logo

Carlotta - the museum database

bild

Allmänna etnografiska utställningen 1878-79 :: 1878

Object description

Utställningen visades i Arvfurstens palats, Gustav Adolfs torg, Stockholm (Utrikesdepartementet sedan 1906) 1878-1879.

Föremålen fotograferades av fotografen vid vitterhetsakademien Carl Fredrik Lindberg (C. F. Lindberg). Albumet i form av lösa blad i en låda (föremålsmärkt nr 1900.32.0495) fick pris i Venedig 18xx. Katalogen omfattar mer än 6200 nummer, antalet föremål var dock ännu fler eftersom vissa nummer omfattar flera föremål. Föremålen utgjordes av etnografiska samlingar som fanns inom Sverige, de flesta från Naturhistoriska Riksmuseet och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG).

Sex illustrationer ur Ny illustrerad tidskrift återgivande bla interiörer från utställningen inköptes från Åke Linnarsson, Jönköping, 1950.

Utställningsnamn
Allmänna etnografiska utställningen 1878-79
Tidpunkt - öppnad/start
1878
Tidpunkt - stängd/slut
1879
Plats
Arvfurstens palats, Stockholm
Beskrivning

Utställningen visades i Arvfurstens palats, Gustav Adolfs torg, Stockholm (Utrikesdepartementet sedan 1906) 1878-1879.

Föremålen fotograferades av fotografen vid vitterhetsakademien Carl Fredrik Lindberg (C. F. Lindberg). Albumet i form av lösa blad i en låda (föremålsmärkt nr 1900.32.0495) fick pris i Venedig 18xx. Katalogen omfattar mer än 6200 nummer, antalet föremål var dock ännu fler eftersom vissa nummer omfattar flera föremål. Föremålen utgjordes av etnografiska samlingar som fanns inom Sverige, de flesta från Naturhistoriska Riksmuseet och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG).

Sex illustrationer ur Ny illustrerad tidskrift återgivande bla interiörer från utställningen inköptes från Åke Linnarsson, Jönköping, 1950.

Referens - källa
Stolpe, Hjalmar (1879). Den allmänna etnografiska utställningen. D. 1, Etnografisk öfversigt : 1879. Stockholm
alt
Källor - http
libris.kb.se, runeberg.org
Stolpe, Hjalmar (1879). Den allmänna etnografiska utställningen. D. 2, Specialförteckning : 1879. Stockholm
alt
Källor - http
libris.kb.se, runeberg.org
Katalog ja/nej
ja
Fotodokumentation ja/nej
ja
Eget material ja/nej
ja
Namn - ansvarig
Stolpe, Hjalmar (1841 - 1905), arkeolog, etnograf, intendent
alt
Beskrivning

Hjalmar Stolpe, verksam vid Statens historiska museum 1874 -1900. Professor och intendent vid Riksmuseets etnografiska avd. från 1903 till 1905. S. lyckades år 1900 få de etnografiska samlingarna vid Riksmus. erkända som en självständig avd. och förordnades år 1900 till föreståndare där. Grundade Etnografiska Museet i Stockholm och var banbrytare på ornamentstudiets område. Utgav 1890-91 det banbrytande verket "Utvecklingsföreteelser i naturfolkens ornamentik".

S. gjorde naturhistoriska och arkeologiska studier på Björkö, Birka

fr o m 1871. Grävningarna fortsatte 1873-81. Mera tillfälligt 1888-90 och 1895. Omkring 1.100 gravar samt ett parti av "svarta jorden" undersöktes, varjämte gravfälten delvis kartlades 1888-89.

Åren 1881-82 och 1893 undersökte han de berömda båtgravarna vid Vendels kyrka i Uppland och 1891-92 stenålderlämningarna i grottan Stora Förvar på Stora Karlsö vid Gotland.

S. använde tidigt fototekniken och framstår som Sveriges förste store stilbildande fältarkeolog.

Deltog som etnograf i fregatten Vanadis världsomsegling 1883-85, varifrån han hemförde 7.500 föremål. /US

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Namn - samarbete med
Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi
alt
Källor - http
ssag.se, libris.kb.se
Katalogtitel
Vägledning och Specialförteckning, två volymer 1879
Inlånat ja/nej
ja
Utställningstyp
tillfällig utställning
Objekt, externt - skedde i närvaro av
LRK:3301
Källor - http
kulturarvsdata.se

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.