logo

Carlotta - the museum database

bild

Westling, Rose-Marie :: fotograf

Object description
Anställd vid Bevarandeenheten från 2006 till 2015. Fotograferade stora delar av Etnografiska museets samlingar men även Medelhavsmuseet och Östasiatiska museets samlingar.