logo

Carlotta - the museum database

bild

Smith, Otto

Object description
Otto Smith, a collector who was digging in Egypt at locations such as Saqqara and Luxor in mid 1920s, when there was a huge appetite for Egyptian artifacts in the West (See more at: http://www.elginism.com/similar-cases/egypt-askes-sweden-to-return-artefacts/20090120/1693/#sthash.WxhP7Hog.dpuf)
Display name
Smith, Otto
Libris-id
285117
SMVK-EM - samma som
1471739
First Name
Otto; Lars
Last Name
Smith
Time - Date of birth
1864-01-29
Time - Date of death
1935-05-27
Description, Swedish

Otto Smith, född 20 januari 1864, död 27 maj 1935, fil. dr. industriidkare, bok-, mynt- och antikvitetssamlare; donator.

Lars Otto Smith bedrev samhällsvetenskapliga studier i Leipzig och Tübingen, där han 1886 disputerade för doktorsgraden på ett ämne nära knutet till faderns sociala reformsträvanden. Han inträdde s å i styrelsen för Carlshamns spritförädlings ab och deltog sedan i försöken att rekonstruera familjekoncernens illa ansatta exportverksamhet. Sedan fadern utmanövrerats var han 1889-94 företagets VD och medverkade då till att fabriksanläggningen i Karlshamn konverterades till råsockerbruk. I det på den inhemska marknaden fokuserade Sv spritförädlings ab representerade Otto S efter faderns tillbakaträdande familjens majoritetsintressen och ledde trots en svår konkurrenssituation verksamheten med framgång till 1907 då aktierna mycket förmånligt realiserades.

Sin stora insats gjorde S som samlare och donator. Redan som tioåring lade han grunden till en allt större och kvalitativt högtstående samling av svenska och antika mynt. Särskilt de senare intresserade honom och 1929 donerade han denna del av sin kollektion till VHAA. S:s intresse för böcker spirade ur hans skapande av ett numismatiskt handbibliotek. Han koncentrerade sig på äldre tryck och förvärvade 1911 delar av ett av de förnämsta biblioteken i landet, uppbyggt av Per Hierta (bd 19) på Främmestad. Han behöll en mindre del av detta och donerade omgående merparten inkunabler och 1500-talstryck till KB. Donationen förenades med understöd, vilket resulterade i en påkostad katalog över bibliotekets inkunabelsamling. S fortsatte sitt boksamlande och delar av hans bibliotek kom genom mellanhänder till UUB på 1950-talet. Ytterligare ett samlarintresse för S gällde egyptiska fornsaker. Under åtskilliga resor sammanträffade han med egyptologer, inspekterade utgrävningar och samlade systematiskt in föremål. Många av de lådor som fraktades till Sverige var direkt avsedda för det planerade Egyptiska museet i Sthlm, dit också större delen av hans samling donerades. En annan del hamnade genom arv och gåva på Östergötlands länsmuseum.

I Karlshamn var S kommunalt verksam som representant för de frisinnade och han engagerade sig personligen och ekonomiskt i arbetsstugor, skolbyggnader, kyrka och länslasarett. Hans vackra bostad i den gamla fogdegården såldes efter hans död på förmånliga villkor till staden och utgör (2005) huvudbyggnaden i Karlshamns museum.

Han var son till Lars Olsson Smith (även kallad "Brännvinskungen") och Maria Lovisa Collin. Han gifte sig med Anna Maria Lovisa Olsson 1894. De fick sonen Erik Otto Smith. (http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=6071)

Description
Otto Smith, a collector who was digging in Egypt at locations such as Saqqara and Luxor in mid 1920s, when there was a huge appetite for Egyptian artifacts in the West (See more at: http://www.elginism.com/similar-cases/egypt-askes-sweden-to-return-artefacts/20090120/1693/#sthash.WxhP7Hog.dpuf)
Source - http
www.elginism.com; libris.kb.se; www.nad.riksarkivet.se; collections.smvk.se
Date - Registration
2013-10-28

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.