logo

Carlotta - the museum database

Med världen i Kappsäcken :: 2002-10-26, 2009-05-19, 2009-11-06

Object description
Utställningen kallades ursprungligen för Jubileumsutställningen och skullle ha öppnats 2000. Det planeringsmaterialet finns i Björn Ranungs efterlämnade handlingar.
Utställningsnamn
Med världen i Kappsäcken
Tidpunkt - öppnad/start
2002-10-26; 2009-05-19; 2009-11-06
Plats
Etnografiska museet, Stockholm
Beskrivning
Utställningen kallades ursprungligen för Jubileumsutställningen och skullle ha öppnats 2000. Det planeringsmaterialet finns i Björn Ranungs efterlämnade handlingar.
Anmärkning
Utställning revideras under 2011-12 p g a uppbyggnad av Öppet magasin, som delvis byggs upp i kappsäckens lokaler.
Katalog ja/nej
ja
Namn - ansvarig
Länsikylä, Leif [teknisk producent]
alt
Beskrivning
Leif Länsikylä, SMVK, Utställningsproducent, Etnografiska museet.
Källor - http
collections.smvk.se, collections.smvk.se
Svensson, Irene [producent]
Beskrivning
Arkivarie, dokumentalist mm t o m 2005
Källor - http
collections.smvk.se
Pressinfo ja/nej
ja
Namn - samarbete med
Asker, Anna [scenograf]
alt
Thespis Light AB
Beskrivning
Thespis Light arbetar med ljusteknik, främst på museer och teatrar. De har arbetat med utställningar på Etnografiska museet, Nationalmuseum och Liljevalchs.
Programverk
se vernissagekortet
Texter ja/nej
ja
Katalogtitel
Boken “Med världen i Kappsäcken” som utkom våren 2002 fungerar som en ledsagande volym till utställningen.
Utställningstyp
basutställning
Affisch ja/nej
ja
Pedagogiskt material
Texter för audioguide: Hela kappsäcken och Linnés lärjungars föremål i utst.
Inbjudningskort ja/nej
ja
Utställningsplanering, ja/nej
ja

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.