logo

Carlotta - the museum database

Ritual (788) :: 788

Object description
Sedvänjor som avspeglar befrielse från oro genom upprepade eller överdrivet noggranna symboliska handlingar; Obligatoriska gester (ex. korstecken); Upprepning (ex. klockringning, ljuständning, bestänkande med vigvatten); Läsning av stereotypa formler (ex. välsignelser); Makaniskt bedjande (ex. med radband, med bönekvarn); Recitation av litanior och liturgier (ex. trosbekännelser, mässor); Processioner; Pilgrimsresor;
OCM-kod
788
Visat namn
Ritual (788)
Beskrivning
Sedvänjor som avspeglar befrielse från oro genom upprepade eller överdrivet noggranna symboliska handlingar; Obligatoriska gester (ex. korstecken); Upprepning (ex. klockringning, ljuständning, bestänkande med vigvatten); Läsning av stereotypa formler (ex. välsignelser); Makaniskt bedjande (ex. med radband, med bönekvarn); Recitation av litanior och liturgier (ex. trosbekännelser, mässor); Processioner; Pilgrimsresor;
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Belongs to Lista: OCM Bredare
Religonsutövning (780) :: 780