logo

Carlotta - the museum database

Med världen i Kappsäcken :: 2002-10-26, 2009-05-19, 2009-11-06

Object description
Utställningen kallades ursprungligen för Jubileumsutställningen och skullle ha öppnats 2000. Det planeringsmaterialet finns i Björn Ranungs efterlämnade handlingar.

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.