logo

Carlotta - the museum database

2019.0009 :: Världskulturmuseet

Object description
Internt lån från Etnografiska till Världskulturmuseet i samband med ett projekt kring föremålen och dess ursprung.
Lånidentitet
2019.0009
Namn - låntagare
Världskulturmuseet
alt
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, collections.smvk.se, commons.wikimedia.org
Verksamhet
projekt
Beskrivning
Internt lån från Etnografiska till Världskulturmuseet i samband med ett projekt kring föremålen och dess ursprung.