logo

Carlotta - the museum database

text-1883.01.0029-5 :: katalogkort

Object description
Katalogkort ur Etnografiska museets arkiv.
  • Data elements
Arkivdokument
text-1883.01.0029-5
Sakord
katalogkort
Bildarkivnummer - Beskriver
bild-1883.01.0029-5
alt
Inventarienummer - Beskriver
1883.01.0029 svärd
alt
Beskrivning
Svärd av ljust trä, avsmalnande mot spetsen. Framför det trinda handtaget ett triangelformigt utsprång på varje sida. Mellan smala träribbor äro hajtänder medelst snören av gul bast och svart hår fastsatta, utefter svärdets båda sidor. Vid båda ändarna och på mitten av svärdet äro breda lindningar av svarta hårsnören anbragta. I spetsen äro under den svarta lindningen smala palmbladsremsor fästade. (generalkatalog)
Beskrivning
Katalogkort ur Etnografiska museets arkiv.

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.