logo

Carlotta - the museum database

Nilsson, Maria :: arkeolog

Display name
Nilsson, Maria
SMVK-EM - samma som
4046928
Person title
arkeolog
First Name
Maria
Last Name
Nilsson
Time - Date of birth
1979
Description, Swedish

Maria Nilsson, född 1979, arkeolog. Nilsson disputerade på en avhandling om hellenistiska drottning Arsinoë II's krona (ikonografisk studie) vid Göteborgs Universitet 2010. Hennes forskning har därefter varit inriktad på "pseudo-skrift" och framför allt grekisk-romerska stenbrottsmärken i egyptiska Gebel el Silsila.

Hösten 2012 blev hon projektanställd vid Lunds universitet, en doktorstjänst med utlandsplacering i Egypten. Hon har lett

fältarbetet (epigrafisk och topografisk survey) i Gebel el Silsila: The Gebel el Silsila Epigraphic Survey Project sedan dess.

Source - http
collections.smvk.se
Source, Viaf - same as
viaf.org
Source, Kulturnav - same as
kulturnav.org
Date - Registration
2019-03-28

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.