logo

Carlotta - the museum database

1907.30.0006 :: medicin

Object description
"Ikatazo". Allmän husmedicin. Mot förkylningar och åtföljande krämpor. Det bäres vanligen med överallt,uppfästat på ett band omkring halsen. Det utgöres av rotknölarna från en liten växt i Natal och Zululandet. De torkas, malas och röras om i kokande vatten, varefter allt drickes. Åstadkommer kräkning i vanliga fall. Från Zululandet, Natal Södra Afrika Zulu
Inventarienummer
1907.30.0006
Sakord
medicin
Etnisk grupp - ursprung
zulu
Region - ursprung
KwaZulu-Natal
Land - ursprung
Sydafrika : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Land, engelska - ursprung
South Africa
Världsdel - ursprung
Afrika
Världsdel, engelska - ursprung
Africa
Geografiskt namn - annat
Natal
Beskrivning
"Ikatazo". Allmän husmedicin. Mot förkylningar och åtföljande krämpor. Det bäres vanligen med överallt,uppfästat på ett band omkring halsen. Det utgöres av rotknölarna från en liten växt i Natal och Zululandet. De torkas, malas och röras om i kokande vatten, varefter allt drickes. Åstadkommer kräkning i vanliga fall. Från Zululandet, Natal Södra Afrika Zulu [ocr]
Materialkategori
växtmaterial
Namn - insamlare
Norenius, Johan Erik (1867 - 1934), missionär, präst
alt
Beskrivning

Johan Erik Norenius, född 22 november 1867, död 18 september 1934, var en svensk missionär och präst.

Norenius blev teologie kandidat i Uppsala 1895, prästvigdes 1896 och anställdes samma år i svenska kyrkans missionstyrelses tjänst för missionsarbete i Sydafrika, där han kom att värka vid Oscarsberg (Rorke’s Drift), Dundee och i Johannesburg. 1912 blev Norenius missionsstyrelsens ombud i Sydafrika och 1924 prost. Norenius har bland annat utgett Bland zuluer och karanger (2 band, 1924-25). (Wikipedia, läst 2017-05-02)

N. var missionär i Johannesburg 1902-07 samt kyrkoherde i den av svenskar och finländare sistn. år grundade Gustav-Adolfsförs. i Johannesburg 1907-11. 1914-22 och 1931-34. N. medverkade till konstituerandet av den lutherska zulukyrkan 1924. Bror till Lars Peter Norenius, missionär. /US

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se, www.geni.com
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Tidpunkt - förvärv till museet
1907
Belongs to Samling
1907.30 :: Norenius, Johan Erik

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.