logo

Carlotta - the museum database

bild

1940_09_1940_32_1940_01_1940_02_1941_01_1941_23/File_02013 [ocr] :: generalkatalog

Object description
Boksida ur Etnografiska museets generalkatalog.
  • Data elements
Arkivdokument
1940_09_1940_32_1940_01_1940_02_1941_01_1941_23/File_02013 [ocr]
Sakord
generalkatalog
Samlingsnummer - Beskriver
1940.25; 1940.26; 1940.27; 1940.28; 1940.29; 1940.30; 1940.31; 1940.32; 1940.33; 1941.01; 1941.02; 1941.03; 1941.04; 1941.05
Text i dokument
Register sidan: 1940.25 Perus kust, Arkeologiska textilier. Gåva 1-2 av Fil.Dr. Gustaf Eisen, New York, genom Byråchefen Albert Eisen, Stockholm. 45 1 94.p 26 Argentina. Gåva av Docent S. Linne. 46 1 1940.27 Franska Indokina. Inköp, från Herr Bertil Björkegren. 47-50 1940.28 Marocko. Gåva av Professor Gustaf Bolinder .51-52 ,1-3 1940.29 Franska Guyana. Gåva av Löjtnant Gösta 1-15. , Moberg:, 53-57 194.0.30 Ekoi-folket, Södra Nigeria. Inköp av,Artis ten F. Malmstea. 58-59 1940.31 Eritrea, Egypten. överlämnat till Statens -1-2 Etnografiska Museum genom förmedling av Nordiska Museet. 60-61 1940.32 Persien. Gåva av Envoye Axel Wallenberg, 1-2' Stockholm. 62-63. ep.1940.4 Kina. veposition av. Missionär Carl Spira 1 • Stockholm. 64 ep.1940.2 Kenya-kolonien: 65-66 1941.1 San Barthelemy. Gåva av Vaktmästare Axel 1. Törnblom. 67 1941.2 Kina. Gåva av Fröken Agnes Spångberg, Stoc 1-9 holm: 68-71 1941.3 Kina. Gåva av Dr. Carl Björkbom, Kungl. Biblioteket, Stockholm. 72-73 1941.4 Bali. Gåva av Dr. Gerard Odencrants, Stock 1 holm. 4 1941.5 Costa Rica Nordamerika, Salomonöarna, Nya 1-13 ,Guinea, Indonesien, Kina. Gåva av Professor Albert Engströms sterbhus. 75-78 [ocr]
Beskrivning
Boksida ur Etnografiska museets generalkatalog.

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.