logo

Carlotta - the museum database

0307 :: Linné - Mexiko

Object description

Från a-q. Alla bilder från Mexiko tagna 1932 och kom till museet 1935.

a: Teotihuacan (241) utgrävningar, fornlämningar, invånare

b, Mexiko (29) utgrävningar, fornlämningar mm

c, Tula (32) landskap, miljöer, invånare, fornlämningar

d, Oaxaca (54) fornlämningar, invånare, miljöer mm. Nr.1 saknas

e, Teopanzolco, Xochicalco (50) fornlänningar nr.51 saknas

f, Yucatan, Chichen Itza fornlämningar, landskap. Två kartonger, 352 saknas

g, Yucatan, Uxmal (113) fornlämningar

h, Yucatan, Sayil (9) fornlämningar

i, Yucatan, Kabah (59) fornlämningar

j, Yucatan, Labna (90) fornlämningar, bilresa längs landsvägen

k, Yucatan, Merida (42) miljöer, invånare

l, Yucatan, Mona (11) invånare, miljöer

m, Yucatan, Ticul (2) boskap

n, Yucatan, Dzitas (5) miljöer

o, Yucatan, Villa Hermosa (14) flygfoton

p, Yucatan, skilda orter (25) tågresan Vera Cruz- Mexico

q, Teotihuacan (156) arkeologiska föremål

(fotografikatalogen).

Bildsamlingsnummer
0307
Samlingsnamn
Linné - Mexiko
Fotodatum t o m
1932
Namn - fotograf
Linné, Sigvald (1899-04-14 - 1986-12-23), etnograf, intendent, professor
alt
Beskrivning

Sigvald Linné, etnograf och arkeolog, professor samt föreståndare för Statens etnografiska museum i Stockholm 1954-66. L. intresserade sig tidigt för central- och mesoamerikansk arkeologi och gjorde flera fältarbeten i regionen. Bland hans mera kända insatser märks utgrävningarna i Teotihuacán (Archeological Researches at Teotihuacán, Mexico, 1934, och Mexican Highland Cultures, 1942) samt analysen (1948) av den karta över Mexico City från mitten av 1500-talet som finns i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar. Källa: Nationalencyklopedin. /US

Han var gift med Margareta som också deltog i flera utgrävningar.

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - fotograferad i
Nordamerika
Region - fotograferad i
Teotihuacan
Land - ursprung
Mexiko : Nordamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Beskrivning

Från a-q. Alla bilder från Mexiko tagna 1932 och kom till museet 1935.

a: Teotihuacan (241) utgrävningar, fornlämningar, invånare

b, Mexiko (29) utgrävningar, fornlämningar mm

c, Tula (32) landskap, miljöer, invånare, fornlämningar

d, Oaxaca (54) fornlämningar, invånare, miljöer mm. Nr.1 saknas

e, Teopanzolco, Xochicalco (50) fornlänningar nr.51 saknas

f, Yucatan, Chichen Itza fornlämningar, landskap. Två kartonger, 352 saknas

g, Yucatan, Uxmal (113) fornlämningar

h, Yucatan, Sayil (9) fornlämningar

i, Yucatan, Kabah (59) fornlämningar

j, Yucatan, Labna (90) fornlämningar, bilresa längs landsvägen

k, Yucatan, Merida (42) miljöer, invånare

l, Yucatan, Mona (11) invånare, miljöer

m, Yucatan, Ticul (2) boskap

n, Yucatan, Dzitas (5) miljöer

o, Yucatan, Villa Hermosa (14) flygfoton

p, Yucatan, skilda orter (25) tågresan Vera Cruz- Mexico

q, Teotihuacan (156) arkeologiska föremål

(fotografikatalogen).

Namn - förvärvat från
Linné, Sigvald (1899-04-14 - 1986-12-23), etnograf, intendent, professor
alt
Beskrivning

Sigvald Linné, etnograf och arkeolog, professor samt föreståndare för Statens etnografiska museum i Stockholm 1954-66. L. intresserade sig tidigt för central- och mesoamerikansk arkeologi och gjorde flera fältarbeten i regionen. Bland hans mera kända insatser märks utgrävningarna i Teotihuacán (Archeological Researches at Teotihuacán, Mexico, 1934, och Mexican Highland Cultures, 1942) samt analysen (1948) av den karta över Mexico City från mitten av 1500-talet som finns i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar. Källa: Nationalencyklopedin. /US

Han var gift med Margareta som också deltog i flera utgrävningar.

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Tidpunkt - förvärv till museet
1935
Anmärkning
Dubletter finns i samling 0248.

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.