; växtmaterial
Material - tillverkning
lin
Material - sekundärt
hundskinn
Namn - insamlare
Banks, Joseph
alt
Beskrivning

Joseph Banks, Sir. Brittisk naturforskare och mecenat. Tillsammans med Linnés lärjunge Daniel Solander deltog B. i James Cooks första världsomsegling 1768-71. Båda blev vid hemkomsten hedersdoktorer i Oxford. År 1772 företog de en forskningsresa till Hebriderna och Island. B:s herbarium och bibliotek förvaras i British Museum. B. var under hela 42 år (1778-1820) president i Royal Society.

Insamlat etnografiska föremål från Söderhavet, inv. 1848.1. /US

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Namn - förvärvat från
Alströmer, Johan
alt
Beskrivning

Johan Alströmer, född 17 maj 1742 och död 4 oktober 1788 (enligt Nordisk familjebok dog han 1786) var en svensk industriman.

Johan Alströmer föddes på Hova gästgivargård under en av modern företagen resa som son till Jonas Alströmer och hans andra hustru Hedvig Elisabeth Paulin. Alströmer studerade bergsbruk, men då den äldre halvbrodern Patrik Alströmer ingick bolag med Johans andra halvbror Clas Alströmer i Göteborg fick Johan ta över faderns verksamhet i Alingsås.

1777–81 företog han en utländsk resa - "grand tour" - över större delen av Europas kontinent och insamlade naturalster, verktyg, maskinmodeller och annat som han skickade hem till Sverige. Han hade valt Carl Wilhelm Carlberg som följeslagare och tecknare på färden. Såväl Alströmers som Carlbergs resa bekostades av Clas Alströmer. Alströmer och Carlberg påbörjade resan i Göteborg den 30 maj 1777. Färden gick över Helsingör och Köpenhamn över Hamburg, Lübeck, Kassel, Frankfurt am Main, Heidelberg, Mainz och Köln till Aken och Spa, där man gjorde en veckas uppehåll. Resan gick sedan till Bryssel, Antwerpen, Amsterdam och Haag till London, dit man ankom den 24 oktober. Där gjordes utfärder bland annat till Kew och julaftonen firades i Oxford. Efter en tur i norra England var man den 18 januari 1778 tillbaka i London, där man tillbringade större delen av året.

Först i början av november kom man till Paris där man bland andra träffade Roslin och Sergel. Över Fontainebleau gick resan i maj 1779 till Lyon, Avignon och Nimes och i juni till Genève och Bern. Efter förlängd tjänstledighet för Carlberg kom man den 21 juli till Turin och över Milano, Parma, Bologna och Florens gick resan snabbt mot Rom. Ankomsten dit skedde den 1 november, men redan den 7 december var man i Neapel. Först den 1 mars 1780 var man tillbaka i Rom. Här dröjde man sig kvar en månad eftersom uppehållet skedde för "att lämna reskamraten Carlberg tid och tillfälle att få avteckna de monument, som han länge nog hade betraktat, men ännu ej börjat avrita; en konst i vilken han annars är en mästare". Åter till Bologna och sedan till Venedig gick hemresan först till Wien, där senare delen av maj tillbringades. Därefter for man vidare över Prag och Dresden till Berlin dit ankomsten skedde den 5 juni 1781. Därifrån reste Alströmer själv hem till Sverige och Bollerup via Stralsund.

Johan Alströmer skötte sitt gods Nolhaga mönstergillt, intresserade sig för potatisodling och förbättring av torparbostäderna. Alströmer var sedan 1783 gift med Hedvig Katarina Dankwardt-Lilljeström. (wikipedia, 2013-03-11)

Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
sok.riksarkivet.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Händelse - var närvarande vid
James Cook, första expeditionen (1768–1771)
alt
Beskrivning

Initiativet till första expeditionen togs av Royal Society. James Cook, som vid 40 års ålder fortfarande var en ganska okänd person, befordrades från ansvarsstyrman till löjtnant och blev fartygschef på barken HMB Endeavour. Expeditionen gick ut på att transportera medlemmar av Royal Society till Tahiti så de kunde observera Venus passage över solen. Sedan skulle man söka efter Terra Australis, en kontinent som dåtidens filosofer trodde fanns på södra halvklotet som motvikt till landmassorna på nordsidan av jordklotet. Ledare för vetenskapsmännen var den då 26-årige Joseph Banks; han assisterades av den svenske botanikern Daniel Solander, astronomer och illustratörer.

På resan till Stilla havet stannade expeditionen tre veckor i Rio de Janeiro för att reparera fartyget och för att proviantera. I januari 1769 seglade skeppet förbi Eldslandet och med lite tur passerade de lite senare Kap Horn. När expeditionen i april 1770 kommit till Tahiti och utfört sitt huvuduppdrag började segla åt syd och sydväst. Man fann Nya Zeeland vars kuster kartlades på sex månader. Därefter korsade man Tasmanska havet och kom till Australiens sydöstkust varefter man seglade norrut och utforskade Australiens östkust. I juni 1770 strandade fartyget på Stora barriärrevet och var nära att sjunka men efter en nödtorftig reparation hittade de en lucka i revet som idag bär namnet Cookpassagen. Efter att ha seglat till Batavia (Jakarta) för att proviantera återvände man till England. Den 13 juli 1771 satte Cook sin fot åter på brittisk mark och tre dagar senare ankrade HMS Endeavour i Woolwich. Cook blev introducerad hos kungen Georg III som befordrade honom till kommendörkapten. (wikipedia, 2013-10-29)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
en.wikipedia.org, sv.wikipedia.org
Samlingsbesök. 2017-08-31. Maorisk mantel
Beskrivning
Forskarbesök som vill studera en maorisk mantel.
Samlingsbesök. 2017-10. Banks/Sparrman
alt
Beskrivning
Besök som vill studera föremål från Banks/Sparrman. Bland annat ett stort tapa-tyg som ska fotograferas.
Samlingsbesök. 2018-09. Oceanien
Beskrivning
Besökare som vill titta på föremål från Oceanien.
Längd
160 cm
Bredd
115 cm
Referens - publicerad i
Gyllenberg, Eva-Karin (2019) Här ligger James Cooks skatter gömda. Artikel, Dagens Nyheter 2019-09-16
Källor - http
dagens.dn.se, libris.kb.se
Sökord
James Cook
Ursprungsdatabas
Textil
Tillståndsbedömning
Rostig spik borttagen, satt i överkant - troligen gammalt utställningsmontage.
Konserveringsåtgärd - Utförd
Insektssanerat vid tömmning av Kylrum februari 2000. Isolerad.
Konserveringsåtgärd - Lista
insektssanerad
Belongs to Samling
1848.01 :: Banks Collection

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.