logo

Carlotta - the museum database

bild

0937.0012

Object description

Bildsamling från Svenska Missionskyrkan.

Bildsamling från Svenska Missionskyrkan. Missionen i Östturkestan, framför allt Kashgar, tidigt 1900-tal.

Öst-Turkestan, nuvarande Sinkiang/Xin , Kina

Foto John Törnquist, missionär

Över floden i kärra

fd nr A-48

  • Data elements
Bildarkivnummer
0937.0012
Namn - fotograf
Törnquist, John (1876-11-17 - 1937), missionär
alt
Beskrivning

John Törnquist, född 17 november 1876 i Lima socken, Kopparbergs län, död 1937, var en svensk missionär huvudsakligen verksam i Östturkestan. Han skrev flera skildringar från sin verksamhet där.

Törnquist utbildades vid Kristinehamns Praktiska Skola samt vid Malmö Språk- och Handelsinstitut. Åren 1902—04 genomgick han Missionsskolan samt invigdes till missionär för Svenska Missionsförbundet sistnämnda år. Han utreste till Östturkestan första gången den 24 september 1904 och återkom den 6 maj 1911. Andra resan påbörjades den 26 oktober 1912.

Törnquist gifte sig den 15 maj 1906 med Ellen Rosén.

Bibliografi

Genom vildmarker och sagoländer : från Kaschgar till Jerusalem, Svenska Missionsförbundets Förlag, Stockholm, 1928

Kaschgar : några bilder från innersta Asiens land, folk och mission, Svenska Missionsförbundets Förlag, Stockholm, 1926

Missionen i Ostturkestan (Wikipedia, 2010-06-17)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
en.wikipedia.org
Mediabärare
kolorerat sv/v
Världsdel - fotograferad i
Asien
Region - fotograferad i
Xinjiang
Ort - fotograferad i
Kashgar
Land - fotograferad i
Kina : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geografiskt namn - annat
Östturkestan
Beskrivning

Bildsamling från Svenska Missionskyrkan.

Bildsamling från Svenska Missionskyrkan. Missionen i Östturkestan, framför allt Kashgar, tidigt 1900-tal.

Öst-Turkestan, nuvarande Sinkiang/Xin , Kina

Foto John Törnquist, missionär

Över floden i kärra

fd nr A-48

Namn - förvärvat från
Svenska Missionsförbundet
alt
Beskrivning

Svenska Missionsförbundet (SMF, från 2003 Svenska Missionskyrkan, SMK) var ett svenskt nyevangeliskt, protestantiskt trossamfund grundat 1878. Fram till 2003 kallades man Svenska Missionsförbundet (SMF), därefter Svenska Missionskyrkan (SMK) fram till 2011. Samfundet har under sin historia bedrivit mission och biståndsprojekt i flertalet länder, bland annat i Kongo, Indien, Ryssland och Kina, men även i Sverige. SMF/SMK har under årens lopp haft eget bokförlag, tidningsutgivning, egna skolor (folkhögskolor samt missionärs- och pastorsutbildningar), ungdoms- och scoutverksamheter, samt har samarbetat med flera andra kristna organisationer i Sverige och i utlandet.

SMK har enligt beslut 2011 grundat ett nytt samfund tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige som heter Equmeniakyrkan (tidigare arbetsnamnet Gemensam Framtid). Från 1 juli 2012 har det nya samfundet övertagit såväl centralt anställd personal som verksamhet. De tre bildarsamfunden har avvecklats.

Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor - http
equmeniakyrkan.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Belongs to Bildsamling
0937 :: Missionskyrkans Östturkestansamling

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.