logo

Carlotta - the museum database

bild

Magasinet - En etnografisk skattkammare :: 2012-10-26

Object description

Museets magasin är stängda för allmänheten och till och med för en stor del av personalen. Där förvaras hundratusentals föremål bakom lås och säkerhetsdörrar, ofta i specialanpassade klimat. Nu bjuds du som besökare in i en miljö som återspeglar mängden och mångfalden i museets samlingar.

Här kan du själv utforska olika teman och ta reda på mer om föremålen. Informationen kommer från museets databas och har samlats in under lång tid. Hur mycket information som finns varierar. Arbetet med att utöka och fördjupa kunskapen om samlingarna är tidskrävande och pågår ständigt.

Utställningsnamn
Magasinet - En etnografisk skattkammare
Titel, engelska
The Storage – An Ethnographic Treasury
Titel
Magasinet - En etnografisk skattkammare
Annat namn
Öppet magasin
Tidpunkt - öppnad/start
2012-10-26
Plats
Etnografiska museet, Stockholm
Beskrivning

Museets magasin är stängda för allmänheten och till och med för en stor del av personalen. Där förvaras hundratusentals föremål bakom lås och säkerhetsdörrar, ofta i specialanpassade klimat. Nu bjuds du som besökare in i en miljö som återspeglar mängden och mångfalden i museets samlingar.

Här kan du själv utforska olika teman och ta reda på mer om föremålen. Informationen kommer från museets databas och har samlats in under lång tid. Hur mycket information som finns varierar. Arbetet med att utöka och fördjupa kunskapen om samlingarna är tidskrävande och pågår ständigt.

Beskrivning - engelska

In this exhibit, we have gathered items from from the four corners of the world:

Close to one million photographs and hundreds of thousands of artifacts preserved for posterity.

Only a fraction has been shown before.

The doors are now open to the diversity and magic of these collections.

Thousands of memories of voyages, relationships, encounters and power structures.

Thousands of insights into human experiences, emotions and ideas.

Maybe someone will recognize their grandfather or grandmother in a photograph?

Or be reminded of that special way of weaving a particular old wicker basket.

It is time to let these plentiful stories take the center stage.

Anmärkning
Medarbetarlista finns i materialet liksom också protokoll från projektgruppsmöten och ekonomimöten. ; Ampuller till malfällor i montrar C och T utbytta 2015-11/mibo
Katalog ja/nej
ja Finns i hyllan bakom bland andra utställningskataloger
Fotodokumentation ja/nej
ja
Yta
200 kvm ca
Eget material ja/nej
ja
Pressinfo ja/nej
<space>Ja inklusive lista på anmälda till presslunchen
Utställningstyp
basutställning
Inbjudningskort ja/nej
ja
Deltagarlista, ja/nej
ja
Utställningsplanering, ja/nej
i form av allehanda protokoll

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.