logo

Carlotta - the museum database

bild

Andersson, John :: missionär

Object description
John Edvard Andersson, född 1897 i Göteborg, död 1972, missionär verksam vid Svenska Missionsförbundets mission i Kashgar, Östturkestan (nuvarande Xinjiang) 1921-1939. Han gifte sig 1924 med Judith Anderson, f. Svensson (1890-1972), missionär och sjuksköterska. De utvisades 1938 från Östturkestan. Vid denna tid avrättades de allra flesta uiguriska och kinesiska män som tillhörde den kristna missionens församlingar. Kvinnor och barn deporterades och gick många gånger ett okänt öde till mötes. Samma år startade de tillsammans med andra missionärer som utvisats ett nytt missionsarbete i Indien. De fick barnen Bengt E. Andersson (född 1927) och Ingmar Andersson (född 1930-05-29). (wikipedia, 2013-02-13)
Visat namn
Andersson, John
SMVK-VKM - samma som
1252350
Tidpunkt - födelse
1897
Tidpunkt - död
1972
Ort - verksamhet
Kashgar
Beskrivning
John Edvard Andersson, född 1897 i Göteborg, död 1972, missionär verksam vid Svenska Missionsförbundets mission i Kashgar, Östturkestan (nuvarande Xinjiang) 1921-1939. Han gifte sig 1924 med Judith Anderson, f. Svensson (1890-1972), missionär och sjuksköterska. De utvisades 1938 från Östturkestan. Vid denna tid avrättades de allra flesta uiguriska och kinesiska män som tillhörde den kristna missionens församlingar. Kvinnor och barn deporterades och gick många gånger ett okänt öde till mötes. Samma år startade de tillsammans med andra missionärer som utvisats ett nytt missionsarbete i Indien. De fick barnen Bengt E. Andersson (född 1927) och Ingmar Andersson (född 1930-05-29). (wikipedia, 2013-02-13)
Personefternamn
Andersson
Personförnamn
John; Edvard
Namn - verksam vid
Svenska Missionsförbundet
alt
Beskrivning

Svenska Missionsförbundet (SMF, från 2003 Svenska Missionskyrkan, SMK) var ett svenskt nyevangeliskt, protestantiskt trossamfund grundat 1878. Fram till 2003 kallades man Svenska Missionsförbundet (SMF), därefter Svenska Missionskyrkan (SMK) fram till 2011. Samfundet har under sin historia bedrivit mission och biståndsprojekt i flertalet länder, bland annat i Kongo, Indien, Ryssland och Kina, men även i Sverige. SMF/SMK har under årens lopp haft eget bokförlag, tidningsutgivning, egna skolor (folkhögskolor samt missionärs- och pastorsutbildningar), ungdoms- och scoutverksamheter, samt har samarbetat med flera andra kristna organisationer i Sverige och i utlandet.

SMK har enligt beslut 2011 grundat ett nytt samfund tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige som heter Equmeniakyrkan (tidigare arbetsnamnet Gemensam Framtid). Från 1 juli 2012 har det nya samfundet övertagit såväl centralt anställd personal som verksamhet. De tre bildarsamfunden har avvecklats.

Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor - http
equmeniakyrkan.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Persontitel
missionär
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
runeberg.org; collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Ursprungsdatabas
VKM

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.