logo

Carlotta - the museum database

Jeppsson, Johan :: fotograf

Object description
Johan Jeppsson, fotograf. Började vid SMVK februari 2017.
Visat namn
Jeppsson, Johan
SMVK-OM - samma som
831287
SMVK-MM - samma som
4279232
Beskrivning
Johan Jeppsson, fotograf. Började vid SMVK februari 2017.
Personefternamn
Jeppsson
Personförnamn
Johan
Namn - verksam vid
Etnografiska museet, Stockholm
alt
Källor - http
collections.smvk.se, collections.smvk.se
Medelhavsmuseet
alt
Beskrivning

Medelhavsmuseet, ligger på Fredsgatan 2 i Stockholm är ett arkeologiskt kulturhistoriskt museum med inriktning på samlingar från medelhavsländerna och Främre Orienten. Museets samlingar är sedan 1982 utställda i Inteckningsbankens gamla lokaler vid Gustav Adolfs Torg i Stockholm.

Museet bildades 1954 genom en sammanslagning av två redan existerande museiinstitutioner: Egyptiska museet i Stockholm och Cypernsamlingarna. Kung Gustaf VI Adolf gjorde stora insatser för museets tillkomst. Det Egyptiska museet inrättades 1928 i det Gamla Riksbankshuset vid Järntorget i Gamla stan. Grunden utgjordes av de omfattade statliga samlingarna, som sedan 1800-talets början hade förvärvats som gåvor av diplomater och resenärer.

Under 1930-talet gjorde museet stora inköp bland annat från den egyptiska staten och från privatsamlingar. Cypernsamlingarna härstammar från Svenska Cypernexpeditionens omfattande utgrävningar 1927-31 under Einar Gjerstads ledning. Det är den mest betydande samlingen av cypriotiska utgrävningsfynd utanför Cypern.(Wikipedia, 2016)

Källor - http
collections.smvk.se, collections.smvk.se, libris.kb.se, www.varldskulturmuseerna.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Östasiatiska museet
alt
Beskrivning
Östasiatiska museet är ett kulturhistoriskt museum, som ligger vid Tyghusplan på Skeppsholmen i Stockholm. Museet etablerades 1963 och har idag några av Europas mest omfattande samlingar av kulturföremål från Kina, Japan, Indien och andra delar av Asien. Museet är beläget alldeles invid Moderna museet och Skeppsholmskyrkan. (Wikipedia, 2015)
Källor - http
libris.kb.se, collections.smvk.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Statens museer för världskultur
alt
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, www.wikidata.org, libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Persontitel
fotograf
Källor - http
collections.smvk.se; collections.smvk.se

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.