logo

Carlotta - the museum database

Redskap och verktyg (410) :: 410

Object description
Allmänna uppgifter om redskap använda i olika näringar. Tillverkningen av redskap och den industriella användningen förs under ett flertal andra rubriker, och upptas nedan endast i de fall då de ej kan placeras på annat håll.
OCM-kod
410
Visat namn
Redskap och verktyg (410)
Beskrivning
Allmänna uppgifter om redskap använda i olika näringar. Tillverkningen av redskap och den industriella användningen förs under ett flertal andra rubriker, och upptas nedan endast i de fall då de ej kan placeras på annat håll.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org