logo

Carlotta - the museum database

0909 :: Porträtt

Object description
Porträtt som inte redan ingår i någon tidigare samling.
Bildsamlingsnummer
0909
Samlingsnamn
Porträtt
Beskrivning
Porträtt som inte redan ingår i någon tidigare samling.
Anmärkning
Två kapslar i övre bildarkivet, "Porträtt", har sedan tidigare varit numrerade från 1-133. Samlingen tilldelades nummer 0909 år 2009. När onumrerade porträtt påträffas fortsätter numreringen på närmaste lediga nummer. Det finns en porträttmapp på servern Bilder 1 på EM med digitaliserade bilder. När bilder ur denna läses in får de lediga nummer. Nummer 135-161 har lästs in från denna mapp. (2010-10-04/MJ)